Mykola Pidgurskyi Микола Підгурський
Mykola Pidgurskyi Микола Підгурський
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розроблення адаптованих коренезбиральних машин
В Барановський, М Підгурський, М Паньків
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 106-113, 2014
82014
Методи визначення КІН для дефектних елементів відкритого профілю
М Підгурський, М Сташків
Вісник ТДТУ 11 (2), 92-108, 2006
82006
Порівняльний аналіз експлуатаційної надійності вітчизняної та зарубіжної складної сільськогосподарської техніки
МІ Підгурський, ВМ Барановський, ЄЙ Ріпецький
Підгурський МІ, Барановський ВМ, Ріпецький ЄЙ, 27-33, 2011
72011
Методи прогнозування ресурсу несучих і функціональних систем бурякозбиральних комбайнів/Дисерт. доктора техн. наук
МІ Підгурський
Тернопіль: ТДТУ, 2007
72007
Розвиток наскрізних тріщин в гнутозварних тонкостінних елементах коробчастого профілю
М Підгурський, М Сташків
Вісник ТДТУ 11 (4), 78-86, 2006
62006
Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин
ВМ Барановський, МІ Підгурський, МР Паньків, ВВ Теслюк, ...
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014
52014
Особливості зміни величини теплової потужності і погонної енергії при різних способах автоматичного наплавлення під флюсом
В Мастенко, БП Татарин, МІ Підгурський
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
32010
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи із дисципліни Надійність інженерних систем та споруд для студентів спеціальності 263 Цивільна безпека освітньо…
ВМ Кір’янов, ІБ Дацишина
22016
Розширення технологічних можливостей вібраційно-відцентрового оброблення деталей
Б Гевко, О Кондратюк, О Шаблій, М Підгурський
Вісник Тернопільського національного технічного університету 67 (3), 210-216, 2012
22012
Дослідження напружено-деформованого стану триплексів при експлуатації в умовах знижених температур
ОВ Мильніков, МІ Підгурський
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
22012
Результати експериметальних досліджень технологічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей
БМ Гевко, ОМ Кондратюк
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 9-14, 2012
22012
Основні питання опору матеріалів. Конспект лекцій та практичних занять для студентів заочної форми навчання
ОВ Мильніков, МІ Підгурський, АВ Мыльников
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2012
22012
Аналіз особливостей розвитку пошкоджуваності в статично невизначуваних стрижневих системах
МІ Підгурський, МЯ Сташків, ІМ Підгурський
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
22011
Аналіз технологічного процесу видалення залишків гички комбінованим викопуючим робочим органом
В Барановський, МІ Підгурський, Г Герасимчук
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
22010
Оцінка впливу перевантажень на закономірності росту поверхневих втомних тріщин у низьколегованих сталях
ПВ Ясній, ІМ Підгурський, МІ Підгурський
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та…, 2020
12020
Моделювання напружено-деформівного стану гофрованих балок з різною конфігурацією стінок
МІ Підгурський, ІБ Окіпний, ІМ Підгурський, ОМ Якубишин, ...
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та…, 2018
12018
Технологічні аспекти розробки модулів транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин
М Паньків, М Підгурський, В Барановський
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія…, 2018
12018
Порівняльний аналіз тенденцій розвитку світової та польської вищої освіти
НО Макаренко, МІ Підгурський, ОМ Кенс, А Мачинський, ...
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 120-124, 2016
12016
Дослідження впливу стисненого кручення на міцність зварного з’єднання елементів рами розкидача твердих органічних добрив
МЯ Cташків, ТА Довбуш, МІ Підгурський, ІМ Бортник
Вісник Харківського національного технічного університету сільського…, 2016
12016
Дослідження міцності багатошарових структур із прозорих діелектриків оптичними методами
ЮА Рудяк, МІ Підгурський
Фізико-хімічна механіка матеріалів, 68-71, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20