Підписатись
Роман Шерстюк (Roman Sherstiuk)
Роман Шерстюк (Roman Sherstiuk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL POTENTIAL AT SYSTEMATIC PARADIGM OF KNOWLEDGE MANAGEMENT.
HY Ostrovska, LY Maliuta, RP Sherstiuk, IV Lutsykiv, IA Yasinetska
Scientific Bulletin of National Mining University, 2020
172020
Intellectual Рotential of Ukraine: Realies and Prospects of Efficient Use in the Knowledge-Based Economy Conditions
H Ostrovska, V Demianyshyn, L Maliuta, R Sherstiuk, Т Kuz, N Reznik
International Journal of Advanced Science and Technology 9 (29), 2020
142020
Інноваційні шляхи активізації природоохоронного провайдингу підприємства
РП Шерстюк
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2012
142012
Economic dimension of digitization in rural areas
I Kramar, N Marynenko, O Mischuk, V Bukhta, R Sherstiuk
19th International Scientific Conference Engineering for rural development, 2020
92020
Особливості використання державних важелів управління інноватикою суб’єктів господарювання–як інструментом підвищення їхньої конкуренто-спроможності.(Європейські акценти)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак, РП Шерстюк
Теорія та практика державного управління, 134-143, 2015
82015
Orhanizatsiinoekonomichni zasady rozvytku innovatsiinoho protsesu vitchyznianykh zakladiv hotelno-restorannoi sfery v turystychnomu konteksti [Organizational and economic …
H Nahorniak, L Maluta, L Melnyk, R Sherstiuk
Socio-Economic Problems and the State, 1, 2017
72017
PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION OF CORPORATE ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY CONCEPT: THE EU EXPERIENCE FOR UKRAINE
B Andrushkiv, L Melnyk, V Palianytsia, O Sorokivska, R Sherstiuk
INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION 8 (11), 600-614, 2020
62020
Сучасні проблемні домінанти злочинних груп у соціогуманітарному просторі України (безпекознавчий вимір системи підприємницьких структур)
О Вівчар, В Храпкіна, РП Шерстюк
Проблеми системного підходу в економіці. – Збірник наукових праць., 55-61, 2017
62017
Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті
ГС Нагорняк, ЛЯ Малюта, ЛЯ Мельник, РП Шерстюк
Соціально-економічні проблеми і держава, 148-158, 2017
62017
Osoblyvosti vykorystannia derzhavnykh vazheliv upravlinnya innovatykoiu subiektiv hospodariuvannia yak instrumentom pidvyshchennya yikhn’oyi konkurentospromozhnosti (yevropeys …
BM Andrushkiv, NB Kyrych, OB Pohaidak, RP Sherstiuk
Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya–Theory and Practice of Public …, 2015
62015
Дослідження впливу управлінських чинників на рівень конкурентоспроможності вітчизняних закладів сфери готельно-ресторанного бізнесу на сучасному етапі
ГС Нагорняк, ЛЯ Малюта, РП Шерстюк
Економіка і управління, 77, 2016
52016
Аналіз ефективності інноваційно-ресурсної та логістично-маркетингової компонент організаційного механізму управління в умовах євроінтеграційної трансформації підприємства
ІА Кінаш, РП Шерстюк, ОБ Погайдак, ОІ Кузьмак
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 122-127, 2015
52015
Особливості формування державних програм розвитку інвестиційної діяльності в умовах економічних трансформацій
Б Андрушків, О Погайдак, РП Шерстюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
52012
14 ПРИНЦИПІВ ВІЛЬГЕЛЬМА ЕДВАРДСА ДЕМІНГА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ
І Стойко, Р Шерстюк
Соціально- економічні проблеми і держава, 66-78, 2020
42020
Розвиток промислових підприємств в умовах суспільної нестабільності: ресурсно-інноваційні чинники.(Особливості організаційного процесу забезпечення ефективності економічних …
БМ Андрушків, РП Шерстюк, НБ Кирич, ОБ Погайдак
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2017
42017
Ефективне управління інноваційними, ресурсними та логістично–маркетинговими чинниками забезпечується використанням багатокомпонентної моделі
БМ Андрушків, РП Шерстюк, ВА Паляниця
Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті …, 2016
42016
Євроінтеграційна трансформація нововведень з використанням дуалістичного підходу до управління підприємством (Постконфліктні аспекти впровадження інновацій у виробництво)
Р Шерстюк, І Кінаш, О Погайдак, О Кузьмак
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 38-49, 2015
42015
Оцінка ефективності функціонування промислових підприємств.(Компонента організаційного процесу економічних реформ у постконфліктних умовах)
РП Шерстюк
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 129-138, 2015
42015
Дослідження процесу забезпечення природоохоронного провайдингу підприємства
РП Шерстюк
ТНТУ, АСУ, 2012
42012
Економічна модель виникнення організмів-збудників конфліктності на підприємстві
БМ Андрушків, БН Андрушкив, ІП Сівчук, ИП Сивчук, РП Шерстюк
ТНТУ, 2011
42011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20