Костянтин Нємець
Костянтин Нємець
ХНУ імени В.Н. Каразина, факультет геології, географії, рекреації і туризму, кафедра соціально
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
НазваПосиланняРік
Просторова організація соціально-географічних процесів в Україні: Монографія
ЛМ Нємець, ЯБ Олійник, КА Нємець
Київ–Харків: РВВ ХНУ, 2003
342003
Просторовий аналіз у суспільній географії: нові підходи, методи, моделі: монографія
КА Нємець, ЛМ Нємець
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2013
252013
Сфера обслуговування населення Сумської області: суспільно-географічні аспекти:[монографія]
ОГ Корнус, КА Нємець, ЛМ Нємець, АО Корнус
Корнус ОГ, Нємець КА, Нємець ЛМ, Корнус АО–Харків–Суми.–2009.–228 с, 2009
202009
Дослідження просторової взаємодії суспільно-географічних об’єктів
КА Нємець, ЛМ Нємець, ОК Нємець
192009
Демографічний розвиток Харківського регіону: монографія
ЛМ Нємець
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2012
142012
Моделювання траєкторії розвитку регіональних соціогеосистем України
КА Нємець
Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць.–Харків …, 2009
112009
Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу/Навчально-методичний посібник
КА Нємець, ЛМ Нємець
102015
Інформаційна взаємодія природних і соціальних систем: Монографія
КА Нємець
Х., 2005.–427 с, 2005
102005
Прикордонні соціогеосистеми: тенденції та особливості розвитку
КА Нємець, Г Кулешова, Л Нємець
Харків: Екограф, 2012
92012
Суспільно-географічні основи інформаційного розвитку соціогеосистем
КА Нємець
спец. 11.00. 113/Нємець Костянтин Аркадійович, 2006
82006
Методика інформаційного аналізу соціально-економічного розвитку регіонів
КА Нємець, ОК Нємець
Матеріали міжнародної науково–практичної конференції «Регіон–2008: стратегія …, 2008
62008
Зміна ролі міст Харківської області–ретроспективний аналіз
КА Нємець, КО Кравченко, КЮ Сегіда
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2016
42016
Статистичні методи і обробка геоінформації: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія» зі спеціальності …
КА Нємець, КЮ Сегіда
42013
Спеціальні методи в суспільно-географічних дослідженнях туристсько-рекреаційних ресурсів (на прикладі Херсонської області)
КА Нємець, ЯВ Василевська
ББК 26.8 (4 УКР) Р 32 Регіональні проблеми України, 153, 2013
42013
Регіональна диференціація показників демографічного розвитку Харківської області за допомогою кластер-аналізу
КЮ Сегіда, ЛМ Нємець, КА Нємець
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2011
42011
До методики соціально–географічного дослідження регіонального розвитку України
ЛМ Нємець, КА Нємець
Суспільно–географічні проблеми розвитку продуктивних сил України. Тези доп …, 2004
42004
Особливості соціогеосистеми як об’єкта соціально-економічної географії
К Нємець, Л Нємець
Часопис соціально-економічної географії 12 (1), 39-42, 2016
32016
Особливості розселення населення у Харківській області (з позицій системного підходу)
К Нємець, П Вірченко, К Кравченко
Часопис соціально-економічної географії, 80-86, 2015
22015
Компонентний аналіз вектору розвитку соціогеосистем
К Нємець, В Грушка
Часопис соціально-економічної географії, 7-15, 2014
22014
Вплив процесу урбанізації на виникнення сучасних форм мі-ських поселень
КА Нємець, АВ Мазурова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20