Підписатись
Alexander Nikitin / Нікітін О.К. / Никитин
Alexander Nikitin / Нікітін О.К. / Никитин
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Огляд витратомірів сипких матеріалів
ЮО Корнєва, ОК Нікітін, ВМ Зайцев
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРОЕКТУВАННЯ НАНОПРИЛАДІВ І СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ …, 0
2
Аналіз основних засобів сільськогосподарських підприємств
Є Ткаченко, О Нікітін, М Новосьолова
Економічний аналіз, 86-89, 2012
12012
Метод визначення масової витрати рідини
ОК Нікітін, ТО Толочко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022
2022
Зіставлення характеристик пружних перетворювачів
ВВ Ходячий, ОК Нікітін
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022
2022
Методи та засоби вимірювання параметрів технологічних процесів. Тензорезисторні перетворювачі
ОК Нікітін, ВМ Зайцев
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022
2022
Інформативність консольної балки
ВВ Ходячий, ОК Нікітін
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
Определение давление в трубопроводе при движении потоков сыпучих материалов
ВВ Ходячий, ОК Нікітін
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
Визначення густини сипкого матеріалу в гравітаційному потоці
ВВ Ходячий, ОК Нікітін
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
Презентація освітньо-професійної програми «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування приладів». Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
ОК Нікітін, ЛП Згуровська, ТО Толочко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
Дипломний проект бакалавра: організація, вимоги до структури, змісту та оформлення
ОК Нікітін, ВМ Зайцев
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
Вимірювальні перетворювачі ваги для вагових рівнемірів
МА Літовко, ОК Нікітін
КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019
2019
Експериментальне визначення параметрів взаємодії потоку сипких матеріалів і твердих тіл
ВВ Ходячий, ОК Нікітін
КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019
2019
Приладобудування та автоматизація. Терміни і визначення. Ч. 1
ОК Нікітін, ВМ Зайцев, ТО Толочко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
Магістерська дисертація: організація, вимоги до структури, змісту та оформлення
ОК Нікітін, ВМ Зайцев
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
Огляд методів та засобів вимірювання кількості борошна в ємності. Методи та засоби дозування борошна
МА Літовко, ОК Нікітін
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
Огляд і аналіз робіт по експерементальнму визначенню тяги повітряних гвинтів
ПВ Сизоненко, ОК Нікітін
Центр учбової літератури, 2018
2018
Експериментальне визначення параметрів тяги повітряних гвинтів для малогабаритних літальних апаратів
ПВ Сизоненко, ОК Нікітін
Центр учбової літератури, 2018
2018
Огляд сипких матеріалів і їх класифікація
ВВ Ходячий, ОК Нікітін
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
2018
Експериментальна механіка
ОК Нікітін, ВМ Зайцев
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016
2016
Методичні рекомендації до підготовки та захисту атестаційних робіт для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» спеціальностей 7.05100302, 8.05100302 «Прилади і …
ОК Нікітін, ВМ Зайцев
НТУУ «КПІ», 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20