Володимир Крупа / Volodymyr Krupa
Володимир Крупа / Volodymyr Krupa
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Technological heredity and accuracy of the cross-section shapes of the hydro-cylinder cylindrical surfaces
PD Kryvyi, VO Dzyura, NM Tymoshenko, V Krupa
Canadian Journal of Science, Education and Culture, 6, 2014
162014
Technological heredity and accuracy of the cross-section shapes of the hydro-cylinder cylindrical surfaces
PD Kryvyi, VO Dzyura, NM Tymoshenko, VV Krupa
ASME 2014 International Manufacturing Science and Engineering Conference …, 2014
122014
Металорізальні інструменти з асиметричним розміщенням лез для оброблення глибоких отворів циліндрів
ВВ Крупа
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
52015
Геометричні та математичні моделі формування шорсткості циліндричних поверхонь при точінні та розточуванні
ПД Кривий, ВВ Крупа
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2010
52010
Kонструкторсько-технологічні передумови підвищення якості оброблення глибоких отворів тонкостінних циліндрів
П Кривий, В Крупа, В Продан
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
42010
Визначення конструкторсько-технологічних параметрів багаторізцевих розточних головок з поділом припуску та подачі
ВВ Крупа
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
32010
Обґрунтування параметрів шпиндельного вузла горизонтально-фрезерного верстату з інтегрованим приводом головного руху
ПД Кривий, ВВ Крупа, ГЮ Михалчич
Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів …, 2017
22017
Імовірнісно-статистичний метод оцінювання впливу глибини різання та подачі на тангенціальну силу різання при точінні
ПД Кривий, НМ Тимошенко, ВВ Крупа, ВО Дзюра
Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта, 231-234, 2019
12019
Використання методу ітерацій для дослідження точності подач металорізальних верстатів
ВР Кобельник, ВВ Крупа, НМ Тимошенко
Краматорськ: Донбаська державна машинобудівна академія, 2018
12018
Дослідження точності кінематичних ланцюгів подач токарних верстатів у імовірносному аспекті
Г Якимець, Г Михалчич, G Yakymets, G Myhalchych
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції …, 2016
12016
Конструкція спеціального трикулачкового патрона для закріплення тонкостінних заготовок циліндрів з глибокими отворами
ПД Кривий, ВВ Крупа
Сумський державний університет, 2014
12014
Пристрій для вимірювання силових характеристик процесу різання при обробленні внутрішніх циліндричних поверхонь
ПД Кривий, ВВ Крупа, ВО Дзюра
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
12013
Інструментальне забезпечення процесу комбінованого розточування глибоких отворів тонкостінних циліндрів
ПД Кривий, ВВ Крупа
ЖДТУ, 2012
12012
Конструкція спеціального зенкера для чистової обробки внутрішніх циліндричних поверхонь втулок і роликів ланцюгів
ПД Кривий, ВВ Крупа
Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми сучасних …, 2011
12011
Конструкторсько-технологічні параметри багаторізцевих розточувальних головок з радіусними вершинами різців
ПД Кривий, ВВ Крупа
Наукові нотатки, 92-99, 2011
12011
Конструкція трирізцевої розточувальної головки з асиметричним розміщенням різців підвищеної продуктивності
ВВ Крупа, ЯМ Косів
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
2020
Метод оцінювання статичної точності кінематичних ланцюгів подач консольних фрезерних верстатів
ПД Кривий, ВР Кобельник, ВВ Крупа, НМ Тимошенко
Прогресивні технології в машинобудуванні: збірник наукових праць IХ-ої …, 2020
2020
Підвищення продуктивності процесу і якості плоскої поверхні сформованої комбінаційним торцевим фрезеруванням
ПД Кривий, ВР Кобельник, ВВ Крупа, НП Мимрик
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць …, 2020
2020
Substantiation of parameters for three-cutter boring head with allowance and feed distribution and asymmetric cutter position
P Kryvyi, V Krupa, V Kobelnyk, Y Kosiv
Вісник Тернопільського національного технічного університету 96 (4), 57-69, 2020
2020
Математичні моделі регулярних мікрорельєфів на робочих евольвентних поверхнях циліндричних прямозубих коліс
ПД Кривий, ВВ Крупа, НМ Тимошенко, АІ Гураль
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20