Марина Берест  ; Maryna Berest
Марина Берест ; Maryna Berest
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене m.hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Санаційна стратегія промислового підприємства: механізм формування та моделі реалізації: монографія
ОВ Раєвнєва, ММ Берест, ЕВ Раевнева, МН Берест
ІНЖЕК, 2012
142012
Теоретичне підґрунтя антикризового фінансового управління підприємством
ММ Берест
Бізнес Інформ, 250-255, 2014
92014
Разработка сбалансированной системы показателей санируемого предприятия
ЕВ Раевнева, МН Берест
Бизнес Информ, 3, 2009
92009
Формування поведінки платоспроможного підприємства
ОВ Раєвнєва, ВМ Андреєва, ММ Берест
Фінанси України, 25-32, 1999
91999
Критичний аналіз змісту економічної категорії банкрутство
ММ Берест, АП Тимошенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 69-72, 2010
82010
Статистичний аналіз процесів банкрутства в Україні
ММ Берест
Бізнес Інформ, 89-92, 2012
52012
Критичний аналіз змісту економічної категорії «фінансова стійкість»
ММ Берест, АП Тимошенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 69-72, 2010
52010
Статистический анализ процессов банкротства в Украине
ММ Берест
Бизнес информ, 89-92, 2012
42012
Оцінка та аналіз факторів впливу на фінансову стійкість підприємств машинобудування
ММ Берест, ЛО Меренкова
12019
Методичні рекомендації до комплексного тренінгу" Комплексний аналіз та оцінка фінансового стану підприємства" для студентів спеціальності 072" Фінанси, банківська справа та …
ММ Берест
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019
12019
Діагностика банкрутства підприємств на підгрунті оцінювання фінансової стійкості
ІВ Журавльова, ММ Берест
12019
Capital structure of enterprises as a factor of ensuring financial stability
İ ZHURAVLYOVA, M BEREST, A HONCHARENKO
Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi 1 (1), 7-16, 2019
12019
Визначення факторів впливу зовнішнього середовища на фінансове забезпечення розвитку суб’єктів АПК
M Berest, M Dudka
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2017
12017
Detection of financial risks at macro-, mezo-and microlevels of economy
I Zhuravlyova, M Berest, O Poltinina, S Lelyuk
Economic annals-XXI, 31-35, 2017
12017
Формування структури джерел фінансування підприємств АПК
ММ Берест, МО Дудка
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 159, 2017
12017
Формування системи показників моніторингу розвитку кризових явищ на підприємстві
ММ Берест
Вісник економіки транспорту і промисловості, 54-59, 2014
12014
Теоретические основы антикризисного финансового управления предприятием
ММ Берест
Бизнес информ, 250-255, 2014
12014
Теоретичні засади та класифікаційні аспекти категорії розвиток
ММ Берест, МО Дудка
Вісник економіки транспорту і промисловості, 173-179, 2014
12014
Сутність та змістовні аспекти антикризового фінансового управління підприємством
М Берест
ТНЕУ, 2013
12013
Методичні рекомендації до тренінгу" Комплексний аналіз та оцінка фінансового стану підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030508" Фінанси і кредит" спеціалізації …
ММ Берест, НВ Сабліна
ХНЕУ, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20