Подписаться
Roman Molikevych (Роман Молікевич )
Roman Molikevych (Роман Молікевич )
Другие именаРоман Моликевич, Roman Molikevich
Kherson State University Херсонський державний університет, кафедра географії та екології
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Environmental protection and spatial planning of eco-net strategies in regions with high level of anthropogenic transformation of geosystems
DS Malchykova, AA Ponomareva, RS Molikevych
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2015
232015
Стан здоров’я населення Херсонської області (медико-географічне дослідження)
РС Молікевич
172016
Health condition of the Kherson region population (medical-geographical research): author's abstract of candidate geography sciences dissertation
RS Molikevych
Kyiv.[In Ukrainian].[Молікевич РС Стан здоров’я населення Херсонської …, 2016
12*2016
Деякі аспекти взаємозв’язку соціально-економічного розвитку та медико-демографічної ситуації у Херсонській області
Р Молікевич
Часопис соціально-економічної географії, 172-180, 2015
11*2015
Досвід географічного вивчення проблем формування здоров’я
Р Молікевич
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2014
11*2014
Study of disproportions of territorial communities development on the basis of geoinformation monitoring of the population’s quality of life
OV Mashkova, RS Molikevych, NV Omelchenko, HJ Napadovska
102018
Методичні особливості субєктивної оцінки здоровя в контексті дослідження якості життя населення (на прикладі Херсонської області)
Р Молікевич
Економічна та соціальна географія, 34-44, 2015
92015
Місце і роль показників здоров’я у дослідженні якості життя населення
РС Молікевич
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
92015
Імітаційні та ігрові STEM-технології і практики на уроках природничо-математичного циклу
ДС Мальчикова, РС Молікевич, ІС Саф’яник
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2021
7*2021
Географія вимушених міграцій херсонців з окупації
Р Молікевич
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
4*2022
The use of geoinformation systems in educational and professional programs for the training of geographes
RS Molikevych, LM Bohadorova, KI Kovalova, IV Okhremenko
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 19 (5.4), 355-360, 2019
32019
Структурні особливості категорії медико-демографічна ситуація з позиції суспільної географії
Р Молікевич
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні …, 2015
32015
Ієрархічний підхід до суспільно-географічного визначення змісту категорії медико-демографічна ситуація
Р Молікевич
Часопис соціально-економічної географії, 170, 2015
32015
Смертність населення Херсонської області на початку ХХІ ст.: динаміка, причини, територіальні відмінності
РС Молікевич
Економічна та соціальна географія, 106-115, 2014
32014
Лінійні рекреаційні зони у системі геопланування території Херсонської області
РС Молікевич
Рекреаційно-оздоровчий потенціал Півдня України. Збірник наукових праць …, 2013
32013
Екологічне зонування міського середовища за акустичною обстановкою (на прикладі м. Херсон)
КС Якименко, РС Молікевич
22018
Забезпеч нас доступом до мережі інтернет як індикатор розвитку інформаційного простору Херсонської області
РС Молікевич
Науковий вісник ХДУ, 27-30, 2016
22016
Історичні аспекти розвитку геодемографії та її інтеграції в медико-географічні дослідження
ІВ Гукалова, РС Молікевич
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2014
22014
Comparison of Population Mortality Rates in Ukraine and Poland: A Spatial Aspect
RS Molikevych
Journal of Population and Social Studies [JPSS] 31, 235-248, 2023
12023
Ecological monitoring of forests based on spectral indices (case study of forestry in south of ukraine)
RS Molikevych, IV Okhremenko, IM Kotovskiy, IS Bielaia
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 20 (2.2), 215-220, 2020
12020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20