Lilia Ukrainets
Lilia Ukrainets
associate professor of International Economics, Ivan Franko National University of Lviv
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Barriers and drivers to eco-innovation: comparative analysis of Germany, Poland and Ukraine
I Hrabynskyi, N Horin, L Ukrainets
Economic and Managerial Spectrum 11 (1), 13-24, 2017
15*2017
Механізм регулювання еколого-економічного розвитку країн-членів ЄС
СМ Писаренко, ЛА Українець
Стратегічні пріоритети, 4, 2007
112007
Вплив економічного зростання на стан навколишнього середовища у Китаї
ЛА Українець, ІС Тріщ
Видавництво Львівської політехніки, 2012
62012
Вплив міжнародної міграції на розвиток торгівлі та прямого іноземного інвестування між Китаєм та країнами Африки
Л Українець
Вісник Львівського університету. Серія Економічна, 429-437, 2014
5*2014
Роль міграції у формуванні міжнародних економічних зв'язків китаю з країнами європи
ЛА Українець
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 79-85, 2014
52014
Визначення основних чинників прямих закордонних інвестицій з Китаю у країни Африки
Л Українець
Журнал європейської економіки, 458-472, 2013
52013
Logit and probit analysis of export behaviour and ecoinnovation activity of enterprises under globalization: evidence from Ukraine
I Hrabynskyi, N Horin, L Ukrayinets
17th International Scientific Conference «Globalization and Its Socio …, 2017
42017
The Key Factors of Chinese Foreign Direct Investment to Africa Determined by Means of Tobit-Analysis
L Ukraynets
Journal of european economy, 441-454, 2013
42013
Регулювання зовнішньої торгівлі зерном у КНР
Л Українець
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
42012
Аналіз впливу агротуризму на розвиток інфраструктури сільських територій на прикладі Польщі
ЛА Українець
Вісник Львівського інституту економіки та туризму, 293-298, 2010
42010
ІНІЦІАТИВА «ПОЯС І ШЛЯХ» ЯК ОСНОВА НАРОЩУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПАНСІЇ КИТАЮ
Л Українець
Науковий вісник Ужгородського національного університету 24 (3), 109-113, 2019
32019
Теоретичне моделювання впливу політичних зв'язків підприємств Китаю на здійснення ними прямих закордонних інвестицій
Л Українець
Глобальні та національні проблеми економіки, 60-66, 2017
32017
Формування зовнішньоторговельної політики в умовах екологізації економічного розвитку
Л Українець
Міжнародна економічна політика, 85-102, 2005
32005
Комплексна оцінка економічної ситуації в Україні у 2014-2015 рр.(частина 1: Загальна оцінка макроекономічної ситуації)[Електронний ресурс]
ЛА Українець
Режим доступу: http://iac. org. ua/kompleksna-otsinka-ekonomichnoyi …, 0
3
Dynamics and prospects of Ukrainian-Chinese foreign economic relations
L Ukrainets
East European Science Journal–Warsaw, Poland.-2019 3 (43), 58-67, 2019
2*2019
Strategic priorities of Ukrainian-Chinese foreign economic relations
L Ukrainets
Sustainable development under the conditions of European integration …, 2019
2*2019
Чинники, що впливають на вибір країни-реципієнта для здійснення прямого інвестування китайськими багатонаціональними підприємствами
ЛА Українець
Економічний простір 142, 15-32, 2019
22019
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗРОСТАННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН І КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Л Українець
Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини», 319-335, 2018
22018
Інвестиції у розвиток людського капіталу в Китаї
Л Українець
Економічний простір, 52-59, 2016
22016
Vplyv politychnykh zv'yazkiv pidpryyemstv Kytayu na zdiysnennya nymy pryamykh zakordonnykh investytsiy [Impact of political ties of Chinese firms on outeard direct foreign …
L Ukrainets
International relations Series 39, 261-277, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20