Кафедра педагогіки та психології
Кафедра педагогіки та психології
Borys Grinchenko Kyiv University
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи медичних знань та охорони здоров'я
ОД Мойсак, ОВ Тимчик
Київський університет Бориса Грінченка, 2018
362018
Формування художніх і конструктивних умінь у майбутніх вихователів дошкільних закладів
НМ Голота
НМ Голота, 2000
362000
Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х–90-ті pp. XX століття)
ГІ Іванюк
Національна академія педагогічних наук України, 2014
302014
Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків
ОО Музика
Інститут психології ім. ГС Костюка НАПН України, 2001
262001
Специфічні чинники впливу на розвиток особистості учня в освітньому середовищі сільської школи
Г Іванюк
Рідна школа, 28-30, 2006
172006
Самоефективність як чинник професіоналізації студентів
O Muzуka
Освітологічний дискурс, 83-94, 2018
142018
Мотивація творчої обдарованості
ОО Музика
Обдарована дитина, 2-9, 2003
132003
Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки
АВ Карнаухова
Theoretical and practical aspects of the development of the European …, 2020
112020
Нова стратегія професійно-педагогічної освіти: європейський вимір
Г Іванюк
Педагогічний процес: теорія і практика, 21-26, 2017
112017
Підходи до відбору джерельної бази дослідження соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х–90-ті рр. ХХ ст.)
ГІ Іванюк
Педагогічний дискурс, 271-279, 2013
112013
Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Загальна психологія”
ОО Музика
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010
102010
Чинники активності технічно обдарованих підлітків
ОО Музика
Обдарована дитина, 44-48, 2002
102002
Діяльнісний підхід до навчання й виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному контексті XX століття
ГІ Іванюк, АД Січкар
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології., 119-130, 2015
92015
Особливості впливу взаємин з дорослими і однолітками на самооцінку старшого дошкільника
ІС Мельник
Мельник ІС–К.: 2009.–198 с, 2009
92009
Психологічна методика «Профіль професійної самоефективності студентів (ППСС)»(Авторське свідоцтво № 100028)
ОО Музика
Київ: Мінекономіки, 2020
82020
Джерельна основа історико-педагогічних досліджень як методологічна проблема
ЛД Березівська, ЛЦ Ваховський, НМ Гупан, ОБ Петренко, ІВ Зайченко, ...
Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень …, 2017
82017
Зміст, форми і методи формування технологічної компетентності студентів педагогічних спеціальностей
ЛВ Куземко
Освітологічний дискурс, 159-169, 2015
82015
Диференційований підхід до періодизації соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи України
Г Іванюк
СумДПУ імені АС Макаренка, 2014
82014
Особистісно зорієнтована модель підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти
ГІ Іванюк
Гуманітарний вісник ДВНЗ" Переяслав-Хмельницький джержавний педагогічний …, 2008
82008
Зовнішні та внутрішні чинники мотивації творчої активності особистості
ОІ Кульчицька, ОО Музика
Духовність як основа консолідації суспільства, 342-348, 2000
82000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20