Лугова Ольга Іванівна | Olha Luhova | Olga Lugova | Olga Lugovaya | O Luhova | O Lugova | O Lugovaya
Лугова Ольга Іванівна | Olha Luhova | Olga Lugova | Olga Lugovaya | O Luhova | O Lugova | O Lugovaya
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Підтверджена електронна адреса в mnau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств
Л Мармуль, О Лугова
Економіст, 24-26, 2012
142012
Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства
МВ Дубініна, ОІ Лугова
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 3-11, 2014
72014
Дослідження сутності та значення категорії «потенціал»
ОІ Лугова
Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Сер …, 2010
52010
Теоретичне обґрунтування структури економічного потенціалу підприємств аграрної сфери
ОІ Лугова, ОИ Луговая
42010
Формування результативної системи управління економічним потенціалом підприємств галузі свинарства
ОІ Лугова
Бізнес-навігатор, 210-214, 2014
32014
Проблеми управління потенціалом сільськогосподарських підприємств
ОІ Лугова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 64-67, 2010
32010
Кoнцeптуaльнi зacaди poзвитку eкcпopтнoгo пoтeнцiaлу пiдпpиємcтв aгpoпpoдoвoльчoгo пiдкoмплeкcу
ТС Пісоченко, ТС Писоченко, ОІ Лугова, ОИ Луговая
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
22017
Особливості формування облікової політики сільськогосподарських підприємств: методологічний аспект
ЮЮ Чебан, ЮЮ Чебан, ОІ Лугова, ОИ Луговая, ОВ Боєва
22015
Концептуальные основы формирования системы управления экономическим потенциалом предприятий отрасли свиноводства
ОИ Луговая
Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 2014
22014
Професійна етика в роботі бухгалтера
ОІ Лугова, АВ Єременко, ІО Кириченко, ЮС Косовська
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
12019
Формування та використання економічного потенціалу підприємств з розвинутим свинарством
ОІ Лугова, ОИ Луговая
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
12017
Направления стабилизации и развития отрасли свиноводства в Украине
О Луговая
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE.–Chişinău: Centrul editorial UASM 32, 159-163, 2013
12013
Взаємореалізація економічних інтересів господарюючих суб’єктів у галузі свинарства
ОІ Лугова, ОИ Луговая
12013
Використання оцінки економічного потенціалу в управлінні галуззю свинарства.
ОІ Лугова, ОИ Луговая
12012
Особливості розвитку кооперації у свинарстві
ОІ Лугова, ОИ Луговая
12012
Облік у бюджетних установах
МВ Дубініна, ІВ Ксьонжик, СВ Сирцева, ОІ Лугова, ТС Пісоченко, ...
2020
Контроль публічних закупівель в Україні
ТС Пісоченко, ОІ Лугова
Національної академії статистики, обліку та аудиту, 2020
2020
Закордонна практика
МВ Дубініна, НВ Потриваєва, ІВ Ксьонжик, ЛА Козаченко, СВ Сирцева, ...
2020
Міжнародні стандарти фінансової звітності як основа формування міжнародної системи бухгалтерського обліку
ОІ Лугова, СВ Сирцева, ТС Пісоченко
Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали …, 2019
2019
Інтегрована звітність: сутність, передумови та тенденції розвитку
НВ Потриваєва, ОІ Лугова, АА Волхонська, АВ Кириленко
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20