Роман Шерстюк (Roman Sherstiuk)
Роман Шерстюк (Roman Sherstiuk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційні шляхи активізації природоохоронного провайдингу підприємства
РП Шерстюк
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2012
142012
Сучасні проблемні домінанти злочинних груп у соціогуманітарному просторі України (безпекознавчий вимір системи підприємницьких структур)
О Вівчар, В Храпкіна, Р Шерстюк
Проблеми системного підходу в економіці. – Збірник наукових праць., 55-61, 2017
52017
Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті
ГС Нагорняк, ЛЯ Малюта, ЛЯ Мельник, РП Шерстюк
Соціально-економічні проблеми і держава, 148-158, 2017
52017
Ефективне управління інноваційними, ресурсними та логістично–маркетинговими чинниками забезпечується використанням багатокомпонентної моделі
БМ Андрушків, РП Шерстюк, ВА Паляниця
Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті …, 2016
42016
Особливості використання державних важелів управління інноватикою суб’єктів господарювання–як інструментом підвищення їхньої конкуренто-спроможності.(Європейські акценти)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак, РП Шерстюк
Теорія та практика державного управління, 134-143, 2015
42015
Особливості формування державних програм розвитку інвестиційної діяльності в умовах економічних трансформацій
Б Андрушків, О Погайдак, РП Шерстюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
42012
Економічна модель виникнення організмів-збудників конфліктності на підприємстві
БМ Андрушків, БН Андрушкив, ІП Сівчук, ИП Сивчук, РП Шерстюк
ТНТУ, 2011
42011
ОСНОВНІ НАПРЯМИ (КОМПОНЕНТИ) РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ТА ГОТЕЛЬНО …
БМ Андрушків, РП Шерстюк
X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 …, 2016
32016
Аналіз ефективності інноваційно-ресурсної та логістично-маркетингової компонент організаційного механізму управління в умовах євроінтеграційної трансформації підприємства
ІА Кінаш, РП Шерстюк, ОБ Погайдак, ОІ Кузьмак
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 122-127, 2015
32015
Багатокомпонентний, функціонально-логістичний підхід до формування моделі управління чинниками підвищення ефективності промислового підприємства у постконфліктний період
РП Шерстюк, ІА Кінаш, ОБ Погайдак, ОІ Кузьмак
Сталий розвиток економіки, 44-53, 2015
32015
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ (Компонента організаційного процесу економічних реформ у постконфліктних умовах)
Р Шерстюк
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (12 …, 2015
32015
Дослідження процесу забезпечення природоохоронного провайдингу підприємства
РП Шерстюк
ТНТУ, АСУ, 2012
32012
Концепція регіонального розвитку промисловості в умовах трансформаційної економіки
Б Андрушків, С Співак, Р Шерстюк, Н Кирич, О Погайдак
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2017
22017
Формування багатокомпонентної моделі організаційного механізму забезпечення стабільного функціонування промислового підприємства: монографія
РП Шерстюк.
22017
Особливості підвищення професійного рівня кадрів готельно-ресторанного бізнесу в умовах євроінтеграційних перетворень
Р Шерстюк, Г Ціх, О Погайдак
Особливості розвитку соціального бізнесу в умовах інтеграційних перетворень …, 2017
2*2017
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КОНСАЛТИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак, ЛМ Мельник, РП Шерстюк, ...
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні …, 2016
22016
Особливості вирішення реформаційних проблем–громадська оцінка процесів.
Б Андрушків, Н Кирич, О Погайдак, Л Мельник, Р Шерстюк
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 35-42, 2016
22016
Економічний механізм зацікавлення у розвитку природоохоронного провайдингу в умовах підприємства
БМ Андрушків, РП Шерстюк
Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка 6 …, 2011
22011
Державний регулятивний механізм природоохоронного провайдингу підприємства
РП Шерстюк
Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка 6 …, 2011
22011
Особливості організації природоохоронного провайдингу в умовах підприємства
РП Шерстюк, ОБ ПОГАЙДАК
Вісник Хмельницького національного університету, 230-234, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20