Дмитро Антонюк (Dmytro Antoniuk, Dmitry Antonyuk)
Дмитро Антонюк (Dmytro Antoniuk, Dmitry Antonyuk)
Державний університет "Житомирська політехніка"
Verified email at ztu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Using game simulator Software Inc in the Software Engineering education
TA Vakaliuk, VV Kontsedailo, DS Antoniuk, OV Korotun, IS Mintii, ...
arXiv preprint arXiv:2012.01127, 2020
102020
Green IT as a tool for design cloud-oriented sustainable learning environment of a higher education institution
T Vakaliuk, D Antoniuk, A Morozov, M Medvedieva, M Medvediev
E3S Web of Conferences 166, 10013, 2020
72020
Зарубіжний досвід використання програмно-імітаційних комплексів економічного спрямування в освіті
ДС Антонюк
Інформаційні технології в освіті, 140-153, 2016
52016
The state of ICT implementation in institutions of general secondary education: a case of Ukraine
T Vakaliuk, D Antoniuk, V Soloviev
32020
Використання програмно-імітаційних комплексів як засобів формування економічних компетентностей студентів технічних спеціальностей
ДС Антонюк
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2018
32018
Підходи до формування економічної компетентності особистості у науковій літературі
ДС Антонюк
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 32-37, 2017
32017
Використання хмарних бізнес-симуляторів для вивчення поведінкової економіки
ДС Антонюк, ТА Вакалюк
Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих…, 2016
32016
Using Game Dev Tycoon to Develop Professional Soft Competencies for Future Engineers-Programmers
T Vakaliuk, V Kontsedailo, D Antoniuk, O Korotun, S Semerikov, I Mintii
CEUR-WS. org, online (2020, in press), 0
3
Принципи навчання як складова методики формування економічної компетентності студентів технічних спеціальностей з використанням програмно-імітаційних комплексів
ДС Антонюк
Актуальні питання сучасної інформатики, 253-256, 2017
22017
Класифікація програмно-імітаційних комплексів економічного спрямування в освіті
ДС Антонюк
Національна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних…, 2016
22016
Деякі аспекти вибору типу програмно-імітаційних комплексів як засобу формування економічних компетентностей студентів технічних спеціальностей
Д Антонюк
III Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених "Наукова…, 2015
22015
SELECTION OF THE CLOUD-ORIENTED DATABASE LEARNING TOOLS FOR FUTURE IT PROFESSIONALS
TA Vakaliuk, OV Korotun, DS Antoniuk
Information Technologies and Learning Tools 71 (3), 154-168, 2019
1*2019
ПРОГРАМНО-ІМІТАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: КРИТЕРІЇ Й ПОКАЗНИКИ ДОБОРУ
DS Antoniuk
Information Technologies and Learning Tools 64 (2), 73-87, 2018
1*2018
BUSINESS SIMULATIONS FOR THE FORMATION OF ECONOMIC COMPETENCE OF TECHNICAL SPECIALTIES STUDENTS: CRITERIA AND INDICATORS OF SELECTION
DS Antoniuk
Information Technologies and Learning Tools 64 (2), 73-87, 2018
12018
Організація тематичного економічного тренінгу з використанням програмно-імітаційних комплексів економічного спрямування
ДС Антонюк
Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих…, 2017
12017
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТА ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ РОЗРОБЛЕННЯ БІЗНЕС-СИМУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
Д Антонюк
Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 9-13, 2017
12017
Модель формування економічної компетентності студентів технічних спеціальностей з використанням програмно-імітаційних комплексів
ДС Антонюк
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер…, 2017
12017
Організаційно-технічні аспекти проведення змагань на базі програмно-імітаційних комплексів як засобу формування та оцінювання економічної компетентності
ДС Антонюк, ОЮ Біляченко, ММ Грибовський
ЖДТУ, 2016
12016
ЕКОНОМІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ І ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ЇЇ СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ
ДС Антонюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в…, 2016
12016
Програмно-імітаційний комплекс як засіб моделювання економічних аспектів використання прикладного програмного забезпечення
ДС Антонюк, ОВ Булах, БГ Герасимов
Актуальні питання сучасної інформатики 3, 226-229, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20