Вячеслав Данчук
Вячеслав Данчук
Національний університет біоресурсів і природокористування України Українська лабораторія якості і
Підтверджена електронна адреса в quality.ua
НазваПосиланняРік
Пероксидне окиснення у сільськогосподарських тварин і птиці
ВВ Данчук
Кам’янець-Подільський: Абетка 192, 38, 2006
832006
Шляхи підвищення продуктивності свинарства
В Данчук
Тваринництво України, 2-3, 2000
352000
Оксидаційний стрес–патологія чи адаптація?
ВВ Данчук, ОВ Данчук, ЦН Л.
Тваринництво України., 21-24, 2004
31*2004
Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник
ВВ Влізло, РС Федорук, ІА Макар, ВВ ...Данчук
Львів ВКП «ВМС, 2004
282004
Процеси перекисного окиснення ліпідів та гормональні і субстратні механізми регуляції антиоксидантної системи в тканинах поросят
ВВ Данчук
Ін-т біології тварин, 2003
102003
Профілактика анемії у новонароджених поросят
ВВ Данчук
Тваринництво України, 23-25, 2002
82002
Показники клітинного імунного захисту в поросят за різних доз цинку і хрому в раціоні
ВВ Данчук, НЛ Цепко
Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
72010
Біологічні аспекти вільнорадикального окислення у сільськогосподарських тварин у зв’язку з фізіологічним станом і вмістом цинку у раціоні
ВВ Снітинський, ІЗ Гложик, ВВ Данчук
Фізіол. журнал 48 (2), 191-192, 2002
72002
Индексы интенсивности пероксидного окисления липидов в свиней за действия стрессовых факторов
АВ Данчук, ВИ Карповский, ВВ Данчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
62016
Деякі роздуми про холестерол
ВВ Данчук, ОВ Данчук, ТІ Приступа
Ветеринарна медицина України, 26-28, 2013
62013
Антибіотикорезистентність мікро- та макроорганізму
Н Слюсар, В Данчук, В Ушкалов
Аграрна науки та освіта Поділля 1, 322-325, 2017
5*2017
Гематологічні показники у поросят-сисунів при введенні наноаквахелатів Феруму
ВВ Данчук, ВГ Каплуненко, ОВ Данчук, ТІ Приступа
Наук. вісник Луган. нац. аграр. ун-ту: Серія «Ветеринарні науки».–Луганськ …, 2012
52012
Процеси перекисного окиснення лiпiдiв та гормональнi i субстратнi механiзми регуляцiї антиоксидантної системи в тканинах поросят: Автореф. дис.. д-ра с.-х. наук: 03.00. 04 …
ВВ Данчук, АН Iн-т
52003
Активність антиоксидантних ферментів та інтенсивність процесів вільнорадикального окислення в тканинах свиней у період постнатальної адаптації
ВВ Снітинський, ВВ Данчук, ОМ Бучко
Укр. біохім. журнал, 70 (2), 105-109, 1998
51998
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТОВ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В ПЕЧЕНИ И СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦАХ СВИНЕЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ
БОМ Снитинский В.В., Данчук В.В.
The Ukrainian Biochemical Journal. 53 (№ 6.), 45, 1998
51998
Пероксидне окиснення ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту в організмі свиней з різними типами вищої нервової діяльності
ОВ Данчук
32018
Шляхи підвищення виводимості і життєздатності перепелів
ВВ Трач, ВВ Данчук
Збірник матеріалів XVI Міжнародної науково-практичної конференції …, 2017
32017
Алгоритм контролю розповсюдження антибіотикорезистентності мікроорганізмів. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч …
В Данчук, В Ушкалов, Н Слюсар
Тернопіль: Крок, 40, 2018
2*2018
Моніторинг біоресурсів і продукції агропромислового комплексу на показники якості та безпеки як складова концепції ВООЗ-МЕБ "Глобальне здоровя"
ВО Ушкалов, ВВ Данчук, ЮС Баранов
Ветеринарна медицина 102, 219-223, 2016
22016
Динаміка холестеролу ліпопротеїдів у крові поросят-сисунів при введенні препаратів Fe
ВВ Данчук, ТІ Приступа, ОІ Поліщук
Ветеринарна біотехнологія, 117-122, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20