Вячеслав Данчук
Вячеслав Данчук
Національний університет біоресурсів і природокористування України Українська лабораторія якості і
Подтвержден адрес электронной почты в домене quality.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Пероксидне окиснення у сільськогосподарських тварин і птиці
ВВ Данчук
Кам’янець-Подільський: Абетка 192, 38, 2006
862006
Шляхи підвищення продуктивності свинарства
В Данчук
Тваринництво України, 2-3, 2000
372000
Оксидаційний стрес–патологія чи адаптація?
ВВ Данчук, ОВ Данчук, ЦН Л.
Тваринництво України., 21-24, 2004
32*2004
Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник
ВВ Влізло, РС Федорук, ІА Макар, ВВ ...Данчук
Львів ВКП «ВМС, 2004
292004
Процеси перекисного окиснення ліпідів та гормональні і субстратні механізми регуляції антиоксидантної системи в тканинах поросят
ВВ Данчук
Ін-т біології тварин, 2003
112003
Показники клітинного імунного захисту в поросят за різних доз цинку і хрому в раціоні
ВВ Данчук, НЛ Цепко
Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
82010
Профілактика анемії у новонароджених поросят
ВВ Данчук
Тваринництво України, 23-25, 2002
82002
Индексы интенсивности пероксидного окисления липидов в свиней за действия стрессовых факторов
АВ Данчук, ВИ Карповский, ВВ Данчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
72016
Деякі роздуми про холестерол
ВВ Данчук, ОВ Данчук, ТІ Приступа
Ветеринарна медицина України, 26-28, 2013
72013
Біологічні аспекти вільнорадикального окислення у сільськогосподарських тварин у зв’язку з фізіологічним станом і вмістом цинку у раціоні
ВВ Снітинський, ІЗ Гложик, ВВ Данчук
Фізіол. журнал 48 (2), 191-192, 2002
72002
Активність антиоксидантних ферментів та інтенсивність процесів вільнорадикального окислення в тканинах свиней у період постнатальної адаптації
ВВ Снітинський, ВВ Данчук, ОМ Бучко
Укр. біохім. журнал, 70 (2), 105-109, 1998
71998
Антибіотикорезистентність мікро- та макроорганізму
Н Слюсар, В Данчук, В Ушкалов
Аграрна науки та освіта Поділля 1, 322-325, 2017
6*2017
Гематологічні показники у поросят-сисунів при введенні наноаквахелатів Феруму
ВВ Данчук, ВГ Каплуненко, ОВ Данчук, ТІ Приступа
Наук. вісник Луган. нац. аграр. ун-ту: Серія «Ветеринарні науки».–Луганськ …, 2012
52012
Процеси перекисного окиснення лiпiдiв та гормональнi i субстратнi механiзми регуляцiї антиоксидантної системи в тканинах поросят: Автореф. дис.. д-ра с.-х. наук: 03.00. 04 …
ВВ Данчук, АН Iн-т
52003
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТОВ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В ПЕЧЕНИ И СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦАХ СВИНЕЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ
БОМ Снитинский В.В., Данчук В.В.
The Ukrainian Biochemical Journal. 53 (№ 6.), 45, 1998
51998
Пероксидне окиснення ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту в організмі свиней з різними типами вищої нервової діяльності
ОВ Данчук, АВ Данчук
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2018
32018
Шляхи підвищення виводимості і життєздатності перепелів
ВВ Трач, ВВ Данчук
Збірник матеріалів XVI Міжнародної науково-практичної конференції …, 2017
32017
Алгоритм контролю розповсюдження антибіотикорезистентності мікроорганізмів. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч …
В Данчук, В Ушкалов, Н Слюсар
Тернопіль: Крок, 40, 2018
2*2018
Показники обміну холестеролу в організмі свиней за впливу нанохелатів та міцелярної форми токоферолу
В Данчук, М Клюцук, Т Приступа, О Данчук, Л Савчук
Поблеми зооінженерії та ветеринарної медицини 34 (2), 34-38, 2017
22017
Моніторинг біоресурсів і продукції агропромислового комплексу на показники якості та безпеки як складова концепції ВООЗ-МЕБ "Глобальне здоровя"
ВО Ушкалов, ВВ Данчук, ЮС Баранов
Ветеринарна медицина 102, 219-223, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20