Подписаться
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
V.M.Koretsky Institute of state and law of National Academy of Sciences of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар /За ред. ВІ Семчика
К.: Видавничий Дім «Ін Юре, 660, 2003
866*2003
Теорія держави і права. Академічний курс: підручник
НМ Оніщенко, ОВ Зайчук, НМ Пархоменко, АП Заєць
К.: Юрінком Інтер 688, 2006
738*2006
Адміністративне право України
ВБ Авер’янов, ОФ Андрійко, ІБ Усенко
Академічний курс: підручник: у 2, 2004-2005, 2004
549*2004
Державне управління в Україні:[навч. посіб.]
ВБ Авер’янов, ВВ Цвєтков, ЄБ Кубко
К.: Юніверс, 1999
536*1999
Дигесты Юстиниана, . фрагм. в пер. и с примеч. ИС Перетерского/
ВМ Корецкий, ВС Нерсесянц, ЕА Скрипилев,
М.: Наука, 1984
485*1984
Джерела права: проблеми теорії та методології: монографія
НМ Пархоменко
К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка, 13, 2008
414*2008
Юридична енциклопедія: в 6 т.; редкол
ЮС Шемшученко, ВП Горбатенко, ОМ Мироненко, ІБ Усенко, ...
ЮС Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ: Укренцикл 3, 1998
390*1998
Правовые проблемы экологии/Отв. ред
ЮС Шемшученко
ВЛ Мунтян К.: Наук. думка, 1989
371*1989
Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект)
ВВ Цвєтков
Х.: Право 199 (1), 1996
3701996
Ответственность за должностные преступления
АЯ Светлов
Наукова думка, 1978
368*1978
Реформування державного управління в Україні, проблеми і перспективи
ВВ Цвєтков, ОФ Андрійко, ВМ Селіванов
К.: Оріяни 363, 1998
362*1998
Функции и организационная структура органа государственного управления
ВБ Аверьянов
Наукова думка, 1979
3501979
Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади
ОФ Андрійко
Наук: спец 12 (07), 1999
3441999
Правомерное поведение личности
ВВ Оксамытный
Наук. думка, 1985
3231985
Конституційне право України: підручник
ВФ Погорілко, ВЛ Федоренко
Наукова думка, 2006
322*2006
Конституція України: наук.-практ. коментар
ВБ Авер'янов, ОВ Батанов, ЮВ Баулін, ЮП Битяк, ВІ Борисова
Академія правових наук України/ВЯ Тацій (голова редкол.)—Х.: Право, 2003
317*2003
Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики: До 10-річчя незалежності України
О Скрипнюк
In-t derz͡havy i prava im. VM Koret͡stʹkoho, 2000
3082000
Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси:(Етнополітологічний аналіз)
ІО Кресіна
К.: Вища школа 392, 1998
3041998
Право і влада суверенної України: методологічні аспекти
ВН Селиванов
Видавничий дім" Ін Юре", 2002
2762002
Культура і закон–у протидії злу: монографія
ОМ Костенко
К.: Атіка 352, 72-78, 2008
2702008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20