Вячеслав Данчук  Vyacheslav Danchuk
Вячеслав Данчук Vyacheslav Danchuk
Національний університет біоресурсів і природокористування України Українська лабораторія якості і
Підтверджена електронна адреса в quality.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Пероксидне окиснення у сільськогосподарських тварин і птиці
ВВ Данчук
Кам’янець-Подільський: Абетка 192, 38, 2006
902006
Шляхи підвищення продуктивності свинарства
В Данчук
Тваринництво України, 2-3, 2000
412000
Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник
ВВ Влізло, РС Федорук, ІА Макар, ВВ ...Данчук
Львів ВКП «ВМС, 2004
362004
Оксидаційний стрес–патологія чи адаптація?
ВВ Данчук, ОВ Данчук, ЦН Л.
Тваринництво України., 21-24, 2004
262004
Peroksydne okysnennia u silskohospodarskykh tvaryn i ptytsi
VV Danchuk
Kamianets–Podilskyi: Abetka, 2006
132006
Oksydatsiinyi stres–patolohiia chy adaptatsiia?
VV Danchuk, OV Danchuk, NL Tsepko
Tvarynnytstvo Ukrainy.–4, 21-23, 2004
132004
Профілактика анемії у новонароджених поросят
В Данчук
Тваринництво України, 23-25, 2002
122002
Процеси перекисного окиснення ліпідів та гормональні і субстратні механізми регуляції антиоксидантної системи в тканинах поросят
ВВ Данчук
Ін-т біології тварин, 2003
102003
Біологічні аспекти вільнорадикального окислення у сільськогосподарських тварин у зв’язку з фізіологічним станом і вмістом цинку у раціоні
ВВ Снітинський, ІЗ Гложик, ВВ Данчук
Фізіол. журнал 48 (2), 191-192, 2002
102002
Показники клітинного імунного захисту в поросят за різних доз цинку і хрому в раціоні
ВВ Данчук, НЛ Цепко
Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
92010
Деякі роздуми про холестерол
ВВ Данчук, ОВ Данчук, ТІ Приступа
Ветеринарна медицина України, 26-28, 2013
82013
Активність антиоксидантних ферментів та інтенсивність процесів вільнорадикального окислення в тканинах свиней у період постнатальної адаптації
ВВ Снітинський, ВВ Данчук, ОМ Бучко
Укр. біохім. журнал, 70 (2), 105-109, 1998
81998
Oxidative stress—is it a pathology or an adaptation
VV Danchuk, AV Danchuk, NL Tsepko
Livestock of Ukraine, 21-23, 2004
72004
Biolohichni aspekty vilnoradykalnoho okyslennia u silskohospodarskykh tvaryn u zv’iazku z fiziolohichnym stanom i vmistom tsynku u ratsioni
VV Snitynskyi, IZ Hlozhyk, VV Danchuk
Fiziol. Zhurnal 48 (2), 191-192, 2002
72002
Нормирование лактозы в рационах телят в возрасте 30-60 дней
ГН Радчикова, АН Кот, ВА Томчук, ВА Трокоз, ВИ Карповский, ...
Минск: Беларуская навука, 2019
62019
Антибіотикорезистентність мікро- та макроорганізму
Н Слюсар, В Данчук, В Ушкалов
Аграрна науки та освіта Поділля 1, 322-325, 2017
6*2017
Monitorynh bioresursiv i produktsiyi ahropromyslovoho kompleksu na pokaznyky yakosti ta bezpeky yak skladova kontseptsiyi VOOZ-MEB" Hlobal'ne zdorov’ya"[Monitoring of …
VO Ushkalov, VV Danchuk, S Baranov Yu
Veterynarna medytsyna 102, 219-223, 2016
62016
Индексы интенсивности пероксидного окисления липидов в свиней за действия стрессовых факторов
АВ Данчук, ВИ Карповский, ВВ Данчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
62016
Шляхи міграції стійких пестицидів трофічними ланцюгами наземних і водних екосистем
СВ Хижняк, ВМ Войціцький, ВВ Данчук, СВ Мідик, ОА Лапоша, ...
Біоресурси і природокористування, 36-43, 2018
52018
Гематологічні показники у поросят-сисунів при введенні наноаквахелатів Феруму
ВВ Данчук, ВГ Каплуненко, ОВ Данчук, ТІ Приступа
Наук. вісник Луган. нац. аграр. ун-ту: Серія «Ветеринарні науки».–Луганськ …, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20