Підписатись
Кафедра педагогіки та психології
Кафедра педагогіки та психології
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Підтверджена електронна адреса в kogpa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді
МБ Боднар
МБ Боднар, 2004
332004
Психосемантичні особливості громадянської свідомості студентської молоді: дис.… кандидата психол. наук: 19.00. 07/Наталія Михайлівна Савелюк
НМ Савелюк
Київ, 2008
212008
Етнопсихологічні особливості самоактуалізації студентської молоді: Монографія
МБ Боднар
Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Т. Шевченка, 2007
182007
Педагогічна практика як чинник професійного становлення майбутнього вчителя
Л Кравець
Педагогічні науки, 80-86, 2012
152012
Виховання саморефлексії у студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ЛМ Кравець
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 07 “Теорія і методика виховання”/ЛМ …, 2009
122009
Психологія розуміння релігійного дискурсу
НМ Савелюк
КНТ, 2017
92017
Умови соціально-педагогічної профілактики віктимної поведінки підлітків-учнів загальноосвітніх шкіл
ВВ Терпелюк
Проблемы современного педагогического образования, 279-285, 2014
82014
Виховання потреби у самоаналізі професійної діяльності в майбутніх педагогів
ЛМ Кравець
Вісн. Прикарпат. ун-ту: зб. наук. пр.–Івано-Франківськ, 15-22, 2006
82006
Критерії, показники та рівні ризику віктимізації підлітків—учнів загальноосвітніх шкіл
В Терпелюк
Вісник Харківської державної академії культури, 277-286, 2012
62012
Соціально-педагогічна профілактика віктимної поведінки підлітків–учнів загальноосвітніх шкіл
ВВ Терпелюк
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2015
52015
Психологические особенности основных жанров религиозного дискурса: молитвы, исповеди, проповеди и обрядового действия
НМ Савелюк
Science and Education: A New Dimension: Pedagogy and Psychology 3, 30/59-78-81, 2015
52015
Психологія педагогічна
НМ Савелюк
Навчальний посібник. Кременець. КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2012
52012
Територіальна прив’язаність як складова громадянської ідентичності особистості: феноменологічний аналіз
НМ Савелюк
52010
Психосемантичні аспекти дослідження свідомості особистості
НМ Савелюк
Острозька академія, 2010
52010
Релігійність як складова духовності особистості
НМ Савелюк
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 2011
42011
Типи релігійної особистості у психологічних дослідженнях
НМ Савелюк
Аксіома, 2016
32016
Дослідження смислових засад функціонування громадянської свідомості українського студентства методом асоціативного експерименту
НМ Савелюк
Острозька академія, 2009
32009
«Релігійна особистість» і «релігійна дискурсивна особистість»: структурний та динамічний виміри суб’єкта релігійної віри
НМ Савелюк
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2019
22019
Контекст як системний чинник розуміння дискурсу: філософські, лінгвістичні та психологічні аспекти
НМ Савелюк
Класичний приватний університет, 2016
22016
Психолінгвістичні особливості релігійного дискурсу (теоретичний аспект)
N Savelyuk
East European Journal of Psycholinguistics 2 (1), 124-133, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20