Підписатись
Кафедра педагогіки та психології
Кафедра педагогіки та психології
Borys Grinchenko Kyiv University
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи медичних знань та охорони здоров'я
ОД Мойсак, ОВ Тимчик
Київський університет Бориса Грінченка, 2018
372018
Формування художніх і конструктивних умінь у майбутніх вихователів дошкільних закладів
НМ Голота
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2000
352000
Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х–90-ті pp. XX століття)
ГІ Іванюк
Національна академія педагогічних наук України, 2014
282014
Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків
ОО Музика
Дис.… к. психол, 07, 2001
272001
Специфічні чинники впливу на розвиток особистості учня в освітньому середовищі сільської школи
Г Іванюк
Рідна школа, 28-30, 2006
162006
Самоефективність як чинник професіоналізації студентів
O Muzуka
Освітологічний дискурс, 83-94, 2018
152018
Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки
АВ Карнаухова
автореферат канд. пед. наук, спец 13, 2016
132016
Нова стратегія професійно-педагогічної освіти: європейський вимір
Г Іванюк
Педагогічний процес: теорія і практика, 21-26, 2017
122017
Мотивація творчої обдарованості
ОО Музика
Обдарована дитина, 2-9, 2003
122003
Практична педагогіка виховання: посібник з теорії та методики виховання
МЮ Красовицький
М. Красовицький, 2000
112000
Зміст, форми і методи формування технологічної компетентності студентів педагогічних спеціальностей
ЛВ Куземко
Освітологічний дискурс, 159-169, 2015
102015
Діяльнісний підхід до навчання й виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному контексті XX століття
ГІ Іванюк, АД Січкар
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 119-130, 2015
102015
Підходи до відбору джерельної бази дослідження соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х–90-ті рр. ХХ ст.)
ГІ Іванюк
Педагогічний дискурс, 271-279, 2013
102013
Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Загальна психологія”
ОО Музика
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010
102010
Психологічна методика «Профіль професійної самоефективності студентів (ППСС)»(Авторське свідоцтво № 100028)
ОО Музика
Київ: Мінекономіки, 2020
92020
Джерельна основа історико-педагогічних досліджень як методологічна проблема
ЛД Березівська, ЛЦ Ваховський, НМ Гупан, ОБ Петренко, ІВ Зайченко, ...
Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень …, 2017
92017
Проблема формування у майбутніх педагогів критичного мислення та здатності вирішувати проблеми
ЛВ Куземко
Молодий вчений, 417-421, 2017
92017
Особливості впливу взаємин з дорослими і однолітками на самооцінку старшого дошкільника
ІС Мельник
Мельник ІС–К.: 2009.–198 с, 2009
92009
Методи математичної статистики у психології:[метод. посіб. до курсу з основ експериментально-психологічних досліджень]
ВО Климчук, ОО Музика
Климчук ВО, Музика ОО–Житомир: ЖДПУ, 2003
92003
Чинники активності технічно обдарованих підлітків
ОО Музика
Обдарована дитина, 44-48, 2002
92002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20