Кафедра загальної економічної теорії, Кафедра общей экономической теории
Кафедра загальної економічної теорії, Кафедра общей экономической теории
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Трансакционные издержки и неравенство в условиях рыночной трансформации
СИ Архиереев
Х.: Бизнес Информ 288, 2000
1562000
Трансакційний сектор економіки України
СІ Архієреєв
Х.: ХФ НІСД, 2003
372003
Трансакционные издержки институционализации фондового рынка Украины
СИ Архиереев, ЯВ Зинченко, СІ Архієреєв, ЯВ Зінченко
ДонНТУ, 2003
322003
Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації
СІ Архієреєв
Автор. докт. дисертиції.–Харків.–2002.–32 с, 2002
312002
Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України
ЯА Жаліло, СІ Архієреев, ЯБ Базилюк
К.: НІСД, 2006
252006
Посттрансформаційна ринкова економіка: інституціоналізація фондового ринку
СІ Архієреєв, ЯВ Зінченко
Економічна теорія, 43-54, 2006
192006
Издержки эксплуатации экономической системы и институциональный трансакционный сектор экономики
СИ Архиереев
ББК У01, 263, 2005
152005
Сутність соціального капітала індивіда з позицій неоінституціональної та неокласичної економіки
СІ Архієреєв, СИ Архиереев, МВ Шипілова, МВ Шипилова
132010
Дуализм институциональной архитектоники и задачи рыночной трансформации
СИ Архиереев
Інституційна архитехтоніка та механізм економічного розвитку: матеріали …, 2005
132005
Институциональные преобразования и трансакционные издержки
С Архиереев
Бизнес Информ, 20-22, 1998
121998
Институциональные интеракции как основа сетевых взаимодействий и проблемы посттрансформационной рыночной экономики
СИ Архиереев
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований) 4 (1), 2012
82012
Взаємозв'язок розвитку регіональної інноваційної системи, інтерактивних інноваційних комплексів та інноваційної інфраструктури. приклад регіону Емілія-Романія
СІ Архієреєв, ІО Дерід
Сумський державний університет, 2009
82009
Роль державної підтримки розвитку венчурного бізнесу для збільшення випуску високотехнологічної та інноваційної продукції
С Архієреєв, О Попадинець
Режим доступу: www. niss. gov. ua, 2008
82008
Конкурентная среда предприятий: международный аспект
СИ Архиереев, ТА Дяченко
Харківський економіко-правовий університет, 2005
82005
Трансакционная архитектоника
СИ Архиереев
Экономическая теория.–2004.–№, 69-83, 2004
82004
Государственная трансакционная политика и общественный трансакционный сектор в условиях рыночной трансформации
СИ Архиереев
Научные труды ДонНТУ, 114-120, 2004
82004
Економічний зміст корупції: інституційний підхід
ФВ Абрамов
[спец.] 08.00. 01/ФВ Абрамов.–Донецьк, 2010.–18 с, 0
8
Качество высшего образования и коррупция в вузах: факторы динамики
ФВ Абрамов
72011
Международная экономика
НВ Шибаева, ЯА Максименко
НТУ" ХПИ", 2007
72007
Трансакційні витрати інноваційної діяльності в умовах ринкової трансформації
НМ Волоснікова
автореф…. дис…. к. е. н.: НМ Волоснікова, 2008
62008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20