Ірина Кухарчук / Irina Kukharchuk /ИА Кухарчук
Ірина Кухарчук / Irina Kukharchuk /ИА Кухарчук
Olexander Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в gnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення синтаксису у мовній освіті вчителів української мови та літератури
ІО Кухарчук
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
242006
Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении глухих и слабослышащих обучающихся—один из путей адаптации в современном мире
НВ Старченко
Образование. Карьера. Общество, 2016
16*2016
Культура спілкування як засіб духовного розвитку особистості. Лінгвістичний КВК для старшокласників
І Кухарчук
Дивослово, 2011
32011
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у мовній освіті вчителя-словесника
ІО Кухарчук, РП Кухарчук
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2015
22015
Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці майбутніх філологів
РПК І.О. Кухарчук
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2010
22010
Мовні особливості сучасного політичного дискурсу (на матеріалі публічних виступів Олега Ляшка)
ІО Кухарчук
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 45-47, 2018
12018
Електронний навчальний посібник з синтаксису складного речення для студентів філологічних факультетів: зміст, структура, особливості моделювання
І Кухарчук, Р Кухарчук
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 138-147, 2016
12016
Організація індивідуальної роботи майбутніх фахівців з української мови за професійним спрямуванням за кредитно-модульною системою навчання
І Кухарчук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 25-30, 2014
12014
Організація самостійної роботи студентів під час вивчення української мови (за професійним спрямуванням) в умовах кредитно-модульної системи навчання
І Кухарчук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 315-320, 2011
12011
Формування професійного мовлення у майбутніх вчителів початкових класів
І Кухарчук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 19-23, 2011
12011
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ HR-МЕНЕДЖЕРА
ІО КУХАРЧУК
Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних, 293, 2019
2019
Екологічний менеджмент як фактор підвищення ефективності управління підприємством
ІО Кухарчук, ТА Петрук
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019
2019
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА//Інноваційний розвиток та безпека підриємства в умовах неоіндустріального суспільства:[матеріали міжнар. наук.-практ …
ІО Кухарчук, ТА Петрук
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019
2019
Вивчення складносурядного речення: види вправ і завдань
ІО Кухарчук
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2018
2018
ОБСТАВИНА ЯК СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ РЕЧЕННЯ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
ІО Кухарчук
Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018
2018
Метод вправ у формуванні текстотвірних умінь учнів 9 класу (на матеріалі складносурядних речень)
ОП Божко
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2017
2017
Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів-філологів
КІ О.
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2017
2017
Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: монографія
2017
Синтаксис складного речення : навчальний посібник [Електронний ресурс]
КІ О.
2016
Астроніми як національно-культурний компонент мовного простору українського народу
КІ О.
Проблеми сучасної астрономії та методики її викладання, С. 14-16, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20