Вячеслав Данчук
Вячеслав Данчук
Національний університет біоресурсів і природокористування України Українська лабораторія якості і
Підтверджена електронна адреса в quality.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Пероксидне окиснення у сільськогосподарських тварин і птиці
ВВ Данчук
Кам’янець-Подільський: Абетка 192, 38, 2006
842006
Шляхи підвищення продуктивності свинарства
В Данчук
Тваринництво України, 2-3, 2000
382000
Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник
ВВ Влізло, РС Федорук, ІА Макар, ВВ ...Данчук
Львів ВКП «ВМС, 2004
302004
Оксидаційний стрес–патологія чи адаптація?
ВВ Данчук, ОВ Данчук, ЦН Л.
Тваринництво України., 21-24, 2004
232004
Oksydatsiinyi stres–patolohiia chy adaptatsiia?
VV Danchuk, OV Danchuk, NL Tsepko
Tvarynnytstvo Ukrainy.–4, 21-23, 2004
112004
Процеси перекисного окиснення ліпідів та гормональні і субстратні механізми регуляції антиоксидантної системи в тканинах поросят
ВВ Данчук
Ін-т біології тварин, 2003
102003
Профілактика анемії у новонароджених поросят
В Данчук
Тваринництво України, 23-25, 2002
92002
Показники клітинного імунного захисту в поросят за різних доз цинку і хрому в раціоні
ВВ Данчук, НЛ Цепко
Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
82010
Активність антиоксидантних ферментів та інтенсивність процесів вільнорадикального окислення в тканинах свиней у період постнатальної адаптації
ВВ Снітинський, ВВ Данчук, ОМ Бучко
Укр. біохім. журнал, 70 (2), 105-109, 1998
81998
Деякі роздуми про холестерол
ВВ Данчук, ОВ Данчук, ТІ Приступа
Ветеринарна медицина України, 26-28, 2013
72013
Біологічні аспекти вільнорадикального окислення у сільськогосподарських тварин у зв’язку з фізіологічним станом і вмістом цинку у раціоні
ВВ Снітинський, ІЗ Гложик, ВВ Данчук
Фізіол. журнал 48 (2), 191-192, 2002
72002
Индексы интенсивности пероксидного окисления липидов в свиней за действия стрессовых факторов
АВ Данчук, ВИ Карповский, ВВ Данчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
62016
Антибіотикорезистентність мікро-та макроорганізму
НВ Слюсар, ВВ Данчук, ВВ Ушкалов
Аграрна наука та освіта Поділля: зб. наук. пр. міжнар. наук. практ. конф., ч …, 0
6
Показники клiтинного iмунного захисту в поросят за рiзних доз цинку i хрому в рацiонi
ВВ Данчук, НЛ Цепко
Науковий вiсник НУБiП 2 (151), 72, 2010
52010
Процеси перекисного окиснення лiпiдiв та гормональнi i субстратнi механiзми регуляцiї антиоксидантної системи в тканинах поросят: Автореф. дис.. д-ра с.-х. наук: 03.00. 04 …
ВВ Данчук, АН Iн-т
52003
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТОВ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В ПЕЧЕНИ И СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦАХ СВИНЕЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ
БОМ Снитинский В.В., Данчук В.В.
The Ukrainian Biochemical Journal. 53 (№ 6.), 45, 1998
51998
Гематологічні показники у поросят-сисунів при введенні наноаквахелатів Феруму
ВВ Данчук, ВГ Каплуненко, ОВ Данчук, ТІ Приступа
Наук. вісник Луган. нац. аграр. ун-ту: Серія «Ветеринарні науки».–Луганськ …, 2012
42012
Шляхи підвищення виводимості і життєздатності перепелів
ВВ Трач, ВВ Данчук
Збірник матеріалів XVI Міжнародної науково-практичної конференції …, 2017
32017
Моніторинг біоресурсів і продукції агропромислового комплексу на показники якості та безпеки як складова концепції ВООЗ-МЕБ "Глобальне здоровя"
ВО Ушкалов, ВВ Данчук, ЮС Баранов
Ветеринарна медицина 102, 219-223, 2016
32016
Біологічні аспекти вільнорадикального окиснення у сільськогосподарських тварин у зв'язку з фізіологічним станом і вмістом цинку у раціоні
ВВ Снiтинський, IЗ Гложик, ВВ В., Данчук
Фізіологічний журнал. Матер. XVI з'їзду Укр. Фiзiол. Товариства, 48 (2), 191-192, 2002
3*2002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20