Підписатись
Роман Шерстюк (Roman Sherstiuk)
Роман Шерстюк (Roman Sherstiuk)
Інші іменаRoman Sherstiuk
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL POTENTIAL AT SYSTEMATIC PARADIGM OF KNOWLEDGE MANAGEMENT.
H Ostrovska, L Maliuta, R Sherstiuk, I Lutsykiv, I Yasinetska
Scientific Bulletin of National Mining University, 2020
402020
Conceptual principles of learning organization building
HY Ostrovska, RP Sherstiuk, HV Tsikh, VH Demianyshyn, ...
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 167-172, 2021
222021
Intellectual Рotential of Ukraine: Realies and Prospects of Efficient Use in the Knowledge-Based Economy Conditions
H Ostrovska, V Demianyshyn, L Maliuta, R Sherstiuk, Т Kuz, N Reznik
International Journal of Advanced Science and Technology 9 (29), 2020
162020
Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті
ГС Нагорняк, ЛЯ Малюта, ЛЯ Мельник, РП Шерстюк
Соціально-економічні проблеми і держава, 148-158, 2017
152017
Інноваційні шляхи активізації природоохоронного провайдингу підприємства
РП Шерстюк
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2012
152012
Economic dimension of digitization in rural areas
I Kramar, N Marynenko, O Mischuk, V Bukhta, R Sherstiuk
19th International Scientific Conference Engineering for rural development, 2020
142020
Стандартизація, сертифікація, метрологія (Програма, курс лекцій, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, термінологічний словник, тести, нормативні документи)
ІІ Стойко, РП Шерстюк
ТНТУ, 2023
112023
Дослідження впливу управлінських чинників на рівень конкурентоспроможності вітчизняних закладів сфери готельно-ресторанного бізнесу на сучасному етапі
ГС Нагорняк, ЛЯ Малюта, РП Шерстюк
Економіка і управління, 77, 2016
92016
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КОНСАЛТИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак, ЛМ Мельник, РП Шерстюк, ...
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні …, 2016
92016
Особливості використання державних важелів управління інноватикою суб’єктів господарювання–як інструментом підвищення їхньої конкуренто-спроможності.(Європейські акценти)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак, РП Шерстюк
Теорія та практика державного управління, 134-143, 2015
82015
PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION OF CORPORATE ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY CONCEPT: THE EU EXPERIENCE FOR UKRAINE
B Andrushkiv, L Melnyk, V Palianytsia, O Sorokivska, R Sherstiuk
INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION 8 (11), 600-614, 2020
72020
14 ПРИНЦИПІВ ВІЛЬГЕЛЬМА ЕДВАРДСА ДЕМІНГА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ
І Стойко, Р Шерстюк
Соціально- економічні проблеми і держава, 66-78, 2020
72020
Orhanizatsiinoekonomichni zasady rozvytku innovatsiinoho protsesu vitchyznianykh zakladiv hotelno-restorannoi sfery v turystychnomu konteksti [Organizational and economic …
H Nahorniak, L Maluta, L Melnyk, R Sherstiuk
Socio-Economic Problems and the State, 1, 2017
72017
Управління конкурентоспроможністю (Програма, курс лекцій, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, термінологічний словник, тести).
ІІ Стойко, РП Шерстюк
ТНТУ, 2023
62023
Сучасні проблемні домінанти злочинних груп у соціогуманітарному просторі України (безпекознавчий вимір системи підприємницьких структур)
О Вівчар, В Храпкіна, РП Шерстюк
Проблеми системного підходу в економіці. – Збірник наукових праць., 55-61, 2017
62017
Osoblyvosti vykorystannia derzhavnykh vazheliv upravlinnya innovatykoiu subiektiv hospodariuvannia yak instrumentom pidvyshchennya yikhn’oyi konkurentospromozhnosti (yevropeys …
BM Andrushkiv, NB Kyrych, OB Pohaidak, RP Sherstiuk
Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya–Theory and Practice of Public …, 2015
62015
Соціальна відповідальність бізнесу в Україні у воєнний і післявоєнний період
І Стойко, Р Шерстюк, О Долубовська
Соціально- економічні проблеми і держава, 93-106, 2022
52022
Devising scientific and methodological tools to strengthen the economic security of a region through the improvement of technologies for marketing support of tourism
V Ratynskyi, N Tymoshyk, R Sherstiuk, O Dudkina, I Dunayev, I Petrovska, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (13), 112, 2021
52021
Event-менеджмент в індустрії туризму
ЛЯ Малюта, РП Шерстюк, ГЙ Островська
ЦНТУ, 2021
52021
Ефективне управління інноваційними, ресурсними та логістично–маркетинговими чинниками забезпечується використанням багатокомпонентної моделі
БМ Андрушків, РП Шерстюк, ВА Паляниця
Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті …, 2016
52016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20