Овсянніков Олександр Сергійович (Ovsyannikov Oleksandr)
Овсянніков Олександр Сергійович (Ovsyannikov Oleksandr)
Бердянський державний педагогічний університет (BSPU), кафедра КТУНІ
Подтвержден адрес электронной почты в домене bdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання елементів проблемного навчання як один із засобів формування дослідницьких вмінь студентів
ОС Овсянніков
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2004
4*2004
Комп’ютерне середовище науково-дослідної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю як об’єкт проектування
О Овсянніков, Г Алєксєєва
Молодь і ринок, 107-111, 2019
32019
ІКТ як інструмент вивчення фізики дітьми з особливими освітніми потребами
ГМ Алєксєєва, О Панченко, ОС Овсянніков
Запоріжжя: КПУ, 2019
22019
Комп’ютерні графічні пакети : навчальний посібник [для студентів спеціальності 7.01010401 "Професійна освіта. Комп’ютерні технології"]
ВГ Хоменко, АС К., ОС Овсянніков
Бердянськ: БДПУ, 2012
22012
Використання браузерів у повсякденному житті та навчанні
Д Кисельов, ГМ Алєксєєва, ОС Овсянніков
Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С, 2020
12020
Професійна підготовка інженерів-педагогів: тривимірне моделювання
ГМ Алєксєєва, ОС Овсянніков, Р Керемеджиді, Б Тихонов
Тихонов Б. Професійна підготовка інженерів-педагогів: тривимірне моделювання …, 2021
2021
Використання STARTFLOW для імітаційного моделювання
ГМ Алєксєєва, ОВ Антоненко, ОС Овсянніков
2021
Кваліфікаційна робота: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
ВГ Хоменко, НВ Кравченко, ЛВ Горбатюк, МП Павленко, ...
Бердянський державний педагогічний університет, 2021
2021
THE USING OF MODERN INTERNET MESSENGERS IN THE PROCESS OF TEACHING THE STUDENTS OF ENGINEERING AND PEDAGOGICAL DIRECTION
Г Алєксєєва, О Антоненко, О Овсянніков, О Матвійчук-Юдіна
Youth & market, 2020
2020
Освітні платформи для контролю навчальних досягнень учнів під час дистанційного навчання
ГМ Алєксєєва, ОС Овсянніков, ВА Кривицька
Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський ВС, 2020
2020
Кваліфікаційна робота: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
НВ Кравченко, ЛВ Горбатюк, МП Павленко, ОС Овсянніков
Бердянський державний педагогічний університет, 2019
2019
Мови та технології програмування
ОС Овсянніков
Бердянський державний педагогічний університет, 2019
2019
Прикладне та веб-програмування
ОС Овсянніков
Бердянський державний педагогічний університет, 2019
2019
Технології візуалізації в професійній підготовці спеціалістів
ГМ Алєксєєва, ЛВ Горбатюк, НВ Кравченко, ОВ Антоненко, ...
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2019
2019
Теоретичні аспекти формування інваріантної частини змісту навчання мовам та технологіям програмування
ГМ Алєксєєва, НВ Кравченко, Л Горбатюк, ОВ Антоненко, ...
Причорноморського науково-дослідний інституту економіки та інновацій, 2019
2019
Підходи до проектування комп'ютерного середовища науково-дослідної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю
ГМ Алєксєєва, ОС Овсянніков
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019
2019
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Мови та технології програмування». Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
ОС Овсянніков
Бердянський державний педагогічний університет, 2017
2017
Психолого-педагогічні аспекти організації навчально-дослідницької діяльності майбутніх інженерів-педагогів у комп’ютерному середовищі
ОС Овсянніков
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету, 224-229, 2015
2015
Склад та основні вимоги до ікт-компетентності майбутніх інженернів-педагогів комп’ютерного профілю
ОС Овсянніков
Молодь і ринок, 112-116, 2015
2015
Використання вхідного діагностичного контролю в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю
ОС Овсянніков
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету, 189-193, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20