Follow
Олександр Корнійчук, Oleksandr Korniychuk, ORCID ID 0000-0003-2796-6713
Олександр Корнійчук, Oleksandr Korniychuk, ORCID ID 0000-0003-2796-6713
Other namesKorniychuk Oleksandr
доктор с.-г. наук, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
Verified email at vn.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Рослинництво
ВВ Лихочвор, ВФ Петриченко, ПВ Іващук, ОВ Корнійчук
Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Львів …, 2006
9522006
Рослинництво. Технологiї вирощування сiльськогосподарських культур
ВВ Лихочвор, ВФ Петриченко, ПВ Iващук, ОВ Корнiйчук
К.: Центр навчальної лiтератури, 2004
762004
Roslynnytstvo
VV Lykhochvor, VF Petrychenko, PV Ivashchuk, OV Korniichuk
Suchasni intensyvni tekhnolohii vyroshchuvannia osnovnykh polovykh kultur, 2006
572006
Стратегія розвитку кормовиробництва в Україні
ВФ Петриченко, ОВ Корнійчук
Корми і кормовиробництво, 3-10, 2012
372012
Biological farming in conditions of transformational changes in the agrarian production of Ukraine
V Petrychenko, O Korniychuk, I Voronetska
Agricultural Science and Practice 5 (2), 3-12, 2018
362018
Вплив хлормекватхлориду на накопичення і перерозподіл вуглеводів між органами рослин льону олійного в процесі росту та урожайність культури
ОО Ходаніцька, ВГ Кур'ята, ОВ Корнійчук
Агробіологія, 119-123, 2011
342011
Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур
В Петриченко, В Лихочвор, О Корнійчук, І П
312014
Determinants of COVID-19 death rate in Europe: empirical analysis
S Kozlovskyi, D Bilenko, O Dluhopolskyi, S Vitvitskyi, O Bondarenko, ...
Problemy Ekorozwoju 16 (1), 17-28, 2021
262021
Фактори стабілізації виробництва зерна пшениці озимої в Лісостепу Правобережному
В Петриченко, О Корнійчук
Вісник аграрної науки 96 (2), 17-23, 2018
252018
Формування конкурентоспроможного фондового ринку України в контексті європейського досвіду
О Корнійчук
Економічний Часопис-XXI, 2005
232005
Технології вирощування сільськогосподарських культур
ВВ Лихочвор, ВФ Петриченко, ПВ Іващук, ОВ Корнійчук
Львів: Українські технології, 2002
212002
Сталий розвиток лукопасовищного кормовиробництва в умовах змін клімату
В Петриченко, О Корнійчук, Ю Векленко
Вісник аграрної науки 96 (6), 25-32, 2018
202018
Стратегії інноваційного розвитку кормовиробництва України в умовах сучасних викликів
В Петриченко, О Корнійчук
Вісник аграрної науки 96 (1), 11-17, 2018
202018
Plant growing
VV Lykhochvor, VF Petrychenko, PV Ivashchuk, OV Korniichuk
Technologies for growing crops./for ed. VV Lykhochvora, VF Petrychenko. 3rd …, 2010
192010
Formation and development of fodder production in Ukraine
V Petrychenko, O Kornijchuk, I Zadorozhna
News of Agrarian Sciences 11, 54-62, 2018
172018
Phytopathogenic bacteria
VP Patyka, LA Pasichnyk, RI Gvozdyak, V Petrychenko, A Kalinichenko, ...
Research methods 2, 2017
172017
Fitopatohenni bakterii
VP Patyka, LA Pasichnyk, RI Gvozdyak, VF Petrychenko, OV Korniychuk, ...
Metody doslidzhennia.[Phytopathogenic bacteria. Research methods] Vinnytsia …, 2017
172017
УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ
ОВ Климчук
ДонНУ імені Василя Стуса; Вінниця: Нілан-ЛТД, 2021
162021
Наукові основи інтенсифікації виробництва кормів на луках та пасовищах України
ВФ Петриченко, ОВ Корнійчук, ЮА Векленко
Корми і кормовиробництво 89, 10-22, 2020
162020
Faktory stabilizatsii vyrobnytstva zerna pshenytsi ozymoi v Lisostepu Pravoberezhnomu.[Factors of stabilization of winter wheat grain production in the Right-Bank Forest-Steppe]
VF Petrychenko, OV Korniichuk
Visnyk ahrarnoi nauky, 17-23, 2018
162018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20