Вячеслав Данчук  Vyacheslav Danchuk
Вячеслав Данчук Vyacheslav Danchuk
Національний університет біоресурсів і природокористування України Українська лабораторія якості і
Підтверджена електронна адреса в quality.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Пероксидне окиснення у сільськогосподарських тварин і птиці
ВВ Данчук
Кам’янець-Подільський: Абетка 192, 38, 2006
902006
Шляхи підвищення продуктивності свинарства
В Данчук
Тваринництво України, 2-3, 2000
422000
Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник
ВВ Влізло, РС Федорук, ІА Макар, ВВ ...Данчук
Львів ВКП «ВМС, 2004
372004
Оксидаційний стрес–патологія чи адаптація?
ВВ Данчук, ОВ Данчук, ЦН Л.
Тваринництво України., 21-24, 2004
272004
Peroksydne okysnennia u silskohospodarskykh tvaryn i ptytsi
VV Danchuk
Kamianets–Podilskyi: Abetka, 2006
132006
Oksydatsiinyi stres–patolohiia chy adaptatsiia?
VV Danchuk, OV Danchuk, NL Tsepko
Tvarynnytstvo Ukrainy.–4, 21-23, 2004
132004
Профілактика анемії у новонароджених поросят
В Данчук
Тваринництво України, 23-25, 2002
122002
Процеси перекисного окиснення ліпідів та гормональні і субстратні механізми регуляції антиоксидантної системи в тканинах поросят
ВВ Данчук
Ін-т біології тварин, 2003
102003
Біологічні аспекти вільнорадикального окислення у сільськогосподарських тварин у зв’язку з фізіологічним станом і вмістом цинку у раціоні
ВВ Снітинський, ІЗ Гложик, ВВ Данчук
Фізіол. журнал 48 (2), 191-192, 2002
102002
Показники клітинного імунного захисту в поросят за різних доз цинку і хрому в раціоні
ВВ Данчук, НЛ Цепко
Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
92010
Деякі роздуми про холестерол
ВВ Данчук, ОВ Данчук, ТІ Приступа
Ветеринарна медицина України, 26-28, 2013
82013
Активність антиоксидантних ферментів та інтенсивність процесів вільнорадикального окислення в тканинах свиней у період постнатальної адаптації
ВВ Снітинський, ВВ Данчук, ОМ Бучко
Укр. біохім. журнал, 70 (2), 105-109, 1998
81998
Oxidative stress—is it a pathology or an adaptation
VV Danchuk, AV Danchuk, NL Tsepko
Livestock of Ukraine, 21-23, 2004
72004
Profilaktyka anemii u novonarodzhenykh porosiat
V Danchuk
Tvarynnytstvo Ukrainy 2, 23-25, 2002
72002
Biolohichni aspekty vilnoradykalnoho okyslennia u silskohospodarskykh tvaryn u zv’iazku z fiziolohichnym stanom i vmistom tsynku u ratsioni
VV Snitynskyi, IZ Hlozhyk, VV Danchuk
Fiziol. Zhurnal 48 (2), 191-192, 2002
72002
Нормирование лактозы в рационах телят в возрасте 30-60 дней
ГН Радчикова, АН Кот, ВА Томчук, ВА Трокоз, ВИ Карповский, ...
Минск: Беларуская навука, 2019
62019
Антибіотикорезистентність мікро- та макроорганізму
Н Слюсар, В Данчук, В Ушкалов
Аграрна науки та освіта Поділля 1, 322-325, 2017
6*2017
Monitorynh bioresursiv i produktsiyi ahropromyslovoho kompleksu na pokaznyky yakosti ta bezpeky yak skladova kontseptsiyi VOOZ-MEB" Hlobal'ne zdorov’ya"[Monitoring of …
VO Ushkalov, VV Danchuk, S Baranov Yu
Veterynarna medytsyna 102, 219-223, 2016
62016
Индексы интенсивности пероксидного окисления липидов в свиней за действия стрессовых факторов
АВ Данчук, ВИ Карповский, ВВ Данчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
62016
Migration of antibiotics residual quantities in aquatic ecosystems
VM Voitsitskiy, VV Danchuk, VО Ushkalov, SV Midyk, OY Kepple, ...
Ukrainian Journal of Ecology 9 (3), 280-286, 2019
52019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20