Кафедра педагогіки та психології
Кафедра педагогіки та психології
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Підтверджена електронна адреса в kogpa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді
МБ Боднар
МБ Боднар, 2004
322004
Психосемантичні особливості громадянської свідомості студентської молоді
НМ Савелюк
НМ Савелюк.–Івано Франківськ, 2008.–20 c, 2008
172008
Етнопсихологічні особливості самоактуалізації студентської молоді: монографія
МБ Боднар
Кременець: ВЦ КОГПІ ім. ТГ Шевченка, 2007
142007
Умови соціально-педагогічної профілактики віктимної поведінки підлітків-учнів загальноосвітніх шкіл
ВВ Терпелюк
Проблемы современного педагогического образования, 279-285, 2014
82014
Виховання потреби у самоаналізі професійної діяльності в майбутніх педагогів
ЛМ Кравець
Вісн. Прикарпат. ун-ту: зб. наук. пр.–Івано-Франківськ, 15-22, 2006
82006
Виховання саморефлексії у студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ЛМ Кравець
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 07 “Теорія і методика виховання”/ЛМ …, 0
8
Психологія розуміння релігійного дискурсу
Н Савелюк
К.: КНТ, 2017
72017
Педагогічна практика як чинник професійного становлення майбутнього вчителя
Л Кравець
Педагогічні науки, 80-86, 2012
72012
Критерії, показники та рівні ризику віктимізації підлітків—учнів загальноосвітніх шкіл
В Терпелюк
Вісник Харківської державної академії культури, 277-286, 2012
52012
Релігійність як складова духовності особистості
НМ Савелюк
Проблеми сучасної психології 13, 2011
42011
Територіальна прив'язаність як складова громадянської ідентичності особистості: феноменологічний аналіз
Н Савелюк
Психологія особистості, 138-144, 2010
42010
Соціально-педагогічна профілактика віктимної поведінки підлітків–учнів загальноосвітніх шкіл
ВВ Терпелюк
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2015
32015
Психосемантичні аспекти дослідження свідомості особистості
НМ Савелюк
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
32010
Дослідження смислових засад функціонування громадянської свідомості українського студентства методом асоціативного експерименту
НМ Савелюк
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
32009
Психолінгвістичні особливості релігійного дискурсу (теоретичний аспект)
N Savelyuk
East European Journal of Psycholinguistics 2 (1), 124-133, 2015
22015
Психосемантика понимания молитвенного дискурса
Н Савелюк
Science and Education A New Dimension. Pedagogy and Psycholog y 57 (129), 75-78, 2017
12017
Психологічні аспекти проблеми взаємозв’язку релігійної активності та суб’єктивного благополуччя
НМ Савелюк
Психологія: реальність і перспективи, 244-250, 2017
12017
Контекст як системний чинник розуміння дискурсу: філософські, лінгвістичні та психологічні аспекти
НМ Савелюк
Теорія і практика сучасної психології, 29-33, 2016
12016
Сутність соціально-педагогічної профілактики віктимної поведінки підлітків–учнів загальноосвітніх шкіл
В Терпелюк
Педагогічний часопис Волині, 80-84, 2015
12015
Контекст як системний чинник розуміння дискурсу: філософські, лінгвістичні та психологічні аспекти
НМ Савелюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20