Ірина Скрипнiк
Ірина Скрипнiк
доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, ХНУ імені В.Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ідеографічні характеристики соматичної фразеології англійської та української мов
ІЮ Скрипник
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2010
22010
Родинні цінності у дзеркалі паремій: зіставний аспект (на матеріалі англійської та української мов)
ІЮ Скрипнік
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2012
12012
Interpersonal relationships in Ukrainian and English: similarities and discrepancies (on the material of the somatic phraseological units)
I Skrypnik
Linguo-Cultural Competence and Phraseological Motivation. Ed. A. Pamies, D …, 2011
12011
Dire, fare, baciare... Parlare, scrivere, tradurre con il cinema italiano. Adesso tocca a te!: навчальний посібник
С Меркантіні, ІЮ Скрипнік
2019
English for Psychologists : навчальний посібник з англійської мови для студентів першого та другого курсів денної та заочної форми навчання факультету психології
ТВ Черниш, ІЮ Скрипнік
2018
Complete Guide to the English Article: навчальний посібник з граматики
ІО Свердлова, ІЮ Скрипнік, ІЮ Набокова
2018
Розвиток емоційного інтелекту через навчання фразеології
ІЮ Скрипнік, ЮЮ Шамаєва
ХНУ імені ВН Каразіна, 2016
2016
Фразові дієслова у системі навчання англійської мови
ІЮ Скрипнік, ЮЮ Шамаєва
ХНУ імені ВН Каразіна, 2016
2016
English for Psychologists
ТВ Черниш, ІЮ Скрипнік
2015
English Verbals in Context : Навчальний посібник для студентів старших курсів факультетів іноземних мов
ІО Свердлова, ІЮ Скрипнік
2014
Посібник з педагогічної практики для студентів факультету іноземних мов
СГ Мащенко, ІО Свердлова, ПТ Гусєва, АС Птушка, ІЮ Скрипник, ...
ХНУ імені ВН Каразіна, 2013
2013
Домашнє читання у сучасній системі освіти
ІЮ Скрипнік
Наукові записки кафедри педагогіки 2 (28), 175-183, 2012
2012
Theatre. Cinema. Music
ТМ Рашевська, ІЮ Скрипнік, ОВ Фещенко, ЮЮ Шамаєва
ХНУ імені ВН Каразіна, 2011
2011
Національні відзнаки паремій, що характеризують весілля та його традиції (на матеріалі української, англійської та італійської мов)
ІЮ Скрипнік
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14