Підписатись
Mariia Hudyma-Pidverbetska
Mariia Hudyma-Pidverbetska
Інші іменаМарія Мирославівна Гудима-Підвербецька, Марія Мирославівна Гудима, Mariia Gudyma
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Захист прав споживачів за договором про надання туристичних послуг : дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне …
М Гудима
Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя …, 2012
432012
Захист прав споживачів за договором про надання туристичних послуг : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес …
М Гудима
НАПН України, НДІ приватного права і підприємництва, 2012
432012
До питання про розподіл відповідальності між туроператором і турагентом
М Гудима
Підприємництво, господарство і право, 49–52, 2012
112012
Правова природи субсидіарних зобов’язань в цивільному праві України.
ММ Гудима-Підвербецька
Підприємництво, господарство і право., С.10–15., 2019
42019
Щодо прояву диспозитивності в договірних субсидіарних зобов’язаннях.
ГПМ Мирославівна
Договір як універсаоьна форма правового регулювання:Матеріали всеукраїнської …, 2019
4*2019
Субсидіарні зобов'язання в цивільному праві України: окреслення проблеми
ММ Гудима-Підвербецька
Видавничий дім" Гельветика", 2018
42018
Специфіка договірних субсидіарних зобов’язань в аспекті дихотомічного поділу цивільно-правових субсидіарних зобов’язань за підставами їх виникнення.
ММ Гудима-Підвербецька
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2019
32019
Співвідношення субсидіарних і акцесорних зобов'язань в цивільному праві України
ММ Гудима-Підвербецька
Журнал східноєвропейського права, 49-56, 2019
32019
Безвинна відповідальність надавача туристичних послуг: dejure та defacto
М Гудима
Сучасна цивілістика : VII Міжнародна цивілістична наукова конференція …, 2012
3*2012
Значення субсидіарних зобов’язань в цивільному праві України: законодавчі упущення та потенційні можливості.«
ММ Гудима-Підвербецька
Актуальна юриспруденція»: матеріали науково-практичної Інтернет-конференції 6, 2018
22018
Загальне й особливе в юридичній відповідальності туроператора (турагента) за договором про надання туристичних послуг
М Гудима
Підприємництво, господарство і право, 6–9, 2014
22014
Способи захисту прав споживачів у разі порушення умови про строк договору про надання туристичних послуг
М Гудима
Науковий вісник Херсонського державного університету 1 (4, Серія: Юридичні …, 2013
2*2013
Право туриста на інформацію: недоліки законодавчого регламентування
М Гудима
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України, 100–107, 2012
22012
Застосування типових/ стандартних форм договорів про надання туристичних послуг в туристичній діяльності: аргументи pro і contra
М Гудима
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України, 89–94, 2010
2*2010
Теоретико-методичні та практичні особливості співвідношення категорій «субсидіарне зобов’язання» і «субсидіарна відповідальність».
ММ Гудима-Підвербецька
Вісник національного технічного університету України «Київський …, 2019
1*2019
Договірне врегулювання відносин туроператора та турагента
М Гудима
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України, 76–80, 2010
12010
Проблеми законодавчого визначення поняття «турист»
М Гудима
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України, 118–126, 2010
12010
Щодо об’єкта субсидіарного зобов’язання
ГП Марія Мирославівна
субсидіарного зобов’язання. Цивільне право і процес: витоки, здобутки та …, 2022
2022
Шляхи захисту прав та інтересів туриста в умовах карантинних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19.
ГПММГМ М.
Історико-правовий часопис, С.112- 119, 2021
2021
Шляхи захисту прав та інтересів туриста в умовах карантинних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19
ММ Гудима-Підвербецька
Міжнародна науково-практична конференція «Правові виклики сучасності: захист …, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20