Подписаться
Старостіна Алла Олексіївна / Alla O. Starostina / Старостина Алла Алексеевна
Старостіна Алла Олексіївна / Alla O. Starostina / Старостина Алла Алексеевна
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics, Department of International
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб
АО Старостіна, ВА Кравченко
К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка, 2004
4642004
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підруч
АО Старостіна
К.: Знання, 2009
3972009
Основы управления качеством: учеб. пособие
СК Фомичев, АА Старостина, НИ Скрябина
К.: МАУП 192, 2002
2302002
Промисловий маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підручник
АО Старостіна, АО Длігач, ВА Кравченко
К.: Знання 764, 2005
1862005
Маркетинговые исследования
АА Старостина
М.: издательский дом «Вильямс 320, 2001
1802001
Маркетинг: навч. посіб.
АО Старостіна, ДМ Черваньов, ОВ Зозульов
К.: Знання-Прес, 2003
1622003
Маркетинг
АО Старостіна, ОВ Зозульов
К.: Знання, 2009
1482009
Регіональний маркетинг: суть та особливості становлення в Україні
АО Старостіна, СЄ Мартов
Маркетинг в Україні 3, 55-57, 2004
1232004
Маркетингові дослідження. Практичний аспект
АО Старостіна
К, 1998
1161998
Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: підручник
АО Старостіна, ВА Кравченко, ОЮ Пригара
К.: ТОВ «Лазарит-Поліграф 480, 2012-480, 2012
1092012
Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять глобалізація та підприємницький ризик)
А Старостіна, В Кравченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
802011
Суперечливі шляхи економічної глобалізації
А Старостіна, О Каніщенко
Економіка України, 58-65, 2008
512008
Маркетинг: Навч. посіб.–3-тє вид., перероб
АО Старостіна, ОВ Зозульов
К.: Знання 327, 2006
452006
Економіка зарубіжних країн
АО Старостіна, АО Длічач, НВ Богомаз
К.: Знання, 2009
342009
Ryzyk-menedzhment: teoriia ta praktyka
AO Starostina, VA Kravchenko
Kyiv: NTUU «KPI 198, 2004
342004
Міжнародний імідж країни: сутність, фактори формування, рівні сприйняття
А Старостіна, В Кравченко, Г Личова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
322010
Маркетинг: Навч. посіб.–2-ге вид., перероб. і доп
АО Старостіна, ОВ Зозульов
К.: Знання-Прес 326, 31, 2003
322003
Особливості мотивації та ринкової поведінки українських споживачів високотехнологічних товарів
А Старостіна, В Журило
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
312010
Marketing research of national and international markets
AO Starostina
Kyiv: of" Lazaryt-Polygraph 480, 2012
302012
Ryzyk-menedzhment: teoriia ta praktyka [Risk management: theory and practice]
AO Starostina, VA Kravchenko
Kyiv: Condor [in Ukraine], 2004
292004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20