Подписаться
Марина Анатоліївна Дядюк
Марина Анатоліївна Дядюк
Харківський державний університет харчування та торгівлі, ХДУХТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене hduht.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі
НО Власова, ВА Гросул, МВ Чорна, ІВ Мілаш, НС Краснокутская
Харків: ХДУХТ, 2014
412014
Оборотні активи як об’єкт управління у процесі розробки та прийняття господарських рішень
МА Дядюк, ВВ Васильєва
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 263-271, 2012
202012
Финансовый леверидж как инструмент оценки риска формирования финансовой структуры капитала торгового предприятия
МА Дядюк, ЕА Круглова, ВВ Фощан
Бизнес Информ, 272-278, 2014
17*2014
Особливості економічного ризику підприємств торгівлі в сучасних умовах та його систематизація
МА Дядюк
Вісник технологічного університету Поділля, 199-203, 2001
162001
Формування ефективної цінової політики підприємств торгівлі на продовольчі товари
НО Власова, ЛІ Безгінова, ВА Гросул, МА Дядюк, СО Зубков, ТБ Кушнір, ...
Харків: ХДУХТ, 2012
102012
Управління ризиками: консп. лекц
МА Дядюк
Харків: Форт, 165, 2017
92017
The improving of methodological principles of enterprise competitiveness management under the crisis.
M Dyadyuk
82016
Удосконалення методологічних засад управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах кризи
M Dyadyuk
Agricultural and resource economics: international scientific e-journal 2 (4 …, 2016
72016
Сучасний досвід, проблеми та перспективи розвитку молодіжного підприємництва в Україні
ВА Гросул, МА Дядюк, СО Зубков
62018
Управління за слабкими сигналами в системі адаптаційного управління підприємств торгівлі
МА Дядюк
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2015
62015
Економічний ризик підприємств роздрібної торгівлі: навч. посібник
НО Власова, МА Дядюк
Х.: Харків. держ. університет харчування та торгівлі.–2004.–141 с, 2004
52004
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТРАСЛИ: отчет о научно-исследовательской работе (заключительный …
СОЗ Н.А. Власова, М.А. Дядюк, Е.А. Круглова, В.А. Сидун, Е.М. Филипенко, О.Д ...
Х.: ХГУПТ, 2004
4*2004
Потенциал молодежного предпринимательства в Украине и его развитие в контексте евроинтеграционных процессов
В Гросул, М Дядюк, С Зубков
Вестник Армянского государственного экономического университета, 109-120, 2018
32018
Ідентифікація типів та оцінка ефективності цінової політики підприємств торгівлі
Н Власова, М Дядюк, С Голованьова
Схід, 2010
32010
Экономический риск предприятий розничной торговли: уч. пособие
МА Дядюк, НА Власова
Харьков: ХГУПТ, 2004
32004
Экономическая оценка и определение приемлемого уровня операционно-финансового риска в предприятиях розничной торговли
МА Дядюк
Марина Анатольевна Дядюк, 2002
32002
Організаційно-економічний механізм ефективного антикризового управління під приємством
МА Дядюк
Екон. стратегія і перспективи роз витку сфери торгівлі та послуг/Харк. держ …, 0
3
Управління ризиками
МА Дядюк
Видавництво" Форт", 2017
22017
Basic principles of adaptive enterprise management system formation
MA Dyadyuk, TS Mazepa
ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW IN MODERN SOCIAL AND …, 2015
22015
Прикладні аспекти економічної оцінки кризового стану підприємств роздрібної торгівлі
МА Дядюк, ОА Круглова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 69-76, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20