Тетяна Гордєєва
Тетяна Гордєєва
Khmelnytskyi National University (Хмельницкий национальный университет)
Verified email at khnu.km.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналіз фінансування видатків на освіту в Україні [Електронний ресурс]
ЮЮ Хайнацька, ТА Гордєєва
Наукові конференції.–Режим доступу: http://intkonf. org/haynatska-yuyu …, 2013
72013
Злиття та поглинання як інструменти антикризового управління
ТА Гордєєва
Хмельницький національний університет, 2010
72010
Застосування маржинального аналізу та аналізу чутливості під час формування виробничої програми машинобудівного підприємства
О Орлов, Є Рясних, Т Гордєєва
Вісник економічної науки України, 2012
32012
Теоретичні підходи до визначення поняття маржинальний прибуток
ТА Гордєєва
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 250-255, 2012
32012
Использование маржинального анализа и анализа чувствительности при формировании производственной программы машиностроительного предприятия
О Орлов, Є Рясних, Т Гордєєва
Вестник экономической науки Украины 22 (2), 2012
22012
Міжбюджетні відносини та система бюджетного регулювання в Україні
ІВ Форкун, ТА Гордєєва
Хмельницький національний університет, 2017
12017
Імплементація аудиту ефективності використання бюджетних коштів у практику державного фінансового контролю
ТА Гордєєва, ОВ Петришина
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 32-34, 2015
12015
Імплементація аудиту ефективності використання бюджетних коштів у практику державного фінансового контролю
ТА Гордєєва, ОВ Петришина
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 32-34, 2015
12015
Оптимізація асортименту промислового підприємства з позиції маржинального підходу
ТА Гордєєва
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2013
12013
Формування асортименту продукції для підприємств машинобудівного комплексу на основі теорії нечітких множин
ТА Гордєєва
" Бял ГРАД-БГ" ООД, 2012
12012
Бюджетно-податкова політика регулювання діяльності підприємств агробізнесу України
ІВ Форкун, ТА Гордєєва
Інтелект XXI, 111-116, 2019
2019
Бюджетна політика: особливості формування та реалізації в Україні
ІВ Форкун, ТА Гордєєва
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 251-255, 2016
2016
Marketing environment and its impact on the assortment policy of an enterprise
G T.A.
Маркетингові технології і умовах глобалізації економіки України : тези доп.Х …, 2015
2015
Public-privat partnership as a direction for transformations of Ukraine's state finances
ТА Гордєєва
ХмЦНТІ, 2014
2014
Анализ безубыточности и чувствительности в условиях многономенклатурного производства
ТА Гордєєва
2014
ДЕРЖАВНІ ПОЗИКИ ЯК МЕТОД ПОКРИТТЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ
АО Скрипник, ТА Гордєєва
СЕКЦІЯ 12. ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ГАЛУЗЯМИ …, 2014
2014
Теоретичні підходи до визначення стійкості фінансової системи держави
ОВ Петришина, ТА Гордєєва
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 165-167, 2014
2014
Теоретичні підходи до визначення стійкості фінансової системи держави
ОВ Петришина, ТА Гордєєва
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 165-167, 2014
2014
ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ
ЛМ Косташ, ТА Гордєєва
Тенденції розвитку організаційного та проектного менеджменту. Матеріали …, 2013
2013
ASSORTMENT OPTIMIZATION OF AN ENTERPRISE: MARGINAL APPROACH
ТА Гордєєва
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, 112-120, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20