Підписатись
Ірина Кухарчук / Irina Kukharchuk /ИА Кухарчук
Ірина Кухарчук / Irina Kukharchuk /ИА Кухарчук
Olexander Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в gnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення синтаксису у мовній освіті вчителів української мови та літератури
ІО Кухарчук
302006
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО УЧЕБНИКА" ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ")
ИА Стеценко, ДН Середа, ЕВ Ящук
Успехи современного естествознания, 83-87, 2012
11*2012
Мовні особливості сучасного політичного дискурсу (на матеріалі публічних виступів Олега Ляшка)
ІО Кухарчук
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 45-47, 2018
42018
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у мовній освіті вчителя-словесника
ІО Кухарчук, РП Кухарчук
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2015
42015
Порушення лексичних норм у сучасному пісенному дискурсі
І Кухарчук, К Падеріна
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Глухівського національного …, 2022
32022
Риторична компетентність учнів: зміст, структура та шляхи формування
ІО Кухарчук, ЛВ Лучкіна
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2021
32021
Текстоцентричний підхід до формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя-словесника
ІО Кухарчук
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 286-295, 2015
32015
Організація індивідуальної роботи майбутніх фахівців з української мови за професійним спрямуванням за кредитно-модульною системою навчання
І Кухарчук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 25-30, 2014
32014
Функціонально-комунікативний напрям дослідження синтаксичної будови мови
ІО Кухарчук
НПУ імені МП Драгоманова, 2013
32013
Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці майбутніх філологів
РПК І.О. Кухарчук
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2010
32010
Формування пунктуаційної компетентності в учнів 8–9-х класів на уроках української мови
ІО Кухарчук
ВІСНИК, 117, 2020
22020
Відокремлення у структурі простого речення: теоретико-методичний аспект
ІО Кухарчук
Інноваційна педагогіка, 69-73, 2019
22019
Формування професійного мовлення у майбутніх вчителів початкових класів
І Кухарчук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 19-23, 2011
22011
Ортологічні основи офіційно-ділового мовлення в галузі педагогічної освіти
ГП Кузнецова, ІО Кухарчук, ОМ Корчова
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2020
12020
Метод вправ у формуванні текстотвірних умінь учнів 9 класу (на матеріалі складносурядних речень)
ОП Божко
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2017
12017
Електронний навчальний посібник з синтаксису складного речення для студентів філологічних факультетів: зміст, структура, особливості моделювання
І Кухарчук, Р Кухарчук
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 138-147, 2016
12016
Формування соціокультурної компетентності у майбутнього вчителя-словесника (на матеріалі регіональних антропонімів)
ІО Кухарчук
Молодий вчений, 359-362, 2016
12016
Організація самостійної роботи студентів під час вивчення української мови (за професійним спрямуванням) в умовах кредитно-модульної системи навчання
І Кухарчук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 315-320, 2011
12011
ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ
ІО Кухарчук
Відповідальні редактори, 105, 2023
2023
Сучасний пісенний дискурс та мовленнєва культура: лінгвометодичний аспект
ІО Кухарчук
Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20