Марианна Юрьевна Онищенко
Марианна Юрьевна Онищенко
Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля, кафедра
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
ПРОГРАМИ З ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ Давиденко ЮЄ, канд. пед. наук
МЮ Онищенко
52008
Полікультурна компетентність майбутніх перекладачів як важлива складова професійної компетентності
МЮ Онищенко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г …, 2017
22017
Теорія і практика письмового та усного перекладу. Traducción e interpretación a través de teoría y práctica (для студентів старших курсів філологічних та перекладацьких …
ОМЮ Плющай О.О.
Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011
1*2011
Лексичні засоби творення образності в романах Володимира Даниленка
Г Онищенко, М Онищенко, О Плющай
Південний архів (філологічні науки), 41-45, 2017
2017
Лексичні засоби творення образності в романах Володимира Даниленка
ОО Плющай, МЮ Онищенко, ГА Онищенко
Херсонський державний університет, 2017
2017
До питання про структуру полікультурної компетентності майбутніх перекладачів
МЮ Онищенко
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2017
2017
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УМОВАХ НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ
МЮ Онищенко
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ, 42, 2017
2017
Лексичні способи створення образності в мові романів Володимира Даниленка
ГА Онищенко, ГА Онищенко, ГА Онищенко, МЮ Онищенко, О Плющай
2017
Відображення гендерного стереотипу «жінка» у мові творів Степана Руданського
МЮ Онищенко, ГА Онищенко, СА Ганжа
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016
2016
Particularidades organizativas del trabajo autónomo de los estudiantes-filólogos en la enseñanza de español como segunda lengua extranjera
ОО Плющай, МЮ Онищенко, ГА Онищенко
Університет імені Альфреда Нобеля, 2016
2016
Pautas metódicas del trabajo con el texto temático en la clase del idioma extranjero
ОО Плющай, МЮ Онищенко, ОО Михлик
Університет імені Альфреда Нобеля, 2015
2015
Структурні особливості української загадки як складного синтаксичного цілого
ГА Онищенко, ГА Онищенко, ГА Онищенко, МЮ Онищенко
2015
Problemas de la formación traductológica durante la enseñanza de español como segunda lengua extranjera
OP M. Oníschenko
Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих …, 2014
2014
Передача модальних значений в современном английском публицистическом дискурсе
ОМЮ Плющай А.А.
Актуальные вопросы лингвистики и методики преподавания иностранного языка в …, 2014
2014
Проблеми перекладу модальних одиниць: засоби відображення модальних значень у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі
ОМЮ Плющай О.О.
Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля., 2014
2014
Problemas traductológicos en la enseñanza de español como segunda lengua extranjera: enfoque plurilingüe
OP M. Oníschenko
Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля., 2014
2014
Planteamiento acerca de modificaciones traductológicas en el marco teórico-práctico
MO O. Pliuschay
Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля., 2014
2014
Enseñanza de la traducción e interpretación del español como segunda lengua extranjera a través de teoría y práctica
MYO A.A. Pliuschay
Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих …, 2013
2013
Figuras estilísticas en títulos periodísticos y eslóganes publicitarios: casos de modificaciones a nivel estilístico
MO O. Pliuschay
Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної …, 2013
2013
Особенности поэтики раннего творчества Жоржа Перека (на примере романа «Вещи»)
ОМ Ю.
Наукові записки. Серія «Філологічна». Вип. 36, С. 209-212, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20