Підписатись
Світлана Хамініч Svitlana Khaminich
Світлана Хамініч Svitlana Khaminich
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Підтверджена електронна адреса в dduvs.in.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика інтегральної оцінки рівня конкурентоспроможності промислового підприємства
С Хамініч
Економіст, 2006
612006
Особливості фіскальної децентралізації в умовах розвитку національного господарства України
СЮ Хамініч, ВМ Климова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка, 20-26, 2011
472011
Управління підприємством на засадах освітнього потенціалу: монографія
СЮ Хамініч
Д.: Вид-во ДНУ, 2006
422006
Інтернет-реклама як основний чинник просування товару в сучасних умовах
СЮ Хамініч, КВ Третьяк
Глобальні та національні проблеми економіки, 504-507, 2015
332015
Маркетингова цінова політика: навч. посіб.
СЮ Хамініч, СЯ Касян, ММ Зайцева
Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2008
282008
Особливості створення конкурентоспроможного бренду
С Хамініч, В Буряк
Схід.-(89), 2008
282008
Підвищення конкурентоспроможності підприємства
ВЯ Калюжний, ТЛ Зубко
Економіка. Менеджмент. Бізнес, 127-132, 2015
242015
Digital-маркетинг як сучасний засіб просування товарів та послуг
СЮ Хамініч, ПМ Сокол, АД Бабіч
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 45-50, 2019
222019
Конкурентоспроможність національної економіки: особливості, пріоритети та проблеми
СЮ Хамініч
Актуальні проблеми економіки, 70, 2007
222007
Удосконалення маркетингової діяльності торговопосередницьких підприємств України
ВІ Хамініч
Вісник Дніпропетровського університету, 1, 2015
182015
Ефективність використання земельних угідь у сільському господарстві України: теоретичні підходи
КА Корабльова, СЮ Хамініч
Ефективна економіка, 2016
172016
Соціально-етичний маркетинг як складова бренд-орієнтованого управління підприємством
СЮ Хамініч, АМ Ліхтер
Глобальні та національні проблеми економіки, 402-404, 2015
152015
Антикризовий маркетинг як складова стратегічного управління
КС Натрус, СЮ Хамініч
Економічний вісник університету, 72-79, 2016
142016
Проблеми та пріоритети конкурентоспроможності економіки України
С Хамініч
Економіст, 2007
142007
Інклюзивна освіта в контексті інноваційного розвитку України
СЮ Хамініч, ОВ Переверзева
Режим доступу: http://confcontact. com/2013_03_15/35_Haminich. htm, 2013
132013
Маркетингова комунікаційна політика як складова маркетингової діяльності підприємств
СЮ Хамініч, КВ Мартиросова, ПМ Сокол
Економічний простір, 250-259, 2016
112016
Стратегічний менеджмент конкурентоспроможності національної економіки в перспективі євроінтеграції
А Пабат, С Хамініч
Економіст.—2005 12, 59-61, 2005
112005
Формування асортиментної політики суб’єкта господарювання у сучасних умовах
СЮ Хамініч, ПМ Сокол, АА Чубакова
Причорноморські економічні студії, 129-134, 2020
102020
Характерні особливості брендингу на споживчому ринку України
СЮ Хамініч, ОП Сав’юк
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/dtr/ep/2010_2/files …, 2010
102010
Реклама та рекламна діяльність у сучасному вимірі: Монографія
СЮ Хамініч, ЮМ Варич, МВ Матвієць
Дніпропетровськ: Вид. Маковецький ЮВ, 2011
92011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20