Подписаться
Юрий Приходько
Юрий Приходько
Національна академія внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене naiau.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підготовка військових фахівців у провідних країнах світу: основоположні засади та тенденції
Ю Приходько
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
112017
Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, пов'язаних із кримінальними вибухами
ЮП Приходько
Национальная академия внутренних дел Украины, 2017
92017
Дії учасників слідчо-оперативної групи на місці події, пов’язаному з вибухом/Guidelines the actions of the participants of the investigation group at the scene associated with …
ЯВ Фурман, ЮП Приходько, МВ Нечеснюк, НВ Харечко
72018
Особливості проведення огляду і збору слідової інформації на місці кримінального вибуху–Методичні рекомендації
АВ Кофанов, ОЛ Кобилянський, ЮП Приходько
Київ. УкрДГРІ, 2013
72013
Криміналістичне дослідження метальної холодної зброї
ОЛ Кобилянський, АВ Кофанов, ЮП Приходько
62014
ОГЛЯД НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ (ПРИСТРОЇВ)
ЯВ Фурман, ВВ Юсупов, ЮП Приходько, ІМ Максимчук
32021
Поняття та завдання техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів
ІО Ієрусалімов, ЮП Приходько
Прикарпатський юридичний вісник, 221-225, 2015
32015
Виявлення та фіксація слідів вибухових пристроїв як джерело інформації про скоєний злочин
ЮП Приходько
Криминалистика и судебная экспертиза, 357-370, 2015
32015
ВИКОРИСТАННЯ ДАКТИЛОСКОПІЧНИХ СКАНЕРІВ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
ПЄ Антонюк, ІВ Білоус, РБ Крилевич, ЮП Приходько, АА Саковський, ...
22021
Можливості техніко-криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних вибухів
Ю Приходько
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
22016
Характеристика слідів застосування вибухових пристроїв як джерело доказування про вчинений злочин
ЮП Приходько
Криміналістичний вісник, 154-161, 2016
22016
Характеристика слідів застосування вибухових пристроїв на місці кримінального вибуху
ЮП Приходько
Молодий вчений, 125-128, 2015
22015
Судова вибухотехнічна експертиза як джерело доказування при розслідуванні кримінальних вибухів
ЮП Приходько
12015
Розслідування злочинів, пов’язаних з використанням енергії вибуху
ЮП Приходько
Криминалистика и судебная экспертиза, 181-184, 2013
12013
ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ТА ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
ЮП Приходько
2023
САМОРОБНІ ВИБУХОВІ ПРИСТРОЇ, ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ВА Лапка, Ю Приходько
Рекомендовано до друку Вченою радою Центральноукраїнського національного …, 2023
2023
Peculiarities of legal regulation of mine action in the country (based on modern international experience). Особливості правового регулювання протимінної діяльності країни (на …
Й Затько, А Саковський, Ю Приходько
2023
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ
ЮП Приходько, СГ Луценко
Криміналістичний вісник 38 (2), 22-35, 2022
2022
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАБОРОНЕНОЇ ЗБРОЇ КРАЇНОЮ-АГРЕСОРОМ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
ВР Опанасенко, ЮП Приходько
2022
ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПІВ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ВИБУХУ
АГ Весельський, ОМ Завадський, МВ Костенко, АА Картавий, ...
Рекомендовано до друку Вченою радою Центральноукраїнського національного …, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20