Подписаться
Volodymyr Yurchuk / Володимир Юрчук
Volodymyr Yurchuk / Володимир Юрчук
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Геометрическое конструирование робочих органов корнеуборочных машин
АФ Завгородний, ВИ Кравчук, ВП Юрчук
Киев: Аграрна наука, 2004
252004
Спряжені поверхні в геометричних моделях формотворення робочих органів коренезбиральних машин
ВП Юрчук
,-К., 2002.-36 с, 2002
182002
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ПРИКЛАДНОЇ ГЕОМЕТРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ" КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ …
ВВ ВАНІН, ГА ВІРЧЕНКО, ОМ ГУМЕН, ВП ЮРЧУК, ПМ ЯБЛОНСЬКИЙ
Прикладні питання математичного моделювання, 17-23, 2018
82018
Проектування поверхні роторного копача шляхом використання геодезичної лінії
ВП Юрчук, ОГ Гетьман
Труды Таврической государственной агротехнической академии, 85-88, 1999
71999
Використання теорії спряжених поверхонь при конструюванні сільськогоспо-дарських знарядь
ПМ Яблонський, АМ Подкоритов, ВП Юрчук
Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. XIХ Міжнар. наук.-практ. конф …, 2017
52017
До питання обґрунтування форми профілю знаряддя для смугового основного обробітку ґрунту
ВП Юрчук, ВI Ветохiн
Прикладна геометрія та інженерна графіка: Праці/Таврійська державна …, 2009
52009
Digital Transformation of Education in the Context of Informatization of Education and Society Against the Background of Russian Armed Aggression: Current Problems and Vectors …
N Bakhmat, O Kyryliuk, A Siasiev, V Yurchuk, A Kozlovskyi
Wisdom, 14-21, 2022
42022
До питання геометричного моделювання робочих поверхонь ротаційних органів сільськогосподарських машин–К
ВП Юрчук, ЛВ Болдирєва
КНУБА, 2007
42007
Аналіз геометричних моделей робочих поверхонь копачів коренезбиральних машин
ВП Юрчук, МП Волоха, ВМ Волоха
Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Мелітополь: ТДАТА, 41-46, 2005
42005
Конструювання спряжених поверхонь вильчатого і дискового копачів шляхом застосування діаграми гвинта
АМ Підкоритов, ВП Юрчук
Прикладна геометрія та інженерна графіка, 28-29, 1994
4*1994
Підвищення ефективності коренезбиральних машин методами використання спряжених поверхонь
ВП Юрчук
Прикладна геометрія та інженерна графіка–К.: КДТУБА, 30-32, 1998
31998
Конструювання спряжених поверхонь вилчатих та дискових копачів шляхом застосування діаграми гвинта
АМ Підкоритов, ВП Юрчук
Прикладна геометрія та інженерна графіка.–К.: КГТУСА, 28-29, 1994
31994
Геометрическое конструирование поверхностей выкапывающих рабочих органов корнеуборочных машин
ВП Юрчук
–К, 1987
31987
Визначення параметрів спряжених поверхонь при коченні без ковзання в системі вилка–диск
ВП Юрчук, ПМ Яблонський
Вісник Херсонського національного технічного університету, 348-351, 2017
22017
Геометричне моделювання гвинтових поверхонь змінного (аксіального) кроку при конструюванні вилкових копачів
ВВ Ванін, МВ Грубич, ВП Юрчук
Вісник Херсонського національного технічного університету, 256-259, 2017
22017
Рішення прямої і оберненої задачі проектування спряжених робочих поверхонь коренезбиральних машин
ВП Юрчук
Труды Таврической государственной агротехнической академии, 70-72, 1999
21999
Нові методи проектування копачів
ВП Юрчук
Всеукраїнський наукововиробничий журнал" Цукрові буряки, 18-19, 1999
21999
ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ: ЧИТАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТІВ
В Юрчук, Г Баскова, М Грубич, ДА Чижов
Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності …, 2022
12022
Інтегрований комплексний підхід до геометричного моделювання дискових робочих органів грунтообробних знарядь
ВВ Ванін, ГА Вірченко, ВП Юрчук, ПМ Яблонський
Мелітополь, 2019
12019
Геометричне моделювання робочих поверхонь культиваторів та пристроїв для обробітку ґрунту
АГ Козловський, ВМ Бакалова, ВП Юрчук, ОО Лебедєва
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20