Вячеслав Данчук
Вячеслав Данчук
Національний університет біоресурсів і природокористування України Українська лабораторія якості і
Підтверджена електронна адреса в quality.ua
НазваПосиланняРік
Пероксидне окиснення у сільськогосподарських тварин і птиці
ВВ Данчук
Кам’янець-Подільський: Абетка, 2006
732006
Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник
ВВ Влізло, РС Федорук, ІА Макар, ВВ ...Данчук
Львів ВКП «ВМС, 2004
34*2004
Шляхи підвищення продуктивності свинарства
В Данчук
Тваринництво України, 2-3, 2000
322000
Оксидаційний стрес–патологічний процес чи адаптація?
ОВД ВВ Данчук, ЮВ Микитин
Тваринництво України., 21-24, 2004
152004
Показники клітинного імунного захисту в поросят за різних доз цинку і хрому в раціоні
ВВ Данчук
Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
72010
Процеси перекисного окиснення ліпідів та гормональні і субстратні механізми регуляції антиоксидантної системи в тканинах поросят
ВВ Данчук
Ін-т біології тварин, 2003
7*2003
Гематологічні показники у поросят-сисунів при введенні наноаквахелатів Феруму
ВВ Данчук, ВГ Каплуненко, ОВ Данчук, ТІ Приступа
Наук. вісник Луган. нац. аграр. ун-ту: Серія «Ветеринарні науки».–Луганськ …, 2012
52012
Активність антиоксидантних ферментів та інтенсивність процесів вільнорадикального окислення в тканинах свиней у період постнатальної адаптації
ВВ Снітинський, ВВ Данчук, ОМ Бучко
Укр. біохім. журнал, 70 (2), 105-109, 1998
51998
Деякі роздуми про холестерол
ВВ Данчук, ОВ Данчук, ТІ Приступа
Ветеринарна медицина України, 26-28, 2013
42013
Антибіотикорезистентність мікро- та макроорганізму
В Данчук, В Ушкалов, Н Слюсар
Аграрна науки та освіта Поділля 1, 322-325, 2017
3*2017
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТОВ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В ПЕЧЕНИ И СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦАХ СВИНЕЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ
БОМ Снитинский В.В., Данчук В.В.
The Ukrainian Biochemical Journal. 53 (№ 6.), 45, 1998
31998
Индексы интенсивности пероксидного окисления липидов в свиней за действия стрессовых факторов
АВ Данчук, ВИ Карповский, ВВ Данчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
22016
Біологічні аспекти вільнорадикального окиснення у сільськогосподарських тварин у зв'язку з фізіологічним станом і вмістом цинку у раціоні
ВВ Снiтинський, IЗ Гложик, ВВ В., Данчук
Фізіологічний журнал. Матер. XVI з'їзду Укр. Фiзiол. Товариства, 48 (2), 191-192, 2002
2*2002
АКТИВНIСТЬ АНТИОКСИ-ДАНТНИХ ФЕРМЕНТIВ ТА IНТЕНСИВНIСТЬ ПРОЦЕСIВ ВIЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ В ТКАНИНАХ СВИНЕЙ В ПЕРIОД ПОСТНАТАЛЬНОÏ АДАПТАЦIÏ
ВВ Снiтинський, ВВ Данчук, БО М.
The Ukrainian Biochemical Journal., 105, 1998
21998
Алгоритм контролю розповсюдження антибіотикорезистентності мікроорганізмів
В Данчук, В Ушкалов, Н Слюсар
Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції 2, 40-43, 2018
12018
Шляхи підвищення виводимості і життєздатності перепелів
ВВ Трач, ВВ Данчук
Збірник матеріалів XVI Міжнародної науково-практичної конференції …, 2017
12017
Вміст Феруму та Купруму в сироватці крові поросят за використання вітаміну Е та комплексу мікроелементів
ТС Токарчук, ВВ Данчук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
12016
Показники обміну холестеролу у організмі поросят за введення цитрату феруму
ПТІ Данчук В.В., Каплуненко В.Г., Данчук О.В.
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
1*2015
Рухова активність поросят-сисунів за введення сполук феруму
ТІ Приступа, ВВ Данчук, ОВ Данчук, ВГ Каплуненко
Науковий вісник ветеринарної медицини, 60-62, 2013
12013
Пероксидне окислення ліпідів та активність систем антиоксидантного захисту у поросят-сисунів під впливом препаратів заліза
ОВ Данчук, ТІ Приступа, ВВ Данчук, ЮТ Андріїшин, ...
Свинарство, 89-93, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20