Маколинец В.И.; Маколінець В.І.
Маколинец В.И.; Маколінець В.І.
Харківський національний медичний університет; Kharkiv national medical university
Подтвержден адрес электронной почты в домене knmu.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Репаративна регенерація кістки навколо титанових імплантатів після дії низькоінтенсивного імпульсного ультразвуку
СВ Малишкіна, ВІ Маколінець, ІВ Вишнякова, ОА Нікольченко, ...
Таврический медико-биологический вестник, 2013
52013
Дослідження фармакокінетики диклофенаку натрію у плазмі крові щурів методом високоефективної рідинної хроматографії
ЛВ Брунь, ВІ Маколінець, СМ Губарь
Укр. біофармац. журн, 45, 2016
22016
Алгоритмізована система для оптимізації діагностики пацієнтів з остеоартрозом великих суглобів
ВА Філіпенко, ФС Леонтьєва, ВО Туляков, КВ Маколінець
Ортопедия, травматология и протезирование, 19-24, 2013
22013
Вплив ультразвуку на регенерацію кісткової тканини в зоні кістка-імплантат”(експериментальне дослідження)
ВІ Маколінець, СВ Малишкіна, ФС Леонтьєва, ТМ Гращенкова, ...
Літопис травматології та ортопедії, 279-279, 2013
12013
Морфологічні зміни в тканинах колінного суглоба щурів після комплексного лікування експериментального гонартрозу
КВ Маколінець, СВ Малишкіна, ЛМ Бенгус
Український медичний альманах, 109-113, 2012
12012
Вплив ультразвуку на репаративну регенерацію кісткової тканини після введення титанових імплантатів
ВІ Маколінець, ВИ Маколинец, КВ Маколінець, КВ Маколинец, ...
2020
Локальна термометрiя, як один із способiв оцiнки ефективностi пелоiдотерапii у хворих на остеоартроз
ВІ Маколінець, НІ Кушакова
2018
Значення експериментальних досліджень в підвищенні ефективності консервативної терапії та реабілітації хворих з патологією опорно-рухової системи
ВІ Маколінець, СВ Малишкіна, ФС Леонтьєва, ОА Набойченко, ...
Український журнал медицини, біології та спорту, 161-168, 2018
2018
Біохімічні та імунологічні маркери сироватки крові у хворих на ранніх стадіях гонартрозу
КВ Маколінець, ВІ Маколінець, ДВ Морозенко, КВ Глєбова
Актуальні проблеми сучасної медицини, 140-143, 2017
2017
Активність маркерних ферментів у сироватці крові та порушення метаболізму сполучної тканини у хворих на ранніх стадіях гонартрозу
КВ Маколінець, ВІ Маколінець, ДВ Морозенко, КВ Глєбова
Український журнал медицини, біології та спорту, 88-93, 2017
2017
Дослідження впливу низькоінтенсивного інфрачервоного лазерного випромінювання на концентрацію диклофенаку натрію у плазмі крові щурів методом високоефективної рідинної …
ЛВ Брунь, ВІ Маколінець
Медична та клінічна хімія, 54-59, 2016
2016
Динаміка біохімічних маркерів репаративного остеогенезу у щурів з титановим імплантатом під впливом ультразвуку
ДВ Морозенко, ВІ Маколінець, БМ Шевцов, ТІ Гуліда
Молодий вчений, 87-90, 2015
2015
Морфологическое исследование костной ткани вокруг титановых имплантатов после применения импульсного ультразвука с разной интенсивностью колебаний
СВ Малишкіна, ВІ Маколінець, ОА Нікольченко, ІВ Вишнякова
Український морфологічний альманах 11 (3), 19-24, 2013
2013
Влияние импульсного ультразвука на течение остеорепарации в области имплантации титановых образцов
СВ Малишкіна, ВІ Маколінець, ІВ Вишнякова, ОА Нікольченко, ...
Український морфологічний альманах 11 (1), 79-83, 2013
2013
Вплив імпульсного ультразвуку на перебіг остеорепарації в ділянці імплантації титанових зразків
СВ Малишкіна, ВІ Маколінець, ІВ Вишнякова, ОА Нікольченко, ...
Український морфологічний альманах, 79-83, 2013
2013
Морфологічне дослідження перебудови кісткової тканини навколо титанових імплантатів після застосування імпульсного ультразвуку з різною інтенсивністю коливань
СВ Малишкіна, ВІ Маколінець, ОА Нікольченко, ІВ Вишнякова
Український морфологічний альманах, 19-24, 2013
2013
Морфологія периферичного нерва щурів в зоні трансплантації автологічного драглистого ядра після терапії адалімумабом
НВ Дєдух, ВА Радченко, ЛМ Бенгус, СВ МАЛИШКІНА, МВ Шимон
Боль. Суставы. Позвоночник, 2013
2013
Вплив імпульсного низькоінтенсивного ультразвуку на остеорепарацію в ділянці введення титанових імплантатів
СВ Малишкіна, ВІ Маколінець, ОА Нікольченко, НО Ашукіна
Літопис травматології та ортопедії, 289-289, 2013
2013
Ультраструктура суглобового хряща щурів з екпериментальним гонартрозом в умовах впливу низькоінтенсивного лазерного випромінювання, диклофенаку та глюкозаміну
ЛМ Бенгус, КВ Маколінець, ВЄ Мальцева, НЮ Шкодовська
Ортопедия, травматология и протезирование, 72-76, 2012
2012
Визначення in vitro регенераторного потенціалу пацієнтів та його взаємозв’язку з мінеральною щільністю кісткової тканини
СВ Малишкіна, ОА Нікольченко, СБ Костерін, ІВ Вишнякова, ...
Український морфологічний альманах, 69-74, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20