Старостіна Алла Олексіївна / Alla O. Starostina / Старостина Алла Алексеевна
Старостіна Алла Олексіївна / Alla O. Starostina / Старостина Алла Алексеевна
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics, Department of International
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб
АО Старостіна, ВА Кравченко
К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка, 2004
3602004
Основы управления качеством
СК Фомичев, АА Старостина, НИ Скрябина
Киев: Издательство МАУП, 2000
1952000
Промисловий маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підручник
АО Старостіна, АО Длігач, ВА Кравченко
К.: Знання 764, 2005
1332005
Маркетинг: навч. посіб.
АО Старостіна, ДМ Черваньов, ОВ Зозульов
К.: Знання-Прес, 2003
1092003
Регіональний маркетинг: суть та особливості становлення в Україні
АО Старостіна, СЄ Мартов
Маркетинг в Україні 3, 55-57, 2004
1052004
Маркетинг
АО Старостіна, ОВ Зозульов
К.: Знання, 2009
992009
Маркетинговые исследования
АА Старостина
М.: издательский дом «Вильямс 320, 2001
962001
Маркетингові дослідження. Практичний аспект
АО Старостіна
К, 1998
911998
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підруч
АО Старостіна, НП Гончарова, ЄВ Крикавський
К.: Знання, 2009
862009
Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: Підручник
АО Старостіна, ВА Кравченко, ОЮ Пригара
К.: ТОВ «Лазарит-Поліграф 480, 2012-480, 2012
652012
Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять глобалізація та підприємницький ризик)
А Старостіна, В Кравченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
492011
Маркетингові дослідження
АО Старостіна
Практичний аспект. Навчальний посібник. К.:«Вільямс, 2000
432000
Суперечливі шляхи економічної глобалізації
А Старостіна, О Каніщенко
Економіка України, 58-65, 2008
392008
Ryzyk-menedzhment: teoriia ta praktyka [Risk management: theory and practice]
AO Starostina, VA Kravchenko
Kyiv: Condor [in Ukraine], 2004
262004
Міжнародний імідж країни: сутність, фактори формування, рівні сприйняття
А Старостіна, В Кравченко, Г Личова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
242010
Ryzyk-menedzhment: teoriia ta praktyka
AO Starostina, VA Kravchenko
IVC «Vydavnyctvo Politehnika», Kiev 200, 2004
232004
Маркетинг: навчальний посібник
АО Старостіна, О Зозульов
Київ: Знання-Прес, 2002
232002
Економіка зарубіжних країн: навч. посіб.
АО Старостіна
К.: Знан ня, 2009
202009
Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч
АО Старостіна
Посіб, 2004
202004
Зміст та основні етапи маркетингової діяльності
АО Старостіна
Маркетинг в Україні, 30-33, 2002
202002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20