Ігор Рябов / Рябов І. Б. / Рябов Ігор Будимирович / Riabov Ihor
Ігор Рябов / Рябов І. Б. / Рябов Ігор Будимирович / Riabov Ihor
Verified email at stu.cn.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Наукові аспекти формування рекреаційно-туристичного бренду України
ІВ Безуглий, ІБ Рябов
Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка : збірник наукових праць, 148-157, 2013
52013
Особливості та сучасні тенденції застосування системи digital-маркетингу на підприємстві
ІБ Рябов, ІМ Шевкопляс
22020
Проблеми та перспективи екологічного маркетингу в Україні
ТА Рябова, ІБ Рябов
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 155-159, 2019
22019
Електронна комерція: методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів ступеню вищої освіти «бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг»
ІБ Рябов
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2021
2021
Товарознавство: методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів ступеню вищої освіти «бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг»
ІБ Рябов
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2021
2021
Роль креативу в рекламній діяльності
ТА Рябова, ІБ Рябов
2019
Особливості маркетингу у сфері послуг
ТА Рябова, ІБ Рябов
Електронний науковий журнал, 78, 2018
2018
Маркетинговий аналіз: методичні вказівки для практичної, самостійної та індивідуальної роботи для студентів спеціальності 075" Маркетинг" ступінь вищої освіти" бакалавр"
ІБ Рябов
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Рекламна діяльність: методичні вказівки для практичної, самостійної та індивідуальної роботи для студентів спеціальності 075" Маркетинг" ступінь вищої освіти" бакалавр"
ІБ Рябов
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
PR-технології в організаціях: методичні вказівки для практичної, самостійної та індивідуальної роботи для студентів спеціальності 075" Маркетинг" ступінь вищої освіти" бакалавр"
ІБ Рябов
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Рекламний креатив: методичні вказівки для практичної, індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни" Рекламний креатив" для студентів спеціальності 075" Маркетинг" ОКР …
ІБ Рябов
Чернігів: ЧНТУ, 2016
2016
Реклама та стимулювання збуту: методичні вказівки для практичної, індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни" Реклама та стимулювання збуту" для студентів спеціальності …
ІБ Рябов
Чернігів: ЧНТУ, 2016
2016
Системний маркетинг: сучасні аспекти
ВВ Бондар, ТМ Пшенична, НС Михайлюк, ТА Рябова, ІБ Рябов, ...
Чернігів: ЧНТУ, 2016
2016
Стан та перспективи розвитку ринку послуг Чернігівської області
ТА Рябова, ІБ Рябов
Науковий вісник Полісся, 112-116, 2016
2016
Управління маркетинговими системами взаємодії зі споживачами в умовах глобалізації
ТА Рябова, ІБ Рябов
Науковий вісник Полісся, 105-109, 2016
2016
Сучасний стан інноваційної активності в Україні
ІБ Рябов, СІ Пономаренко
Вісник ЧДТУ, 2014
2014
Оцінка ефективності державного регулювання інноваційного розвитку в зарубіжних країнах
ІБ Рябов
Вісник ЖДТУ/ Економічні науки: З.наук.праць, 84-92, 2014
2014
Характеристика факторів, що впливають на організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку в Україні
ІБ Рябов
Чернігівський Науковий Часопис. Електронний збірник наукових праць.- Серія 1 …, 2014
2014
Mechanism formation of providing economic security
IB Ryabov, PP Pekur
Collection of Scientific Papers: Information Technologies, Management and …, 2013
2013
Формування та забезпечення ефективних систем взаємодії виробників сухого молока
ТА Рябова, ІБ Рябов
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20