Roman Molikevych (Роман Молікевич )
Roman Molikevych (Роман Молікевич )
Херсонський державний університет, кафедра географії та екології
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Environmental protection and spatial planning of eco-net strategies in regions with high level of anthropogenic transformation of geosystems
DS Malchykova, AA Ponomareva, RS Molikevych
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2015
222015
Стан здоров’я населення Херсонської області (медико-географічне дослідження)
РС Молікевич
162016
Study of disproportions of territorial communities development on the basis of geoinformation monitoring of the population’s quality of life
OV Mashkova, RS Molikevych, NV Omelchenko, HJ Napadovska
82018
Методичні особливості субєктивної оцінки здоровя в контексті дослідження якості життя населення (на прикладі Херсонської області)
Р Молікевич
Економічна та соціальна географія, 34-44, 2015
82015
Місце і роль показників здоров’я у дослідженні якості життя населення
РС Молікевич
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
82015
Досвід географічного вивчення проблем формування здоров’я
Р Молікевич
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2014
8*2014
Деякі аспекти взаємозв’язку соціально-економічного розвитку та медико-демографічної ситуації у Херсонській області
Р Молікевич
Часопис соціально-економічної географії 19 (2), 172-180, 2015
72015
Смертність населення Херсонської області на початку ХХІ ст.: динаміка, причини, територіальні відмінності
РС Молікевич
Економічна та соціальна географія, 106-115, 2014
32014
Лінійні рекреаційні зони у системі геопланування території Херсонської області
РС Молікевич
Рекреаційно-оздоровчий потенціал Півдня України. Збірник наукових праць …, 2013
32013
The use of geoinformation systems in educational and professional programs for the training of geographes
RS Molikevych, LM Bohadorova, KI Kovalova, IV Okhremenko
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 19 (5.4), 355-360, 2019
22019
Екологічне зонування міського середовища за акустичною обстановкою (на прикладі м. Херсон)
КС Якименко, РС Молікевич
22018
Stan zdorovia naselennia Khersonskoi oblasti(medyko-heohrafichne doslidzhennia)[The state of health of the population of Kherson region (medicalgeographical research)]
RS Molikevych
Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv: NAN Ukrainy, In-t heohrafii …, 2016
22016
Забезпеченість населення доступом до мережі інтернет як індикатор розвитку інформаційного простору Херсонської області
РС Молікевич
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2016
2*2016
Ієрархічний підхід до суспільно-географічного визначення змісту категорії «медико-демографічна ситуація»
Р Молікевич
Часопис соціально-економічної географії 18 (1), 170-177, 2015
22015
Структурні особливості категорії медико-демографічна ситуація з позиції суспільної географії
Р Молікевич
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні …, 2015
22015
Ecological monitoring of forests based on spectral indices (case study of forestry in south of ukraine)
RS Molikevych, IV Okhremenko, IM Kotovskiy, IS Bielaia
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 20 (2.2), 215-220, 2020
12020
Health condition of the Kherson region population (medical-geographical research): author’s abstract of candidate geography sciences dissertation
RS Molikevych
Kyiv.[In Ukrainian].[Молікевич РС Стан здоров’я населення Херсонської …, 2016
12016
Медико-географічні індикатори в оцінці якості життя населення
Молікевич
Українська географія: сучасні виклики. 2, 216-219, 2016
1*2016
Історичні аспекти розвитку геодемографії та її інтеграції в медико-географічні дослідження
ІВ Гукалова, РС Молікевич
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2014
12014
Геопланування сільської місцевості на мікрорегіональному рівні на прикладі Цюрупинського району Херсонської області
РС Молікевич
ББК 26.8 (4 УКР) Р 32 Регіональні проблеми України, 150, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20