Старостіна Алла Олексіївна / Alla O. Starostina / Старостина Алла Алексеевна
Старостіна Алла Олексіївна / Alla O. Starostina / Старостина Алла Алексеевна
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics, Department of International
Підтверджена електронна адреса в univ.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб
АО Старостіна, ВА Кравченко
К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка, 2004
3332004
Основы управления качеством
СК Фомичев, АА Старостина, НИ Скрябина
Киев: Издательство МАУП, 2000
1852000
Промисловий маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підручник
АО Старостіна, АО Длігач, ВА Кравченко
К.: Знання 764, 2005
1112005
Маркетинг: навч. посіб.
АО Старостіна, ДМ Черваньов, ОВ Зозульов
К.: Знання-Прес, 2003
1052003
Регіональний маркетинг: суть та особливості становлення в Україні
АО Старостіна, СЄ Мартов
Маркетинг в Україні 3, 55-57, 2004
1002004
Маркетингові дослідження. Практичний аспект
АО Старостіна
К, 1998
1001998
Маркетинг
АО Старостіна, ОВ Зозульов
К.: Знання, 2009
882009
Маркетинговые исследования
АА Старостина
М.: издательский дом «Вильямс, 12, 2001
812001
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підруч.
АО Старостіна, НП Гончарова, ЄВ Крикавський
К.: Знання, 2009
702009
Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: Підручник
АО Старостіна, ВА Кравченко, ОЮ Пригара
К.: ТОВ «Лазарит-Поліграф 480, 2012-480, 2012
512012
Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять глобалізація та підприємницький ризик)
А Старостіна, В Кравченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
422011
Суперечливі шляхи економічної глобалізації
А Старостіна, О Каніщенко
Економіка України, 58-65, 2008
372008
Маркетингові дослідження
АО Старостіна
Практичний аспект/Старостіна АО–К, 1998-292, 1998
301998
Ryzyk-menedzhment: teoriia ta praktyka [Risk management: theory and practice]
AO Starostina, VA Kravchenko
Kyiv: Condor [in Ukraine], 2004
232004
Ryzyk-menedzhment: teoriia ta praktyka
AO Starostina, VA Kravchenko
IVC «Vydavnyctvo Politehnika», Kiev 200, 2004
222004
Маркетинг: навчальний посібник
АО Старостіна, ОВ Зозульов
К.: Знання, 2006
212006
Міжнародний імідж країни: сутність, фактори формування, рівні сприйняття
А Старостіна, В Кравченко, Г Личова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
192010
Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч
АО Старостіна
Посіб, 2004
182004
Основи управління якістю: навч. посібник
СК Фомічов
К.: МАУП, 2000
18*2000
Особливості мотивації та ринкової поведінки українських споживачів високотехнологічних товарів
А Старостіна, В Журило
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
172010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20