Роман Шерстюк (Roman Sherstiuk)
Роман Шерстюк (Roman Sherstiuk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційні шляхи активізації природоохоронного провайдингу підприємства
РП Шерстюк
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2012
142012
View of Intellectual Potential of Ukraine: Realies and Prospects of Efficient Use in the Knowledge-Based Economy Conditions
H Ostrovska, V Demianyshyn, L Maliuta, R Sherstiuk, T Kuz, N Reznik
International Journal of Advanced Science and Technology 29, 4622-4634, 2020
62020
Сучасні проблемні домінанти злочинних груп у соціогуманітарному просторі України (безпекознавчий вимір системи підприємницьких структур)
О Вівчар, В Храпкіна, РП Шерстюк
Проблеми системного підходу в економіці. – Збірник наукових праць., 55-61, 2017
62017
Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті
ГС Нагорняк, ЛЯ Малюта, ЛЯ Мельник, РП Шерстюк
Соціально-економічні проблеми і держава, 148-158, 2017
62017
Особливості використання державних важелів управління інноватикою суб’єктів господарювання–як інструментом підвищення їхньої конкуренто-спроможності.(Європейські акценти)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак, РП Шерстюк
Теорія та практика державного управління, 134-143, 2015
52015
Ефективне управління інноваційними, ресурсними та логістично–маркетинговими чинниками забезпечується використанням багатокомпонентної моделі
БМ Андрушків, РП Шерстюк, ВА Паляниця
Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті …, 2016
42016
Особливості формування державних програм розвитку інвестиційної діяльності в умовах економічних трансформацій
Б Андрушків, О Погайдак, РП Шерстюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
42012
Економічна модель виникнення організмів-збудників конфліктності на підприємстві
БМ Андрушків, БН Андрушкив, ІП Сівчук, ИП Сивчук, РП Шерстюк
ТНТУ, 2011
42011
Формування багатокомпонентної моделі організаційного механізму забезпечення стабільного функціонування промислового підприємства: монографія
РП Шерстюк.
32017
ОСНОВНІ НАПРЯМИ (КОМПОНЕНТИ) РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ТА ГОТЕЛЬНО …
БМ Андрушків, РП Шерстюк
X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 …, 2016
32016
Особливості вирішення реформаційних проблем–громадська оцінка процесів.
Б Андрушків, Н Кирич, О Погайдак, Л Мельник, Р Шерстюк
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 35-42, 2016
32016
Аналіз ефективності інноваційно-ресурсної та логістично-маркетингової компонент організаційного механізму управління в умовах євроінтеграційної трансформації підприємства
ІА Кінаш, РП Шерстюк, ОБ Погайдак, ОІ Кузьмак
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 122-127, 2015
32015
Багатокомпонентний, функціонально-логістичний підхід до формування моделі управління чинниками підвищення ефективності промислового підприємства у постконфліктний період
РП Шерстюк, ІА Кінаш, ОБ Погайдак, ОІ Кузьмак
Сталий розвиток економіки, 44-53, 2015
32015
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ (Компонента організаційного процесу економічних реформ у постконфліктних умовах)
Р Шерстюк
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (12 …, 2015
32015
Дослідження процесу забезпечення природоохоронного провайдингу підприємства
РП Шерстюк
ТНТУ, АСУ, 2012
32012
Концепція регіонального розвитку промисловості в умовах трансформаційної економіки
Б Андрушків, С Співак, Р Шерстюк, Н Кирич, О Погайдак
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2017
22017
Курс лекцій з дисципліни «Логістика»
ЛЯ Малюта, РП Шерстюк
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
22017
Особливості підвищення професійного рівня кадрів готельно-ресторанного бізнесу в умовах євроінтеграційних перетворень
Р Шерстюк, Г Ціх, О Погайдак
Особливості розвитку соціального бізнесу в умовах інтеграційних перетворень …, 2017
2*2017
Європейська система сертифікації готельних послуг
ІІ Стойко, РП Шерстюк
Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
22016
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КОНСАЛТИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак, ЛМ Мельник, РП Шерстюк, ...
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні …, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20