Підписатись
Кафедра психології і соціальної роботи
Кафедра психології і соціальної роботи
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Підтверджена електронна адреса в kogpa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді
МБ Боднар
МБ Боднар, 2004
352004
Етнопсихологічні особливості самоактуалізації студентської молоді: монографія
МБ Боднар
Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2007
252007
Психосемантичні особливості громадянської свідомості студентської молоді: дис.… кандидата психол. наук: 19.00. 07/Наталія Михайлівна Савелюк
НМ Савелюк
Київ, 2008
222008
Педагогічна практика як чинник професійного становлення майбутнього вчителя
Л Кравець
Педагогічні науки, 80-86, 2012
212012
Психологія розуміння релігійного дискурсу
НМ Савелюк
КНТ, 2017
132017
Виховання саморефлексії у студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ЛМ Кравець
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 07 «Теорія та методика виховання»/ЛМ …, 2009
122009
Умови соціально-педагогічної профілактики віктимної поведінки підлітків-учнів загальноосвітніх шкіл
ВВ Терпелюк
Проблемы современного педагогического образования, 279-285, 2014
82014
Психологія педагогічна
НМ Савелюк
Навчальний посібник. Кременець. КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2012
82012
Виховання потреби у самоаналізі професійної діяльності в майбутніх педагогів
ЛМ Кравець
Вісн. Прикарпат. ун-ту: зб. наук. пр.–Івано-Франківськ, 15-22, 2006
82006
Переживання стресу в умовах війни: досвід українського студентства
НМ Савелюк
62022
Психолінгвістичні особливості релігійного дискурсу (теоретичний аспект)
N Savelyuk
East European Journal of Psycholinguistics 2 (1), 124-133, 2015
62015
Соціально-педагогічна профілактика віктимної поведінки підлітків–учнів загальноосвітніх шкіл
ВВ Терпелюк
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2015
62015
Психологические особенности основных жанров религиозного дискурса: молитвы, исповеди, проповеди и обрядового действия
НМ Савелюк
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (30), 95, 2015
62015
Критерії, показники та рівні ризику віктимізації підлітків—учнів загальноосвітніх шкіл
В Терпелюк
Вісник Харківської державної академії культури, 277-286, 2012
62012
Територіальна прив’язаність як складова громадянської ідентичності особистості: феноменологічний аналіз
НМ Савелюк
62010
Психологічні ракурси обгрунтування та аналізу поняття" релігійна дискурсивна особистість"
НМ Савелюк
52015
Релігійність як складова духовності особистості
НМ Савелюк
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 2011
52011
Психосемантичні аспекти дослідження свідомості особистості
НМ Савелюк
Острозька академія, 2010
52010
Довіра та самодовіра у системі вищої освіти
НМ Савелюк
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2021
32021
Формування громадянської ідентичності в закладах вищої освіти
ОП Макарова
Вчені записки ТНУ імені ВІ Вернадського. Сер.: Психологія.–2020.–Т. 31 (70 …, 2020
32020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20