Подписаться
Антонова Олена Вікторівна
Антонова Олена Вікторівна
ДБТУ, кафедра економіки та бізнесу
Подтвержден адрес электронной почты в домене btu.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Систематизація методичних підходів до оцінки фінансової безпеки підприємства
О Антонова
Схід, 2010
152010
Лінгвокогнітивний механізм метафори
ОВ Антонова
Нова філологія, 134-140, 2007
142007
Оцінка фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі: монографія
ВА Гросул, ОВ Антонова
Х.: ХДУХТ, 2015
112015
Формування механізму управління фінансовою безпекою торговельної мережі
ОВ Антонова
Вісник Львівської комерційної академії, 12-16, 2011
82011
Методичні засади механізму управлінняфінансовою безпекою підприємства
ОВ Антонова
Науковий вісник Херсонського державного університету, 43-46, 2015
72015
Оцінка фінансової безпеки підприємств торгівлі на основі багатокритеріального підходу
ОВ Антонова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 318-321, 2010
52010
Оцінка фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі
ОВ Антонова
О. В. Антонова.–Х.: ХДУХТ, 2014.–21 с, 0
5
Методичний підхід до оцінки фінансової безпеки підприємства торгівлі на основі дослідження його грошового потоку
ВА Гросул, ОВ Антонова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 113-120, 2013
42013
Новації податкової системи України
ОВ Антонова
Молодий вчений, 906-909, 2015
32015
Класифікація загроз фінансовим інтересам підприємства
ВА Гросул, ОВ Антонова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 155-162, 2011
32011
Реалізація фінансових інтересів підприємства як основа забезпечення його фінансової безпеки.[Електронний ресурс]
ОВ Антонова
Режим доступу: http://www. rusnauka. com, 2010
32010
Система критеріїв оцінки фінансової безпеки торговельних підприємств
ОВ Антонова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 266-273, 2011
22011
Можливості та обмеження дискримінантних функцій у контексті оцінки фінансової безпеки торговельних мереж
ВА Гросул, ОВ Антонова
ІНТЕГРАЦІЙНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ, 77, 2013
12013
Сутнісні характеристики фінансової безпеки підприємства
ОВ Антонова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 343-350, 2010
12010
Перспективи розвитку електронної комерції в Україні на платформі Amazon
ОВ Антонова
Харків: ДБТУ, 2024
2024
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ
ОМ Антонова
За загальною редакцією, 2020
2020
Особливості організації ресторанного господарства в період політичної дестабілізації на прикладі Грузії
ОВ Антонова
Регіональні особливості розвитку невиробничої сфери економіки України, 80-81, 2019
2019
Науковий твір «Методика оцінки фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі»
ВА Гросул, ОВ Антонова
2016
Механізм формування аналітичного забезпечення оцінки фінансової безпеки підприємства
А Олена
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць …, 2016
2016
ГЛАВА 3.9. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
ВА Гросул, ОВ Антонова
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ, 78-88, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20