Кафедра загальної економічної теорії, Кафедра общей экономической теории
Кафедра загальної економічної теорії, Кафедра общей экономической теории
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Трансакционные издержки и неравенство в условиях рыночной трансформации
СИ Архиереев
Х.: Бизнес Информ 288, 2000
1582000
Трансакційний сектор економіки України
СІ Архієреєв
Х.: ХФ НІСД, 2003
382003
Трансакционные издержки институционализации фондового рынка Украины
СИ Архиереев, ЯВ Зинченко, СІ Архієреєв, ЯВ Зінченко
ДонНТУ, 2003
362003
Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації
СІ Архієреєв
Автор. докт. дисертиції.–Харків.–2002.–32 с, 2002
352002
Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України
ЯА Жаліло, СІ Архієреев, ЯБ Базилюк
К.: НІСД, 2006
252006
Посттрансформаційна ринкова економіка: інституціоналізація фондового ринку
СІ Архієреєв, ЯВ Зінченко
Економічна теорія, 43-54, 2006
192006
Издержки эксплуатации экономической системы и институциональный трансакционный сектор экономики
СИ Архиереев
ББК У01, 263, 2005
162005
Дуализм институциональной архитектоники и задачи рыночной трансформации
СИ Архиереев
Інституційна архитехтоніка та механізм економічного розвитку: матеріали …, 2005
142005
Институциональные преобразования и трансакционные издержки
С Архиереев
Бизнес Информ, 20-22, 1998
131998
Сутність соціального капітала індивіда з позицій неоінституціональної та неокласичної економіки
СІ Архієреєв, СИ Архиереев, МВ Шипілова, МВ Шипилова
122010
Взаємозв'язок розвитку регіональної інноваційної системи, інтерактивних інноваційних комплексів та інноваційної інфраструктури. Приклад регіону Емілія-Романія
СІ Архієреєв, ІО Дерід
Сумський державний університет, 2009
102009
Роль державної підтримки розвитку венчурного бізнесу для збільшення випуску високотехнологічної та інноваційної продукції
С Архієреєв, О Попадинець
Режим доступу: www. niss. gov. ua, 2008
102008
Государственная трансакционная политика и общественный трансакционный сектор в условиях рыночной трансформации
СИ Архиереев
Научные труды ДонНТУ, 114-120, 2004
92004
Визначення економічної сутності оборотних коштів та джерел їх формування
СІ Архієреєв, ЛА Жмінька
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
82013
Институциональные интеракции как основа сетевых взаимодействий и проблемы посттрансформационной рыночной экономики
СИ Архиереев
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований) 4 (1), 2012
82012
Качество высшего образования и коррупция в вузах: факторы динамики
ФВ Абрамов
82011
Международная экономика
НВ Шибаева, ЯА Максименко
НТУ" ХПИ", 2007
82007
Конкурентная среда предприятий: международный аспект
СИ Архиереев, ТА Дяченко
Харьковский экономико-правовой университет, 2005
82005
Трансакционная архитектоника
СИ Архиереев
Экономическая теория.–2004.–№, 69-83, 2004
82004
Економічний зміст корупції: інституційний підхід
ФВ Абрамов
[спец.] 08.00. 01/ФВ Абрамов.–Донецьк, 2010.–18 с, 0
8
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20