Дротенко Валентина Іванівна
Дротенко Валентина Іванівна
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, факультет початкової та
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Культура мислення і культура творчості
В Дротенко
Молодь і ринок, 50-54, 2012
22012
Феномен суб’єктності: методологічні рефлексії
ГЮБ Дротенко В.І.
Духовність. Культура. Виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської наукової …, 2017
12017
Гносеологічний простір поняття модернізація”
В Дротенко
Молодь і ринок, 31-36, 2014
12014
Методологія стилістики художніх форм культури
В Дротенко
Молодий вчений 9, с.265-269, 2019
2019
Іншо-модальність креативного мислення
ДВ Іванівна
Міжнародні людинознавчі філософські читання (постійнодіючий філософський …, 2018
2018
Філософія культури і мистецтва : тексти лекцій
СГВ Дротенко Валентина Іванівна
2018
Проблема ідентичності в культурі постмодерну
ДВ Іванівна
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2018
2018
Сакральне мистецтво : тексти лекцій
КОМ Дротенко Валентина Іванівна
2018
ПАРАДИГМА КОНЦЕПТУ “СУБ’ЄКТНІСТЬ”
В Дротенко
Молодь і ринок, 2018
2018
Концепт суб'єктності як методологічна основа філософії освіти
ДВ Іванівна
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції до 70-річчя …, 2018
2018
Як можлива метафізика
ДВ І.
Філософія як культурна політика сучасності:: тези допо­відей V всеукраїнської …, 2017
2017
Суб’єктність як модальний оператор особистості
ГЮБ Дротенко В.І.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2017
2017
Синестезия как начало и принцип развития целостности художественно-эстетического сознания
СГВ Дротенко В.И.
Непрерывное технологическое и эстетическое образование : тенденции …, 2017
2017
Идеальна представленность человека в человеке: проблема инобытия индивида
ДВ І.
Гуманізм. Людина. Ідеальне: Матеріали Міжнародних людинознавчих філософських …, 2016
2016
Поняття “індивідуації” в психоаналітичній філософії культури З.Фройда
В Дротенко, Ю Гуйда
Етнос. Культура. Нація: Матеріали Міжнародної інтернет-конфе-ренції, 20-21 …, 2016
2016
Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»: навчально-методичний посібник
МНМ Дротенко В.І., Костюк Л.Б.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015
2015
Історія мистецтв: тексти лекцій
ДВ І.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015
2015
Поліхудожня свідомість особистості
ДВ І.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015
2015
Конфлікт культурних ідентичностей як основа зіткнення цивілізацій
ДВ І.
Дрогобич – Жешув, 2015
2015
Основи матеріальної культури: підручник
МНМ Дротенко В.І.
Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20