Факультет інформаційних технологій та управління
Факультет інформаційних технологій та управління
Київський унверситет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: у 4 ч./За ред. акад. МІ Жалдака
НВ Морзе
К.: Навчальна книга, 13-26, 2003
2802003
Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах
НВ Морзе
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
2222003
Основи інформаційно-комунікаційних технологій
НВ Морзе
К.: Видавнича група BHV, 336-350, 2006
1912006
Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень
НВ Морзе, ОГ Кузьмінська
Інформаційні технології в освіті, 20-29, 2011
1212011
Основи методичної підготовки вчителя інформатики: монографія
НВ Морзе
К.: Курс 372 (1), 2003
1022003
Як навчати вчителів, щоб комп'ютерні технології перестали бути дивом у навчанні?
НВ Морзе
Комп'ютер у школі та сім'ї, 10-14, 2010
892010
Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів/Інститут психології ім
ЮІ Машбиць, ОО Гокунь, МІ Жалдак, ОЮ Комісаров, НВ Морзе
ГС Костюка АПН України, 259-261, 1997
871997
Fabrication and properties of ZnO: Cu and ZnO: Ag thin films
VS Khomchenko, TG Kryshtab, AK Savin, LV Zavyalova, NN Roshchina, ...
Superlattices and Microstructures 42 (1-6), 94-98, 2007
852007
Ком’пютерні технології для розвитку учнів та вчителів
НП Дементієвська, НВ Морзе
Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання …, 2006
812006
Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку
КМ Краус, НМ Краус, ОП Голобородько
Ефективна економіка, 2018
772018
Методичні особливості вебінарів, як інноваційної технології навчання
НВ Морзе, ОВ Ігнатенко
Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр.–Херсон: ХДУ, 31-39, 2010
762010
Інформатизація освіти та проблеми впровадження педагогічних програмних засобів в навчальний процес
ВП Вембер
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/ITZN/em3/content …, 2007
702007
Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів
НП Дементієвська, НВ Морзе
Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання/За …, 2005
702005
Основи акмеології: підручник
ВМ Гладкова, СД Пожарський
Львів: Новий Світ-2000 320, 80, 2007
692007
Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи
НП Дементієвська, НВ Морзе
Комп’ютер в школі та сім’ї, 12-19, 1999
681999
Планування діяльності підприємства: навч. посіб.
ВГ Пасічник, ОВ Акіліна
К.: Центр навчальної літератури 255, 2005
642005
Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Інформаційні технології в освіті, 63-75, 2010
632010
Основи формування державної системи кібернетичної безпеки: Монографія
ВЛ Бурячок
К.: НАУ, 2013
612013
Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: підручник/[ВЛ Бурячок, ВБ Толубко, ВО Хорошко, СВ Толюпа]; за заг. ред. д-ра техн. наук, професора ВБ Толубка
ВЛ Бурячок
К.: ДУТ, 2015
592015
Сільськогосподарське дорадництво: навч. посіб.
ОА Галич, ОО Сосновська
К.: ЦУЛ, 2007
592007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20