Follow
Яструб Т.О. (Yastrub T.O., Яструб Т.А., Yastrub T.A.)
Яструб Т.О. (Yastrub T.O., Яструб Т.А., Yastrub T.A.)
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"
Verified email at nanu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оценка риска неблагоприятного воздействия пестицидов на работающих при их применении в условиях «нулевых» значений экспозиционных уровней
ВВ Кирсенко, ТА Яструб, ВН Карпенко, ВФ Коваленко, ВФ Демченко
Довкілля та здоров’я, 21, 2002
72002
Dermal absorption of diquat and potential occupational risk
TO Yastrub, ST Omelchuk, AM Yastrub
Wiad Lek 73 (7), 1459-1464, 2020
32020
Методические подходы к оценке возможной опасности действия пестицидов при загрязнении кожи работающих
ТА Яструб
Гигиена труда, 147-158, 2000
32000
Substantiation of regulations on the safe use of fungicide" Sillite, 400 SC"(ai dodin, 400 g/l) on apple trees
V Kirsenko, T Yastrub, V Kovalenko, VF Demchenko, LG Aleksandrova
Ukrainian Journal of Occupational Health 1, 66-73, 2014
22014
Проблема важких металів при виробництві і використанні фосфоровмісних мінеральних добрив (на прикладі кадмію, свинцю, арсену)
ТО Яструб, КВ В., ВС В., КМ М.
Український журнал з проблем медицини праці, 42-49, 2013
22013
Токсиколого-гігієнічне обгрунтування безпечності застосування аміаку безводного зрідженого у сільському господарстві з використанням автоматизованого комплексу BLU-JET LAND …
КВФ Яструб Т.О., Кирсенко В.В.
Український журнал з проблем медицини праці, 59-65, 2012
22012
Визначення гранично допустимих рівнів забруднення шкіри пестицидами з використанням коефіцієнту проникнення крізь шкіру
ЯТО Кірсенко В.В.
Современные проблемы токсикологии, 45-49, 2007
22007
ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПОЗИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ОІІІНКИ РИЗИКУ В ОБҐРУНТУВАННІ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ШОДО ЗНИЖЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ДІЇ ПЕСТИЦИДІВ НА ПРАЦЮЮЧИХ
ТО Яструб
Український журнал з проблем медицини праці, 28-32, 2005
22005
Алгоритм визначення експозиційної дози при крізьшкірному надходження пестицидів під час їх застосування
КВФ Кундієв Ю.І., Кірсенко В.В., Карпенко В.М., Яструб Т.О.
Гигиена труда, 2002
22002
Соотношение токсичности пестицидов при введении per os и нанесении на кожу в оценке степени их опасности
ЯТА Кундиев Ю.И., Кирсенко В.В.
Современные проблемы токсикологии, 11-15, 2000
2*2000
Теоретичні засади та практичне застосування дифузійної моделі проникнення хімічних речовин крізь шкіру
ВВ Кірсенко, ТО Яструб
Український журнал з проблем медицини праці, 14-23, 2017
12017
Обоснование допустимой суточной дозы бензойной кислоты в Украине
ЯТА Кирсенко В.В.
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки, 12-21, 2013
12013
Оценка профессионального риска воздействия диквата с учетом новых токсикологических данных
ВВ Кирсенко, ТА Яструб, ВФ Коваленко, МЛ Марченко
Український журнал з проблем медицини праці, 23-30, 2006
12006
Впровадження в Україні альтернативних методів тестування косметичної продукції: можливості та виклики сьогодення
ТО Яструб, НВ Худенко, ВФ Коваленко, КВ Григор’єва, ДО Донцова, ...
Україна. Здоров’я нації 1 (4), 35-42, 2021
2021
FORECASTING THE RISK OF COMBINED EFFECT OF AVERMECTIN AND NEONICOTINOID INSECTICIDES ON WORKERS
TA Yastrub, DA Dontsova
2021
АНАЛІТИЧНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ БЕЗПЕЧНОСТІ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
ТО Яструб, ВВ Пригунова, НВ Худенко, ДО Донцова, КВ Григор’єва, ...
2021
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ГІГІЄНІЧНОГО НОРМУВАННЯ ПЕСТИЦИДІВ У ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ
ТО Яструб, ВВ Кірсенко, КВ Григор’єва, ДО Донцова
2020
The problems of development of methodological approaches on assessment of combined influence risk of multiplied pesticides through their admission to the human body with food …
A Yastrub, S Omelchuk
Polskie Towarzhystwo Zdrowia Publicznegо. Aluna Publishing., 2019
2019
Комплексне методичне забезпечення контролю безпеки технології вирощування картоплі із застосуванням сумішевих фунгіцидних препаратів на основі диметоморфу та цимоксанілу
Є Заєць, Я Макарчук, В Демченко, Ю Баранов, С Ольшевський, ...
Збірник тез доповідей Ⅴ міжнародної науково-технічної конференції „Стан і …, 2019
2019
Toxicologicalhygienic investigations of new pesticides from the position of occupational risk assessment
TA Yastrub
Український журнал з проблем медицини праці, 13–18-13–18, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20