Кафедра педагогіки та психології
Кафедра педагогіки та психології
Borys Grinchenko Kyiv University
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи медичних знань та охорони здоров'я
ОД Мойсак, ОВ Тимчик
Київський університет Бориса Грінченка, 2018
352018
Формування художніх і конструктивних умінь у майбутніх вихователів дошкільних закладів
НМ Голота
НМ Голота, 2000
352000
Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х–90-ті pp. XX століття)
ГІ Іванюк
Національна академія педагогічних наук України, 2014
292014
Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків
ОО Музика
Інститут психології ім. ГС Костюка НАПН України, 2001
262001
Специфічні чинники впливу на розвиток особистості учня в освітньому середовищі сільської школи
Г Іванюк
Рідна школа, 28-30, 2006
152006
Мотивація творчої обдарованості
ОО Музика
Обдарована дитина, 2-9, 2003
132003
Чинники активності технічно обдарованих підлітків
ОО Музика
Обдарована дитина, 44-48, 2002
102002
Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки
АВ Карнаухова
Theoretical and practical aspects of the development of the European …, 2020
92020
Самоефективність як чинник професіоналізації студентів
O Muzуka
Освітологічний дискурс, 83-94, 2018
92018
Нова стратегія професійно-педагогічної освіти: європейський вимір
Г Іванюк
Педагогічний процес: теорія і практика, 21-26, 2017
92017
Діяльнісний підхід до навчання й виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному контексті XX століття
ГІ Іванюк, АД Січкар
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології., 119-130, 2015
92015
Підходи до відбору джерельної бази дослідження соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х–90-ті рр. ХХ ст.)
ГІ Іванюк
Педагогічний дискурс, 271-279, 2013
92013
Особливості впливу взаємин з дорослими і однолітками на самооцінку старшого дошкільника
ІС Мельник
Мельник ІС–К.: 2009.–198 с, 2009
92009
Джерельна основа історико-педагогічних досліджень як методологічна проблема
ЛД Березівська, ЛЦ Ваховський, НМ Гупан, ОБ Петренко, ІВ Зайченко, ...
Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень …, 2017
82017
Психологічна методика «Профіль професійної самоефективності студентів (ППСС)»(Авторське свідоцтво № 100028)
ОО Музика
Київ: Мінекономіки, 2020
72020
Погляди Софії Русової на проблему наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
ЄБ Антипін
Матеріали І науково-практичної інтеренет-конференції" Педагогічна …, 2016
72016
Зміст, форми і методи формування технологічної компетентності студентів педагогічних спеціальностей
ЛВ Куземко
Освітологічний дискурс, 159-169, 2015
72015
Основні тенденції розвитку дошкільної освіти Київщини (1958-1984 р. р. ХХ століття)
ОА Венгловська
Історико-педагогічний альманах, 2011
72011
Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Загальна психологія”
ОО Музика
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010
72010
Особистісно зорієнтована модель підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти
ГІ Іванюк
Гуманітарний вісник ДВНЗ" Переяслав-Хмельницький джержавний педагогічний …, 2008
72008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20