Підписатись
Старостіна Алла Олексіївна / Alla O. Starostina / Старостина Алла Алексеевна
Старостіна Алла Олексіївна / Alla O. Starostina / Старостина Алла Алексеевна
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics, Department of International
Підтверджена електронна адреса в univ.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб
АО Старостіна, ВА Кравченко
К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка, 2004
4572004
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підруч
АО Старостіна
К.: Знання, 2009
3742009
Основы управления качеством: учеб. пособие
СК Фомичев, АА Старостина, НИ Скрябина
К.: МАУП 192, 2002
2272002
Промисловий маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підручник
АО Старостіна, АО Длігач, ВА Кравченко
К.: Знання 764, 2005
1842005
Маркетинговые исследования
АА Старостина
М.: издательский дом «Вильямс 320, 2001
1772001
Маркетинг: навч. посіб.
АО Старостіна, ДМ Черваньов, ОВ Зозульов
К.: Знання-Прес, 2003
1582003
Маркетинг
АО Старостіна, ОВ Зозульов
К.: Знання, 2009
1472009
Регіональний маркетинг: суть та особливості становлення в Україні
АО Старостіна, СЄ Мартов
Маркетинг в Україні 3, 55-57, 2004
1232004
Маркетингові дослідження. Практичний аспект
АО Старостіна
К, 1998
1151998
Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: підручник
АО Старостіна, ВА Кравченко, ОЮ Пригара
К.: ТОВ «Лазарит-Поліграф 480, 2012-480, 2012
1032012
Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять глобалізація та підприємницький ризик)
А Старостіна, В Кравченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
792011
Суперечливі шляхи економічної глобалізації
А Старостіна, О Каніщенко
Економіка України, 58-65, 2008
512008
Маркетинг: Навч. посіб.–3-тє вид., перероб
АО Старостіна, ОВ Зозульов
К.: Знання 327, 2006
412006
Ryzyk-menedzhment: teoriia ta praktyka
AO Starostina, VA Kravchenko
Kyiv: NTUU «KPI 198, 2004
332004
Економіка зарубіжних країн
АО Старостіна, АО Длічач, НВ Богомаз
К.: Знання, 2009
322009
Особливості мотивації та ринкової поведінки українських споживачів високотехнологічних товарів
АО Старостіна, ВВ Журило
Маркетинг в Україні, 18-23, 2010
312010
Міжнародний імідж країни: сутність, фактори формування, рівні сприйняття
АО Старостіна, ВА Кравченко, Г Личова
Маркетинг в Україні, 61-66, 2010
312010
Marketing research of national and international markets
AO Starostina
Kyiv: of" Lazaryt-Polygraph 480, 2012
302012
Маркетинг: Навч. посіб.–2-ге вид., перероб. і доп
АО Старостіна, ОВ Зозульов
К.: Знання-Прес 326, 31, 2003
302003
Ryzyk-menedzhment: teoriia ta praktyka [Risk management: theory and practice]
AO Starostina, VA Kravchenko
Kyiv: Condor [in Ukraine], 2004
282004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20