Підписатись
Оксана Дмитрів | Oksana Dmutryv
Оксана Дмитрів | Oksana Dmutryv
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, docent
Підтверджена електронна адреса в vetuniver.Lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Окремі аспекти патогенезу маститу у корів
СП Хомин, В Стефаник, О Дмитрів, Р Івашків, М Пуківський
Ветеринарна медицина України, 27-29, 2005
212005
Субклінічний мастит у корів (етіологія, патогенез, методи діагностики і профілактики)
ОЯ Дмитрів
ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00. 07 «Ветеринарне акушерство»/ОЯ Дмитрів …, 2002
102002
Порівняльна оцінка лабораторних методів діагностики субклінічного маститу у корів
ОЯ Дмитрів, СП Хомин
Науковий вісник Національного аграрного університету.–Київ–2000. Вип 22, 243-245, 2000
42000
Діагностика метаболічних зрушень в організмі корів у період сухостою та розробка превентивних заходів
РМ Сачук, ОА Кацараба, ОЯ Дмитрів, ЯС Стравський
Наукові горизонти, 69–74-69–74, 2018
32018
Оцінка ефективності терапії корів за маститу у сухостійний період
Y Kostyshyn, O Dmytriv, V Stefanyk, T Basarab, L Kostyshyn, O Panych
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2015
32015
Запліднювальна здатність сперміїв бугаїв при додаванні у розріджувач еякулятів антиоксидантів
СЙ Кава, ОЯ Дмитрів, ІМ Кудла, ДД Остапів, ІМ Яремчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
32010
Деякі біологічні особливості, відгодівельні і м’ясні якості молодняку свиней різного походження
ВІ Халак, ЮМ Луник, ЯІ Кирилів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
22010
Диагностический этап гинекологической диспансеризации бесплодных коров
ОА Кацараба, ОЯ Дмытрив, ЕЕ Костишин, РМ Ивашкив, ИМ Кудла
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
12016
Індивідуальні особливості якості еякулятів бугаїв
СЙ Кава, ОЯ Дмитрів, ВЮ Стефаник, ОА Кацараба, ЄЄ Костишин, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
12015
Качество эякулятов и активность холинэстераз спермы быков
НВ Наседкина, ДД Остапив, СЙ Кава, ОЯ Дмитрив
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Качество эякулятов и активность холинэстераз спермы быков
НВ Наседкина, ДД Остапив, СЙ Кава, ОЯ Дмитрив
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Морально-релігійне виховання студентської молоді в контексті Болонського процесу
ВЮ Стефаник, ОЯ Дмитрів, СЙ Кава, ІМ Кудла
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
12011
Эффективность лечения послеродового эндометрита коров аэрозольным препаратом «Цефген»
ОА Кацараба, ОЯ Дмитрив, ЕЕ Костышин, РМ Ивашков, СЙ Кава, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
Діагностичний етап гінекологічної диспансеризації неплідних корів
OA Katsaraba, OJ Dmytriv, YY Kostyshyn, RM Ivashkiv, IM Kudla, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
2016
Качество спермиев при разбавлении эякулятов быков лактозо-желточно-глицериновой средой
СЙ Кава, ДД Остапів, ІМ Яремчук, ЮВ Боднар, НВ Кузьміна
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Оценка эффективности терапии коров при мастите в сухостойный период
ЕЕ Костышин, ОЯ Дмытрив, ВЮ Стефанык, ТП Басараб, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
2015
Индивіидуальные особенности качества эякулятов быков
СЙ Кава, ОЯ Дмитрив, ВЮ Стефанык, ОА Кацараба, ЄЄ Костишин, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
2015
Якість еякулятів і активність холінестераз сперми бугаїв
НВ Насєдкіна, ДД Остапів, СЙ Кава, ОЯ Дмитрів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
2014
Вміст ліпопротеїнів сперми за розрідження еякулятів бугая розбавниками з яєчним жовтком
СЙ Кава, ОЯ Дмитрів, ДД Остапів, ІМ Яремчук, НВ Кузьміна
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
2013
Сухостійний період глибокотільних корів, рівень ендотоксикозу та ефективність превентивної терапії
VI Zaviryuha, IM Kudla, VY Stefanuk, EE Kostyhyn, OJ Dmutriv, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20