Подписаться
Лугова Ольга Іванівна | Olha Luhova | Olga Lugova | Olga Lugovaya | O Luhova | O Lugova | O Lugovaya
Лугова Ольга Іванівна | Olha Luhova | Olga Lugova | Olga Lugovaya | O Luhova | O Lugova | O Lugovaya
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене mnau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств
Л Мармуль, О Лугова
Економіст, 24-26, 2012
172012
Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства
МВ Дубініна, ОІ Лугова
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 3-11, 2014
112014
Професійна етика в роботі бухгалтера
ОІ Лугова, АВ Єременко, ІО Кириченко, ЮС Косовська
Modern economics, 154-160, 2019
72019
Дослідження сутності та значення категорії «потенціал»
ОІ Лугова
Науковий вісник ДНАУ, 24-33, 2010
62010
Формування результативної системи управління економічним потенціалом підприємств галузі свинарства
ОІ Лугова
Бізнес-навігатор, 210-214, 2014
42014
Теоретичне обґрунтування структури економічного потенціалу підприємств аграрної сфери
ОІ Лугова, ОИ Луговая
42010
Інтегрована звітність: сутність, передумови та тенденції розвитку
НВ Потриваєва, ОІ Лугова, АА Волхонська, АВ Кириленко
32019
Особливості формування облікової політики сільськогосподарських підприємств: методологічний аспект
ЮЮ Чебан, ОІ Лугова, ОВ Боєва
Молодий вчений, 1447-1450, 2015
32015
Концептуальные основы формирования системы управления экономическим потенциалом предприятий отрасли свиноводства
ОИ Луговая
Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 171-176, 2014
32014
Проблеми управління потенціалом сільськогосподарських підприємств
ОІ Лугова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 64-67, 2010
32010
Контроль публічних закупівель в Україні
ТС Пісоченко, ОІ Лугова
Національної академії статистики, обліку та аудиту, 2020
22020
Кoнцeптуaльнi зacaди poзвитку eкcпopтнoгo пoтeнцiaлу пiдпpиємcтв aгpoпpoдoвoльчoгo пiдкoмплeкcу
ТС Пісоченко, ОІ Лугова
Modern economics, 44-49, 2017
22017
Формування та використання економічного потенціалу підприємства
ОМ Шушпан
12020
Адаптація бухгалтерського обліку до цифровізації економіки
НВ Потриваєва, ОІ Лугова, ЛА Козаченко
12020
Відновлення бухгалтерського обліку підприємства: передумови та сутність
ОІ Лугова, ОИ Луговая, НМ Крижановська, НН Крыжановская, ...
12017
Фінансовий облік-ІІ
МВ Дубініна, МВ Дубинина, НВ Потриваєва, НВ Потриваева, ...
Миколаївський національний аграрний університет, 2016
12016
Направления стабилизации и развития отрасли свиноводства в Украине
О Луговая
Contabilitate 32, 159-163, 2013
12013
Взаємореалізація економічних інтересів господарюючих суб’єктів у галузі свинарства
ОІ Лугова, ОИ Луговая
12013
Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств.
ОІ Лугова, ЛО Мармуль, ОИ Луговая, ЛА Мармуль
12012
Використання оцінки економічного потенціалу в управлінні галуззю свинарства.
ОІ Лугова, ОИ Луговая
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20