Лугова Ольга Іванівна | Olha Luhova | Olga Lugova | Olga Lugovaya | O Luhova | O Lugova | O Lugovaya
Лугова Ольга Іванівна | Olha Luhova | Olga Lugova | Olga Lugovaya | O Luhova | O Lugova | O Lugovaya
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Verified email at mnau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств
Л Мармуль, О Лугова
Економіст, 24-26, 2012
162012
Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства
МВ Дубініна, ОІ Лугова
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 3-11, 2014
92014
Дослідження сутності та значення категорії «потенціал»
ОІ Лугова
Науковий вісник ДНАУ, 24-33, 2010
62010
Професійна етика в роботі бухгалтера
ОІ Лугова, АВ Єременко, ІО Кириченко, ЮС Косовська
Modern economics, 154-160, 2019
42019
Формування результативної системи управління економічним потенціалом підприємств галузі свинарства
ОІ Лугова
Бізнес-навігатор, 210-214, 2014
42014
Теоретичне обґрунтування структури економічного потенціалу підприємств аграрної сфери
ОІ Лугова, ОИ Луговая
42010
Концептуальные основы формирования системы управления экономическим потенциалом предприятий отрасли свиноводства
ОИ Луговая
Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 2014
32014
Проблеми управління потенціалом сільськогосподарських підприємств
ОІ Лугова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 64-67, 2010
32010
Інтегрована звітність: сутність, передумови та тенденції розвитку
НВ Потриваєва, ОІ Лугова, АА Волхонська, АВ Кириленко
22019
Кoнцeптуaльнi зacaди poзвитку eкcпopтнoгo пoтeнцiaлу пiдпpиємcтв aгpoпpoдoвoльчoгo пiдкoмплeкcу
ТС Пісоченко, ТС Писоченко, ОІ Лугова, ОИ Луговая
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
22017
Адаптація бухгалтерського обліку до цифровізації економіки
НВ Потриваєва, ОІ Лугова, ЛА Козаченко
12020
Формування та використання економічного потенціалу підприємств з розвинутим свинарством
ОІ Лугова, ОИ Луговая
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
12017
Відновлення бухгалтерського обліку підприємства: передумови та сутність
ОІ Лугова, ОИ Луговая, НМ Крижановська, НН Крыжановская, ...
12017
Особливості формування облікової політики сільськогосподарських підприємств: методологічний аспект
ЮЮ Чебан, ЮЮ Чебан, ОІ Лугова, ОИ Луговая, ОВ Боєва
12015
Направления стабилизации и развития отрасли свиноводства в Украине
О ЛУГОВАЯ
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE VOLUMUL 32, 159, 2013
12013
Взаємореалізація економічних інтересів господарюючих суб’єктів у галузі свинарства
ОІ Лугова, ОИ Луговая
12013
Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств.
ОІ Лугова, ЛО Мармуль, ОИ Луговая, ЛА Мармуль
12012
Використання оцінки економічного потенціалу в управлінні галуззю свинарства.
ОІ Лугова, ОИ Луговая
12012
Особливості розвитку кооперації у свинарстві
ОІ Лугова
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 124-130, 2012
12012
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
НМ Сіренко, МВ Дубініна, ІВ Баришевська, СВ Сирцева, ОІ Мельник, ...
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20