Olga Sushko
Olga Sushko
Kharkiv National University of Radio Electronics
Verified email at nure.ua - Homepage
TitleCited byYear
Нанофотонний метод визначення органічних канцерогенів у водних середовищах
ОА Сушко, ММ Рожицький
Східно-європейський журнал передових технологій 1 (5(55)), 40-46, 2012
62012
Colorimeter based on color sensor
DV Snizhko, OA Sushko, EA Reshetnyak, DH Shtofel, T Zyska, ...
Przegląd Elektrotechniczny, 2017
42017
Оптичний сенсор на основі напівпровідникових квантово-розмірних структур для визначення конденсованої ароматики у водних об'єктах
ОА Сушко, ММ Рожицький
Системи обробки інформації, 259-263, 2013
32013
Квантово-механический подход к определению параметров нанофотонного сенсора при детектировании 3,4-бензпирена
ОА Сушко, ІВ Мукановська
Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник "Радіотехніка", 191-199, 2014
22014
Investigation of a nanophotonic sensor with electrode modified by semiconductor quantum dots
OA Sushko, MM Rozhitskii
Journal of Nano-and Electronic Physics, 2014
22014
New nanophotonic detection method of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons by the example of benzo [a] pyrene
OA Sushko, OM Bilash, MM Rozhitskii
Luminescence 27 (2), 101-101, 2012
22012
Nanophotonic method of organic carcinogens detection in water objects
OA Sushko, OM Bilash, MM Rozhitskii
Physics and chemistry of nanostructures and nanobiotechnology : 4th German …, 2012
22012
Определение пестицидов в воде с помощью полупроводниковых наноматериалов
ОА Сушко
14-й Міжнародний молодіжний форум "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті …, 2010
22010
Определение пестицидов в воде с помощью полупроводниковых наноматериалов
ОА Сушко
Восточно-европейский журнал передовых технологий 3 (8(45)), 48-51, 2010
22010
Analytical system for 3, 4-benzopyrene detection based on nanophotonic sensor
ОА Сушко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (5 (68)), 8-15, 2014
12014
Аналітична система для визначення 3,4-бензпірену на основі нанофотонного сенсора
ОА Сушко
Східно-європейський журнал передових технологій 2 (5(68)), 8-15, 2014
12014
115 Detection of organic carcinogens in water by nanophotonic method
OA Sushko, OM Bilash, MM Rozhitskii
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, S39, 2012
12012
Нанофотонное сенсорное устройство для определения бензпирена в водных объектах окружающей среды
ОА Сушко
15-й Міжнародний молодіжний форум "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті …, 2011
12011
The concept for construction of colorimetric sensors for biomedical research
DV Snizhko, OA Sushko, DH Stofel, SV Tymchyk
XLVI Міжнародної науково-практичної конференції" Застосування лазерів у …, 2017
2017
Electrochemiluminescent method for polyacenes detection using semiconducor quantum dots
OA Sushko
Nanobiophotonics: Fundamental and Applied Aspects: 5rd International …, 2017
2017
The concept for construction of colorimetric sensors for biomedical research
DV Snizhko, OA Sushko, DH Stofel, SV Tymchyk
XLVI Міжнародної науково-практичної конференції" Застосування лазерів у …, 2017
2017
Nanophotonic Sensor for Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Detection
OA Sushko, MM Rozhitskii
Nanobiophysics: Fundamentals and Applications, 381, 2016
2016
Применение нанофотонных сенсоров для определения органических канцерогенов в жидких средах
ОА Сушко, ЮТ Жолудов, ДВ Сніжко
ХLV Международная научно-практическая конференция "Применение лазеров в …, 2016
2016
Перспективи використання квантових точок як детекторних елементів нанофотонних сенсорів
ОА Сушко
XXXVII Міжнародна конференція "Проблеми і перспективи наукових досліджень …, 2016
2016
Мікро- та наноелектроди для електрохімічних вимірювальних систем
ОА Сушко, ДВ Сніжко
Системи обробки інформації, 156-160, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20