Follow
Олексій Головін
Олексій Головін
Начальник науково-дослідного управління, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
Verified email at mil.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Застосування методології трансдисциплінарних онтологій в інформаційно-аналітичній системі підтримки процесів оснащення озброєнням та військовою технікою
ОО Головін
Системи озброєння і військова техніка, 17-24, 2019
42019
ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР – ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
О Головін
Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 41-46, 2018
42018
Окремі технологічні аспекти впровадження принципів мережецентричності в перспективні знання-орієнтовані інформаційно-аналітичні системи управління розвитком озброєння та …
ОО Головін, ОЄ Стрижак
Озброєння та військова техніка, 19-25, 2018
32018
Побудова мережецентричної системи підтримки процесів оснащення і розвитку ОВТ на основі використання трансдисциплінарних процедур інтеграції інформаційних ресурсів
ОЄС О.О. Головін
Системи озброєння і військова техніка, 81-91, 2018
32018
Онтологічні засади взаємодії експертів з інформаційно-аналітичною системою підтримки прийняття рішень з розвитку озброєння та військової техніки
ОО Головін, МА Попова, КГ Яценко
Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 15-23, 2020
22020
Цифрова адаптивна система захисту радіолокаторів від маскувальних пасивних завад на основі адаптивного решітчастого фільтра
ВП Рябуха, АВ Семеняка, ЄА Катюшин, ВІ Зарицький, ОО Головін
Озброєння та військова техніка 24 (4), 32-40, 2019
12019
Таксономічне відображення інформаційних ресурсів дослідноконструкторських робіт
ОО Головін
Озброєння та військова техніка 24 (4), 12-21, 2019
12019
Методика нечіткого оцінювання для систем підтримки прийняття проектних рішень на етапах створення зразків озброєння та військової техніки
О Головін, М Зірка, Н Кадет, Н Фреган, В Коцюруба
Озброєння та військова техніка 23 (3), 99-109, 2019
12019
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ПРОЄКТІВ ЗІ СТВОРЕННЯ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
ОО Головін
Редакційна колегія: ДА Бушуєв АМ Найдьон, 74, 2023
2023
Концептографічний аналіз результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в галузі розвитку озброєння та військової техніки на основі методу рекурсивної редукції
ОО Головін, ВВ Приходнюк, НП Кадет
Озброєння та військова техніка 27 (3), 13-20, 2020
2020
До питання побудови математичної моделі в задачі автоматичного управління літальними апаратами при дозаправці паливом в повітрі
ЕС Остапчук, ОО Головін, ОО Расстригін, СВ Глазкова
Озброєння та військова техніка 28 (4), 57-65, 2020
2020
Методичний підхід щодо ранжування альтернатив при прийнятті рішень з розвитку озброєння та військової техніки
ОО Головін
Озброєння та військова техніка 28 (4), 3-12, 2020
2020
Застосування логіко-лінгвістичних моделей в системах інформаційно-аналітичного забезпечення процесів технічного оснащення збройних сил україни
О Головін
Системи обробки інформації, 7-14, 2019
2019
ОНТОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
ОО Головін
Голова конференції: Сокол ЄІ (Україна). Співголови конференції: Торма А …, 2019
2019
Конструктивно-технологічні методи забезпечення льотної придатності планера військово-транспортного літака
І Чепков, ВВ Зубарєв, О Головін, Г Кривов, ОГ Гребеніков
Озброєння та військова техніка 22 (2), 67-77, 2019
2019
Воєнно-технічна політика: проблеми оснащення збройних сил системами авіаційного озброєння, військової та спеціальної техніки в умовах ресурсних обмеж
ІБ Чепков, ОО Головін, ОВ Зубарєв, ОО Свергунов, ВГ Шостак
Озброєння та військова техніка, 3-8, 2019
2019
Зносостійкі нанопокриття для підвищення експлутаційного ресурсу агрегатів та систем військової авіаційної техніки
ОО Головін
Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та …, 2017
2017
Оптимізація діаграми спрямованості антенної решітки РЛС метрового діапазону хвиль на основі вдосконалення методики регулювання амплітуд збудження окремих її елементів
VP Bunakov, OO Holovin, PI Kisel, YK Stepanenko
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 34-39, 2015
2015
Radio-technical facilities
ВП РЯБУХА, АВ СЕМЕНЯКА, ЄА КАТЮШИН, ВІ ЗАРИЦЬКИЙ, ...
ОЗБРОЄННЯ ТА 20209 (10009R), 32, 2013
2013
Щодо створення загальнодержавної системи інформаційного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України
В Слюсар, О Головін, О Бовкун, П Кісєль
Наука і оборона, 51-55, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20