Кафедра педагогіки та психології
Кафедра педагогіки та психології
Borys Grinchenko Kyiv University
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування художніх і конструктивних умінь у майбутніх вихователів дошкільних закладів
НМ Голота
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2000
302000
Основи медичних знань і охорони здоров’я
ОД Мойсак
К.: Арістей, 435-446, 2008
282008
Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (1958–2000 рр.)
ГІ Іванюк
К.: Пед. думка, 2007
252007
Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків
ОО Музика
К., 2000.–181 с, 2001
252001
Специфічні чинники впливу на розвиток особистості учня в освітньому середовищі сільської школи
Г Іванюк
Рідна школа, 28-30, 2006
152006
Мотивація творчої обдарованості
ОО Музика
Обдарована дитина, 2-9, 2003
132003
Особливості впливу взаємин з дорослими і однолітками на самооцінку старшого дошкільника
ІС Мельник
Мельник ІС–К.: 2009.–198 с, 2009
92009
Чинники активності технічно обдарованих підлітків
ОО Музика
Обдарована дитина, 44-48, 2002
92002
Самоефективність як чинник професіоналізації студентів
O Muzуka
Освітологічний дискурс, 83-94, 2018
82018
Підходи до відбору джерельної бази дослідження соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х–90-ті рр. ХХ ст.)
ГІ Іванюк
Педагогічний дискурс, 271-279, 2013
82013
Джерельна основа історико-педагогічних досліджень як методологічна проблема
ЛД Березівська, ЛЦ Ваховський, НМ Гупан, ОБ Петренко, ІВ Зайченко, ...
Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень …, 2017
72017
Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки
АВ Карнаухова
Інститут проблем виховання, 2016
72016
Зміст, форми і методи формування технологічної компетентності студентів педагогічних спеціальностей
ЛВ Куземко
Освітологічний дискурс, 159-169, 2015
72015
Діяльнісний підхід до навчання й виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному контексті XX століття
ГІ Іванюк, АД Січкар
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 119-130, 2015
72015
Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Вступ до спеціальності»
ОЛ Музика, ІС Загурська, ОМ Савиченко
ЖДУ ім. І. Франка 12, 75-120, 2012
72012
Основні тенденції розвитку дошкільної освіти Київщини (1958–1984 рр. ХХ століття)
О Венгловська
Історико-педагогічний альманах 1 (1), 2011
72011
Особистісно-орієнтована модель підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти
ГІ Іванюк
Гуманітарний вісник: науковотеоретичний збірник.—Переяслав-Хмельницький, 85-88, 2008
72008
Мотивація творчої активності у становленні технічно обдарованої особистості
ОО Музика
Українська еліта та її роль у державотворенні: Наукові записки Інституту …, 2000
72000
Психологічні передумови розвитку творчості у дошкільному віці
ІС Мельник
Теорія та практика оновлення сучасної дошкільної освіти: Матеріали …, 0
7
Нова стратегія професійно-педагогічної освіти: європейський вимір
Г Іванюк
Педагогічний процес: теорія і практика, 21-26, 2017
62017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20