Факультет інформаційних технологій та управління
Факультет інформаційних технологій та управління
Київський унверситет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: у 4 ч./За ред. акад. МІ Жалдака
НВ Морзе
К.: Навчальна книга, 13-26, 2003
2262003
Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах
НВ Морзе
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
1932003
Основи інформаційно-комунікаційних технологій
НВ Морзе
К.: Видавнича група BHV, 336-350, 2006
1432006
Основи методичної підготовки вчителя інформатики: монографія
НВ Морзе
К.: Курс 372 (1), 2003
962003
Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень
НВ Морзе, ОГ Кузьмінська
Інформаційні технології в освіті, 20-29, 2011
922011
Fabrication and properties of ZnO: Cu and ZnO: Ag thin films
VS Khomchenko, TG Kryshtab, AK Savin, LV Zavyalova, NN Roshchina, ...
Superlattices and Microstructures 42 (1-6), 94-98, 2007
842007
Як навчати вчителів, щоб комп'ютерні технології перестали бути дивом у навчанні?
НВ Морзе
Комп'ютер у школі та сім'ї, 10-14, 2010
822010
Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів/Інститут психології ім
ЮІ Машбиць, ОО Гокунь, МІ Жалдак, ОЮ Комісаров, НВ Морзе
ГС Костюка АПН України, 259-261, 1997
751997
Ком’пютерні технології для розвитку учнів та вчителів
НП Дементієвська, НВ Морзе
Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання …, 2006
632006
Методичні особливості вебінарів, як інноваційної технології навчання
НВ Морзе, ОВ Ігнатенко
Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр.–Херсон: ХДУ, 31-39, 2010
602010
Основи акмеології: підручник
ВМ Гладкова, СД Пожарський
Львів: Новий Світ-2000 320, 80, 2007
602007
Сільськогосподарське дорадництво: навч. посіб.
ОА Галич, ОО Сосновська
К.: ЦУЛ, 2007
582007
Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи
НП Дементієвська, НВ Морзе
Комп’ютер в школі та сім’ї, 12-19, 1999
581999
Планування діяльності підприємства: навч. посіб.
ВГ Пасічник, ОВ Акіліна
К.: Центр навчальної літератури 255, 2005
572005
Інформатизація освіти та проблеми впровадження педагогічних програмних засобів в навчальний процес
ВП Вембер
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/ITZN/em3/content …, 2007
562007
Основи формування державної системи кібернетичної безпеки: Монографія
ВЛ Бурячок
К.: НАУ, 2013
522013
Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Інформаційні технології в освіті, 63-75, 2010
522010
Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів
НП Дементієвська, НВ Морзе
Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання/За …, 2005
522005
Photocatalytic growth of CdS, PbS, and CuxS nanoparticles on the nanocrystalline TiO2 films
MA Zhukovskiy, AL Stroyuk, VV Shvalagin, NP Smirnova, OS Lytvyn, ...
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 203 (2-3), 137-144, 2009
512009
Криптосистемы на эллиптических кривых
АВ Бессалов, АБ Телиженко
Полiтехнiка, 2004
502004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20