Follow
Mykola Pidgurskyi Микола Підгурський
Mykola Pidgurskyi Микола Підгурський
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розроблення адаптованих коренезбиральних машин
В Барановський, М Підгурський, М Паньків
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 106-113, 2014
102014
Методи визначення КІН для дефектних елементів відкритого профілю
МІ Підгурський, МЯ Сташків
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (2), 92-108, 2006
92006
Порівняльний аналіз експлуатаційної надійності вітчизняної та зарубіжної складної сільськогосподарської техніки
МІ Підгурський, ВМ Барановський, ЄЙ Ріпецький
Підгурський МІ, Барановський ВМ, Ріпецький ЄЙ, 27-33, 2011
82011
Методи прогнозування ресурсу несучих і функціональних систем бурякозбиральних комбайнів/Дисерт. доктора техн. наук
МІ Підгурський
Тернопіль: ТДТУ, 2007
72007
Розвиток наскрізних тріщин в гнутозварних тонкостінних елементах коробчастого профілю
М Підгурський, М Сташків
Вісник ТДТУ 11 (4), 78-86, 2006
72006
Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин
ВМ Барановський, МІ Підгурський, МР Паньків, ВВ Теслюк, ...
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014
62014
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни" Облікова політика підприємства"
НВ Чебанова, ТІ Єфіменко, ВМ Орлова
42018
Аналіз технологічного процесу видалення залишків гички комбінованим викопуючим робочим органом
В Барановський, МІ Підгурський, Г Герасимчук
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
42010
Порівняльний аналіз тенденцій розвитку світової та польської вищої освіти
НО Макаренко, МІ Підгурський, ОМ Кенс, А Мачинський, ...
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 120-124, 2016
32016
Розширення технологічних можливостей вібраційно-відцентрового оброблення деталей
Б Гевко, О Кондратюк, О Шаблій, М Підгурський
Вісник Тернопільського національного технічного університету 67 (3), 210-216, 2012
32012
Особливості зміни величини теплової потужності і погонної енергії при різних способах автоматичного наплавлення під флюсом
В Мастенко, БП Татарин, МІ Підгурський
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
32010
Технологічні аспекти розробки модулів транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин
М Паньків, М Підгурський, В Барановський
Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні …, 2018
22018
Дослідження напружено–деформівного стану та граничних навантажень перфорованих балок методом скінчених елементів
МІ Підгурський, ВВ Слободян
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 218-224, 2015
22015
Дослідження напружено-деформованого стану триплексів при експлуатації в умовах знижених температур
ОВ Мильніков, МІ Підгурський
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
22012
Результати експериметальних досліджень технологічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей
БМ Гевко, ОМ Кондратюк
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 9-14, 2012
22012
Основні питання опору матеріалів. Конспект лекцій та практичних занять для студентів заочної форми навчання
ОВ Мильніков, МІ Підгурський, АВ Мыльников
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2012
22012
Аналіз особливостей розвитку пошкоджуваності в статично невизначуваних стрижневих системах
МІ Підгурський, МЯ Сташків, ІМ Підгурський
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
22011
Методи визначення КІН для дефектних елементів замкнутого профілю
ТІ Рибак, МІ Підгурський, МЯ Сташків
ⅩⅢ міжнародний колоквіум „Механічна втома металів “, 441-449, 2006
22006
Оцінка впливу перевантажень на закономірності росту поверхневих втомних тріщин у низьколегованих сталях
ПВ Ясній, ІМ Підгурський, МІ Підгурський
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
12020
Моделювання напружено-деформівного стану гофрованих балок з різною конфігурацією стінок
МІ Підгурський, ІБ Окіпний, ІМ Підгурський, ОМ Якубишин, ...
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20