Факультет інформаційних технологій та управління
Факультет інформаційних технологій та управління
Київський унверситет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: у 4 ч./За ред. акад. МІ Жалдака
НВ Морзе
К.: Навчальна книга, 13-26, 2003
2242003
Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах
НВ Морзе
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
1872003
Основи інформаційно-комунікаційних технологій
НВ Морзе
К.: Видавнича група BHV, 336-350, 2006
1422006
Основи методичної підготовки вчителя інформатики: монографія
НВ Морзе
К.: Курс 372 (1), 2003
922003
Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень
НВ Морзе, ОГ Кузьмінська
Інформаційні технології в освіті, 20-29, 2011
912011
Fabrication and properties of ZnO: Cu and ZnO: Ag thin films
VS Khomchenko, TG Kryshtab, AK Savin, LV Zavyalova, NN Roshchina, ...
Superlattices and Microstructures 42 (1-6), 94-98, 2007
842007
Як навчати вчителів, щоб комп'ютерні технології перестали бути дивом у навчанні?
НВ Морзе
Комп'ютер у школі та сім'ї, 10-14, 2010
812010
Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів/Інститут психології ім
ЮІ Машбиць, ОО Гокунь, МІ Жалдак, ОЮ Комісаров, НВ Морзе
ГС Костюка АПН України, 259-261, 1997
731997
Ком’пютерні технології для розвитку учнів та вчителів
НП Дементієвська, НВ Морзе
Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання …, 2006
612006
Методичні особливості вебінарів, як інноваційної технології навчання
НВ Морзе, ОВ Ігнатенко
Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр.–Херсон: ХДУ, 31-39, 2010
602010
Сільськогосподарське дорадництво: навч. посіб.
ОА Галич, ОО Сосновська
К.: ЦУЛ, 2007
582007
Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи
НП Дементієвська, НВ Морзе
Комп’ютер в школі та сім’ї, 12-19, 1999
581999
Основи акмеології: підручник
ВМ Гладкова, СД Пожарський
Львів: Новий Світ-2000 320, 80, 2007
572007
Інформатизація освіти та проблеми впровадження педагогічних програмних засобів в навчальний процес
ВП Вембер
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/ITZN/em3/content …, 2007
562007
Планування діяльності підприємства: навч. посіб.
ВГ Пасічник, ОВ Акіліна
К.: Центр навчальної літератури 255, 2005
552005
Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Інформаційні технології в освіті, 63-75, 2010
522010
Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів
НП Дементієвська, НВ Морзе
Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання/За …, 2005
522005
Основи формування державної системи кібернетичної безпеки: Монографія
ВЛ Бурячок
К.: НАУ, 2013
512013
Photocatalytic growth of CdS, PbS, and CuxS nanoparticles on the nanocrystalline TiO2 films
MA Zhukovskiy, AL Stroyuk, VV Shvalagin, NP Smirnova, OS Lytvyn, ...
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 203 (2-3), 137-144, 2009
512009
Криптосистемы на эллиптических кривых
АВ Бессалов, АБ Телиженко
Полiтехнiка, 2004
502004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20