Лілія Павленко
Лілія Павленко
Бердянський державний педагогічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене bdpu.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика створення ознакових моделей аналізу психолого-педагогічних, економічних та технічних даних в умовах задач
ЛВ Павленко
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 123-129, 2011
72011
МП Павленко
ЛВ Павленко
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE, 100, 2019
6*2019
Проектування узагальненої процедурної моделі аналізу експериментальних даних в умовах задач для адекватного вибору статистичного методу
ЛВ Павленко
Теорія та методика електронного навчання, 313-323, 2011
52011
Інноваційні аспекти в організації самостійної роботи студентів в контексті болонського процесу
ЛВ Павленко
Наукові праці Вищого навчального закладу Донецький національний технічний …, 2014
42014
Проблеми підготовки майбутніх інженерів-педагогів до викори-стання комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних
ЛВ Павленко, ВГ Хоменко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 149-155, 2010
42010
Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів обґрунтованому вибору методу аналізу перевірки статистичних гіпотез
ЛВ Павленко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 209-216, 2011
32011
Бердичівський державний історико-культурний заповідник у другій половині 20-х—на початку 30-х рр. ХХ ст.: археологічний аспект діяльності
ЛВ Павленко, СВ Павленко
Археологія і давня історія України, 2017
22017
Розробка узагальненого методу аналізу експериментальних даних для адекватного вибору статистичного методу
ЛВ Павленко, МП Павленко
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 113-120, 2013
22013
Оцінка інвестиційних проектів в умовах невизначенності
ЛВ Павленко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 30-35, 2009
22009
Сучасні інформаційні технології
ЛВ Павленко, МП Павленко, СВ Хоменко, ГП Чуприна
Бердянський державний педагогічний університет, 2017
12017
Розробка узагальненого алгоритму аналізу експериментальних даних для навчання майбутніх інженерів-педагогів
ЛВ Павленко
Наукові праці Вищого навчального закладу "Донецький національний технічний …, 2012
12012
Аналіз існуючих методик навчання опрацювання статистичної інформації студентів інженерно-педагогічних спеціальностей
ЛВ Павленко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
12011
Підходи до виокремлення змісту навчання використання стати-стичних методів та програмних пакетів опрацювання експери-ментальних даних майбутніми інженерами-педагогами
ЛВ Павленко
Збірник наукових праць Бердянського державного педа-гогічного університету …, 2010
12010
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СТАТИСТИКИ МАЙБУТНІМИ ІТ-ФАХІВЦЯМИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ R
ЛВ Павленко, МП Павленко, ВГ Хоменко, СВ Хоменко, ММ Скурська
Физико-математическое образование, 2020
2020
РЕПОЗИТАРІЙ РОЗВ’ЯЗАНИХ ПРИКЛАДНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТАМИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ УСПІШНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ЛВ Павленко
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ПЕДАГОГІВ У …, 2019
2019
Комп’ютерний дизайн та мультимедіа
ЛВ Павленко
Бердянський державний педагогічний університет, 2019
2019
Розробка застосунку для проведення анкетувань та тестувань в освітньому процесі мовою Python
МП Павленко, ЛВ Павленко, ВГ Хоменко
Физико-математическое образование, 2019
2019
тичні підрозділи із запитаннями та відповідями в нобелівських лекціях, що їх отримують лауреати призів у галузі літератури
Л Павленко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка …, 2019
2019
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Л Павленко
Відповідальна за випуск: д. е. н., доцент Пантєлєєва НМ, 264, 2019
2019
Портфоліо, як засіб фіксації та накопичення освітніх досягнень студента
ЛВ Павленко, МП Павленко
БДПУ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20