Подписаться
Котенко Тетяна Миколаївна (Kotenko Tetiana)
Котенко Тетяна Миколаївна (Kotenko Tetiana)
Центральноукраїнський національний технічний університет доц.каф."Фінансів, банків.справи та
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Напрями трансформації механізмів фінансування освіти в сучасному світі
ІС Каленюк
Демографія та соціальна економіка, 24-36, 2017
362017
Управління якістю підготовки фахівців як засіб контролю
ТМ Котенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
172009
Тренінг як засіб активізації навчання у вищій школі
ТМ Котенко
КНТУ, 2009
162009
Соціальний вимір розвитку рекреації та туризму
ТМ Котенко
Дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук спец 8, 2016
92016
ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
А Бородавко, Т Котенко, А Плахотний
Матеріали конференцій МЦНД, 105-109, 2023
62023
Fintech трансформації та їх вплив на сталість розвитку фінансових ринків та інститутів в Україні в екосистемі корпоративної культури
О Замковий, Т Котенко
Економіка та суспільство, 2022
52022
Розвиток доступного масового і спеціалізованого туризму: можливості та пріоритети в контексті наповнення регіональних і муніципальних бюджетів
ЛГ Богуш, ТМ Котенко
Ефективна економіка, 2015
42015
Конкурентоспроможність випускників вищих навчальних закладів на ринку праці України
ТМ Котенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
32019
Екологічна відповідальність бізнесу та культура сучасного суспільства
ДЮ Іваніцька, ТМ Котенко
КНТУ, 2016
32016
Кредитування суб’єктів господарювання в аграрному секторі
ОВ Ляшенко, ТМ Котенко
КНТУ, 2016
32016
Фінансування вищих навчальних закладів в умовах імплементації вищої освіти
Т Котенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
3*2014
Проблеми й перспективи розвитку фондових бірж в Україні
ТМ Котенко
КНТУ, 2010
32010
Якість життя в умовах сучасної економіки (регіональний аспект) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.09.01 / Т.М. Котенко ; Одес. держ. екон. ун-т …
ТМ Котенко
м.Одеса, Одеський державний економічий університет, 2004
32004
Інтеграція осіб з інвалідністю до ринку праці
ЮВ Горемикіна, ТМ Котенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
22019
Міжнародна технічна допомога як спосіб підтримки малого та середнього бізнесу в України
ТМ Котенко
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: зб …, 2017
22017
Стратегічне управління фінансовою безпекою суб’єкта господарювання
СС Акімов, ТМ Котенко
КНТУ, 2016
22016
Проблеми та сучасні шляхи удосконалення функціонування туристично-рекреаційної індустрії України
ТМ Котенко
Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку, 132, 2015
22015
Сучасні аспекти розвитку світового рекреаційно-туристичного комплексу
ТМ Котенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
22015
Вища освіта та її значення для економічного розвитку країни
ТМ Котенко
Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки …, 2015
22015
Проблеми фінансування вищої освіти регіону
ТМ Котенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
2*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20