Сергій Єсаулов, С.М. Есаулов, S.M. Yesaulov, S.M. Esaulov
Сергій Єсаулов, С.М. Есаулов, S.M. Yesaulov, S.M. Esaulov
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
SinSys–учебная программа для домашнего ПК студента
СМ Есаулов
Комп’ютерне моделювання в освіті: матеріали Всеукраїнського науково …, 2007
102007
Применение учебной программы «SinSys-ХНАГХ» при синтезе средств автоматики
СМ Есаулов, АД Храмцов, НП Лукашова
Коммунальное хозяйство городов, 322-328, 2009
42009
Комп’ютерне проектування електромеханічних пристроїв: Навчальний посібник з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем»
ОФ Бабічева, СМ Єсаулов
42009
Микроконтроллеры в учебном процессе
СМ Єсаулов
New computer technology 4, 21-22, 2006
42006
Автоматизация установок диагностирования электромеханического оборудования
СМ Есаулов, ОФ Бабичева, ВМ Шавкун
Коммунальное хозяйство городов, 325-338, 2009
32009
Проектирование эталонной модели для системы диагностирования оборудования на транспорте
СМ Есаулов, ОФ Бабичева, ВМ Шавкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий 6 (2), 39-42, 2008
32008
Проектирование эталонной модели для системы диагностирования оборудования на транспорте
СМ Есаулов, ОФ Бабичева, ВМ Шавкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий 6 (2), 39-42, 2008
32008
Аналіз, синтез і проектування цифрових систем керування: навч. посібник.
СМ Єсаулов, ОФ Бабічева
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2018
22018
Реализация прикладной тематики технических дисциплин программными средствами
СМ Есаулов, ОФ Бабичева
Новiтнi комп’ютернi технологiї: матерiали VII Мiжнародної науково-технiчної …, 2010
22010
Автоматизация контроля исправности оборудования на объектах электротранспорта
СМ Есаулов, ОФ Бабичева, СИ Иванской
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
22007
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу" Мікропроцесорні пристрої" і виконання контрольної та самостійної робіт (№ 571)
СМ Єсаулов
22007
Исследование и разработка зарядного устройства суперконденсатора при рекуперации энергии торможения электропривода на транспорте
СМ Єсаулов, ОФ Бабічева, НП Лукашова
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 132-140, 2017
12017
Электронные приложения пакета SinSys для системы дистанционного обучения Moodle
СМ Есаулов, ОФ Бабичева
Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск II …, 2011
12011
SINSYS в системе дистанционного обучения Moodle специалистов коммунального хозяйства
СМ Есаулов, ВФ Харченко, ОФ Бабичева
Коммунальное хозяйство городов, 363-378, 2011
12011
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем»(для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання за спеціальностями 7 …
ОФ Бабічева, СМ Єсаулов
12009
Применение эталонной модели для автоматической системы диагностирования оборудования на транспорте
СМ Есаулов, ОФ Бабичева, АВ Будченко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (7), 19-22, 2009
12009
Применение эталонной модели для автоматической системы диагностирования оборудования на транспорте
СМ Есаулов, ОФ Бабичева, АВ Будченко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (7), 19-22, 2009
12009
Методичні вказівки до курсової, розрахунково-графічної та практичних робіт з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем»(для студентів 5-6 курсів усіх …
ОФ Бабічева, СМ Єсаулов
12008
Системи автоматичного регулювання технологічних процесів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів»(для студентів 4 …
СМ Єсаулов, ОФ Бабічева
12008
ПЕРИФЕРІЙНІ КОМПОНЕНТИ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОЇВ. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту»,«Мікропроцесорні пристрої …
СМ Єсаулов
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20