Nataliia S. Pasenko
Nataliia S. Pasenko
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування системи мотивації праці персоналу підприємства: автореф.
НС Панасенко
Х.: Вид-во ХНАДУ, 2004
82004
Організація обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами підприємства
НС Пасенко
Глобальні та національні проблеми економіки, 854-859, 2017
62017
Проблемні питання обліку товарних розрахунків із підрозділами, відкритими резидентами за межами митної території України
ПО Куцик, ЛІ Коваль, ТО Герасименко
Науковий вісник НЛТУ України 19 (1), 2009
42009
Формування дієвої системи мотивації праці на сучасному етапі
НС Пасенко
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2002
42002
Організаційне забезпечення системи управлінського обліку на підприємстві
ЛВ Безкоровайна, НС Пасенко
Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009
32009
Сравнение дебиторской задолженности в соответствии с украинскими и международными стандартами учета
НС Пасенко
Электронный ресурс]–Режим доступа: http://archive. nbuv. gov. ua/portal …, 0
2
Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік»
ОГ Лищенко, ЕГ Лыщенко
Запорізький національний технічний університет, 2017
2017
Особенности отражения нематериальных активов в финансовой отчетности, составляемой по МСФО
НД Сорокин, НВ Малиновская
От научных идей к стратегии бизнес-развития, 557-562, 2016
2016
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Податкова система”
ВМ Помулєва, ВН Помулева
Запорізький національний технічний університет, 2013
2013
Organization support of management accounts system at a firm
LV Bezkorovayna, NS Pasenko
Economic Bulletin of the National Mining University scientific journal 25 …, 2009
2009
Сравнительная характеристика терминологии П (С) БУ 8 и МСФО 38" Нематериальные активы"
НС Пасенко, ЛВ Безкоровайна
НТУ" ХПИ", 2008
2008
БАРАННИК ЛБ, ЧЕРКАВСЬКА ТМ Основні тенденції
СВ ЛИТВИНЕНКО, ОН ЛИТВИНОВА, ЄВ СУДІК, ТМ ЧЕТВЕРИК, Г ІС, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–12